Školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice v rámci mimořádného stavu v ČR - KORONAVIRUS

Vážení elektrotechnici, současný stav v ČR v důsledku šíření KORONAVIRU je velmi složitý. Pořádat školení a shromažďovat osoby je zakázáno, proto přicházíme s touto nabídkou pro elektrotechniky, kterým v blízké době končí osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice a vzhledem k situaci v ČR nemají jinou možnost toto osvědčení znovu získat na následující tři roky. Přicházíme tak tedy s tzv. "korespondenčním školením a přezkoušením" odborné způsobilosti.

 

Komu je korespondenční školení a přezkoušení odborné způsobilosti určeno:

 • všem, kdo mají platné osvědčení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhl. 50/1978 Sb. a platnost tohoto osvědčení končí do 30.6.2020,
 • všem, kdo měl platné osvědčení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhl. 50/1978 Sb. a jeho platnost již skončila (osvědčení nesmí být propadlé déle než 2 roky),
 • a to pro osoby znalé pro samostatnou činnost dle §6, a pro osoby znalé s vyšší kvalifikací dle §7 a §8 do 1000V i bez omezení napětí v objektech třídy A i B, dále i §10.

V současné situaci zatím nejsme schopni poskytnout následující školení a přezkoušení:

 • pro osoby poučené dle §4 (dosud je možno školit malé skupinky osob na pracovišti zaměstnavatele)
 • pro osoby znalé dle §5, které dosud nebyly držiteli osvědčení,
 • pro osoby ve zvláštních případech dle §11.

Jak postupovat?

 1.  Vyplňte elektronickou přihlášku (níže na této stránce) a stiskněte tlačítko odeslat.
 2.  Do dvou pracovních dnů Vám bude na uvedený e-mail zaslán dokument, kde naleznete:
  1. adresu odkazu, kde naleznete školící materiály (včetně uživatelského jména a hesla),
  2. zálohovou fakturu.
 3. Po příhlášení na výše uvedeném odkazu budete mít možnost stáhnout školící materiál, na jeho prostudování budete mít 5 pracovních dnů a dále závěrečný test / testy.
 4. Po zaplacení a odeslání zápisu o zkoušce, kam se vyplňují mimo jiné Vaše odpovědi k jednotlivým testům, dojde k vyhodnocení testů. Test je považován za splněný, pokud více jak 80% otázek daného testu je zodpovězeno správně. Pokud je zodpovězeno 60% - 80% správně, proběhne s dotyčným zájemcem telefonní pohovor. Test s méně jak 60% správných odpovědí je považován za neúspěšný, v takovém případě zájemce obdrží mailem náhradní test, který je nutno správně vyplnit minimálně z 80%.
 5. Po zaplacení zálohové faktury a vyhodnocení všech stanovených testů kladně bude odeslána na e-mailovou adresu zájemce faktura (potvrzení o zaplacení) a příslušné osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (pokud někdo bude potřebovat jakýkoliv dokument v originále, bude mu předán v sídle Svazu po skončení mimořádného stavu).

 

Cena korespondenčního proškolení a přezkoušení

Korespondenční

proškolení

a přezkoušení    

    

Cena: bez DPH s DPH
Řádní členové ESČ bez ohledu na § 1.000,- 1.210,-

dle § 6 do 1000V v objektech A

1.200,- 1.452,-

dle § 7 nebo 8 do 1000V v objektech A

(součástí §7 a §8 je vždy i §6)

1.400,- 1.694,-
Příplatek za VN +500,- +605,-
Příplatek za objekty třídy B +500,- +605,-
Příplatek za § 10 (projektování) +500,- +605,-

(Nejste-li si jistí, jak dlouhou praxi pro jednotlivé stupně odborné způsobilosti, tabulku nezbytné délky praxe naleznete zde.) 

 

Máte-li přihlašovací údaje, můžete vstoupit do studijní sekce:

 

Vstup do studijní sekce 

 

Nemáteli přihlašovací údaje a chcete absolvovat korespondenční proškolení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky 50/1978 Sb. vyplňte následující přihlášku:  

Závazná přihláška ke korespondenčnímu školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhl. 50/1978 Sb.

Jméno a příjmení (včetně titulu):

Např: Ing. František Koudelka, CSc.Datum narození:

Prosíme ve formátu: DD.MM.RRRR (den, měsíc, rok).Telefonní číslo / Mobil:
E-mail:

Prosím, zkontrolujte zadaný e-mail.
Na zadaný e-mail Vám dorazí přístupové údaje do studijní sekce a zálohová faktura.Adresa trvalého bydliště včetně PSČ::
Zaměstnavatel:

Uvede se název, sídlo a IČ zaměstnavatele (OSVČ napíše "OSVČ")Odborné elektrotechnické vzdělání:
Délka praxe v letech:
Člen ESČ:
Číslo členského průkazu:
Korespondenční školení a přezkoušení v rozsahu:
Rozsah školení a přezkoušení:
Rozsah školení a přezkoušení:
Rozsah školení a přezkoušení:


Elektrotechnický svaz český, z.s. (dále jen ESČ), bude zpracovávat Vaše osobní údaje uvedené na této přihlášce na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je v souladu s národní i evropskou legislativou.
Veškeré údaje evidované v souladu s tímto souhlasem jsou uvedeny ve výše uvedené tabulce. Tyto údaje bude ESČ zpracovávat po dobu 6 let od data zkoušky. Každá fyzická osoba má právo odvolat tento souhlas, ESČ odvolání souhlasu zpracuje nejpozději do 5 pracovních dní od data doručení odvolání souhlasu, pokud jiný právní předpis nestanoví subjektu provádějícímu přezkoušení dle této přihlášky povinnost archivovat některé z osobních údajů po stanovenou dobu.
Účelem zpracování osobních údajů se rozumí vedení evidence zkoušených osob, poskytování údajů o zkoušených osobách státnímu dozorovému orgánu a informování o blížícím se konci platnosti zkoušky, či o aktuálních změnách souvisejících se zkouškou.
Osobní údaje budou zpracovávány manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky k tomu pověřenými osobami. Podpisem souhlasu prohlašujete, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a poskytnuty dobrovolně.
ESČ je oprávněn na základě podpisu tohoto souhlasu poskytnout Vaše osobní údaje jiným subjektům pouze za předpokladu, že toto poskytnutí je nezbytné k řádnému složení zkoušky nebo pokud to přikazuje zákon.
Podpisem tohoto dokumentu se přihlašuji na výše specifikovanou zkoušku a souhlasím se zpracováním mých osobních údajů dle pravidel uvedených v tomto dokumentu.


Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel sedm a patnáct 
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz