Členská schůze

Pozvánkana členskou schůzi ESČ:

Pozvánka na náhradní členskou schůzi ESČ:

Vážené členky, vážení členové,

dovolte, abych Vás jakožto statutární zástupce ESČ  v souladu s platnými stanovami ESČ pozval na členskou schůzi ESČ, která se uskuteční dne 18.4.2018 od 9:00 do 9:05, kdy bude po úvodním slově přerušena (proběhne ART 2018) a členská schůze bude následně pokračovat od 14:30 do cca 16:30 v konferenčním sále PRE, Na Hroudě 4, Praha 10.

Program:

 • Prezence účastníků
 • Zahájení schůze, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 • Informace o činnosti ESČ v roce 2017
 • Informace o plánech ESČ v roce 2018
 • Informace o hospodaření ESČ za rok 2017
 • Nové webové stránky ESČ (www.elektrosvaz.cz)
 • Diskuze

Poznámka:

 • Účast na členské schůzi je bezplatná, účast bude umožněna všem registrovaným členům, nicméně případné hlasování je umožněno pouze řádným členům, tj. členům, kteří mají řádně zaplacený členský příspěvek na rok 2018.

V Praze 8.3.2018

Mgr. Radek Roušar

prezident ESČ

Vážené členky, vážení členové,

dovolte, abych Vás jakožto statutární zástupce ESČ  v souladu s platnými stanovami ESČ pozval na náhradní členskou schůzi ESČ, která se uskuteční pokud členská schůze svolaná na 18.4.2018 od 9:00 bude neusnášeníschopná. Náhradní členská schůze se uskuteční dne 18.4.2018 14:30 do cca 16:30 v konferenčním sále PRE, Na Hroudě 4, Praha 10.

Program:

 • Prezence účastníků
 • Zahájení schůze, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 • Informace o činnosti ESČ v roce 2017
 • Informace o plánech ESČ v roce 2018
 • Informace o hospodaření ESČ za rok 2017
 • Nové webové stránky ESČ (www.elektrosvaz.cz)
 • Diskuze

Poznámka:

 • Účast na členské schůzi je bezplatná, účast bude umožněna všem registrovaným členům, nicméně případné hlasování je umožněno pouze řádným členům, tj. členům, kteří mají řádně zaplacený členský příspěvek na rok 2018.

V Praze 8.3.2018

Mgr. Radek Roušar

prezident ESČ

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz