Aktiv revizních techniků - ART 2020

K aktuálním otázkám z oblasti legislativních předpisů a technických norem týkajících se především provádění revizí elektrických zařízení se uskutečni ve středu 7. října 2020  od 9:05. v konferenčním sále PRE a.s., Praha 10, Na Hroudě 1492/4. 

(Původní termín 29. dubna 2020 zrušen vzhledem k situaci v ČR)

Časový harmonogram:

 • 08:00 - 09:00 Prezence účastníků
 • 09:00 - 09:05 Zahájení členské schůze ESČ - úvodní slovo (účast možná i pro nečleny ESČ) 
 • 09:05 - 14:30 ART 2019 - přednášky (účast možná i pro nečleny ESČ) 
 • 14:30 - 16:30 Pokračování členské schůze ESČ / Náhradní členská schůze ESČ (pouze pro členy ESČ)

  Program ART 2020

Od 9:05         Slavnostní zahájení Aktivu revizních techniků - ART 2020, přivítání hostů, úvodní slovo tajemníka a prezidenta ESČ

Od 9:10         Ing. Karel Dvořáček, předseda TNK 22 a člen TNK 76, člen autorizační komise ČKAIT

 • Nesprávné či nedostatečné určení vnějších vlivů a jejich dopad na stanovení doporučených lhůt pravidelných revizí v praxi provozovatele, projektanta i revizního technika z pohledu nové ČSN 33 2000-6 ed.2
 • ČSN 33 2000-7-709 ed. 2, změna Z3 – Přístavy a obdobné lokality

 Od 10:20 Ocenění za elektrotechnickou činnost a činnost pro ESČ

 • Udělení čestného členství v ESČ

 Od 10:40 Ing. Jiří Sluka, inspektor TIČR, člen TNK 22

 • Nejčastější chyby v revizních zprávách elektrických zařízení
 • Časté závady v elektrických instalacích

 Od 12:00 Mgr. Radek Roušar, prezident ESČ, člen představenstva a předseda Sekce pro VTZ  Hospodářské komory ČR

 • Jaké změny v právních předpisech pro oblast VTZ přinese pravděpodobně rok 2021 (srovnání současné právní úpravy a chystané legislativy) - aktuální informace o legislativním procesu
 • 3. a 4. vlna EET, na co se musí řemeslníci připravit

 Od 13:30 Krátká pauza na občerstvení

 Od 13:45 Ing. Michal Kříž, viceprezident ESČ, předseda Elektrotechnického normalizačního výboru, předseda TNK 21 a člen několika dalších technických normalizačních komisí.

 • Připravovaná TNI 33 2000-6 (komentář k ČSN 33 2000-6 ed. 2)
 • Netradiční zdroje elektrické energie, energetická účinnost elektrických instalací

 

Součástí ART 2020 bude jako již obvykle i expozice

některých spolkových členů ESČ a odborných partnerů.

 

(Pořadatel si vyhrazuje právo čas a obsah přednášek upravit dle aktuální situace)

 

Přihlášku si mužete stáhnout zde nebo zde

a vyplněnou ji poslat na adresu: esc@elektrosvaz.cz

nebo vyplňte níže uvedenou elektronickou přihlášku.

 

 

Organizační pokyny:

1. Termín: 7. října 2020

2. Místo: konferenční sál PRE, Praha 10, Na Hroudě 1492/4

3. Uzávěrka přihlášek: 5. října 2020

4. Účastnický poplatek:     

a) 500,- Kč vč. DPH (413,- bez DPH) pro členy ESČ, kteří mají zaplacen členský příspěvek na rok 2020

b) 800,- Kč vč. DPH (661,- bez DPH) pro ostatní účastníky

5. Způsob platby:

a) převodním příkazem na účet 1923554399/0800, variabilní symbol 200429, do poznámky pro příjemce napište své jméno, příjmení a obec

b) v hotovosti při prezenci

6. Informace (pořadatel):

Elektrotechnický svaz český, z.s.

Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4                                       

telefon: 244 464 649, 244 464 071

E-mail: esc@elektrosvaz.cz,  

http://www.elektrosvaz.cz

IČ: 00418072, DIČ: CZ00418072 

7. Dosažitelnost městskou hromadnou dopravou:

Metro, trasa A - stanice Strašnická, dále tramvaj č. 7, druhá zastávka Kubánské náměstí

nebo

Metro, trasa C – stanice I. P. Pavlova, dále tramvaj č. 22 do zastávky Kubánské náměstí.

Vyhledání spojení v Praze na  http://spojeni.dpp.cz .   

8. Přihláška:

Příhlášku je možné stáhnout zde a následně zaslat vyplněnou e-mailem na adresu: esc@elektrosvaz.cz.

Přihlášku můžete vyplnit i prostřednictvím následujícího internetového formuláře.

 

Závazná přihláška na ART 2020

Jméno a příjmení:
Adresa trvalého bydliště:
E-mail:
Telefon/mobil:
Zaměstnavatel:
Vyplní se název a sídlo zaměstnavatele, v případě OSVČ - jméno, příjmení a adresa podnikání OSVČ.

Členství v ESČ:
Účastnický příspěvek:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel dvacet a sedm 
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz