Členská schůze

Pozor, původně avizovaný termín Členské schůze dne 29.4.2020 byl vzhledem k situace v ČR zrušen a přesunut na 7.10.2020.

Pozvánkana členskou schůzi ESČ:

Pozvánka na náhradní členskou schůzi ESČ:

Vážené členky, vážení členové,

dovolte, abych Vás jakožto statutární zástupce ESČ  v souladu s platnými stanovami ESČ pozval na členskou schůzi ESČ, která se uskuteční dne 7.10.2020 od 9:00 do 9:05, kdy bude po úvodním slově přerušena (proběhne ART 2020) a členská schůze bude následně pokračovat od 15:00 do cca 16:30 v konferenčním sále PRE, Na Hroudě 4, Praha 10.

Program:

 • Prezence účastníků
 • Zahájení schůze, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 • Informace o činnosti ESČ v roce 2019
 • Informace o plánech ESČ v roce 2020
 • Informace o hospodaření ESČ za rok 2019
 • Diskuze
  • Zodpovězení otázek k nové legislativě
  • Zodpovězení otázek k EET
  • Odborná diskuze

 

Poznámka:

 • Účast na členské schůzi je bezplatná, účast bude umožněna všem registrovaným členům, nicméně případné hlasování je umožněno pouze řádným členům, tj. členům, kteří mají řádně zaplacený členský příspěvek na rok 2020.

 

V Praze 19.3.2020

Mgr. Radek Roušar

prezident ESČ

 

Vážené členky, vážení členové,

dovolte, abych Vás jakožto statutární zástupce ESČ  v souladu s platnými stanovami ESČ pozval na náhradní členskou schůzi ESČ, která se uskuteční pokud členská schůze svolaná na 7.10.2020 od 9:00 bude neusnášeníschopná. Náhradní členská schůze se uskuteční dne 7.10.2020 od 15:00 hod. do cca 16:30 hod. v konferenčním sále PRE, Na Hroudě 4, Praha 10.

Program:

 • Prezence účastníků
 • Zahájení schůze, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 • Informace o činnosti ESČ v roce 2019
 • Informace o plánech ESČ v roce 2020
 • Informace o hospodaření ESČ za rok 2019
 • Diskuze
  • Zodpovězení otázek k nové legislativě
  • Zodpovězení otázek k EET
  • Odborná diskuze

 

Poznámka:

 • Účast na členské schůzi je bezplatná, účast bude umožněna všem registrovaným členům, nicméně případné hlasování je umožněno pouze řádným členům, tj. členům, kteří mají řádně zaplacený členský příspěvek na rok 2020.

 

V Praze 19.3.2020

Mgr. Radek Roušar

prezident ESČ

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz