Přípravný kurz ke zkouškám revizních techniků EZ - E2A

ESČ pořádá přípravné kurzy ke zkouškám a přezkoušení revizních techniků elektrických zařízení pro kategorii E2A

Související soubory

Info na web
Rich Text FormatRTF | 201,62 kBuložit

Prověřování odborné způsobilosti a vydání osvědčení podle § 6a, odst. 1, písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., pro vyhrazená technická zařízení - viz samostatná informace (soubor ke stažení).

Příští kurz pro kategorii E2A bude zahájen 22. ledna 2018.
Šestidenní přípravný kurz v rozsahu pro revize elektrických zařízení do 1000 V včetně hromosvodů a revize strojů, přístrojů a rozváděčů je zaměřen na přípravu ke zkoušce nových revizních techniků i pro přezkoušení revizních techniků po 5 letech. Zkušební testy pro obě skupiny jsou stejné a jsou vytvářeny ze shodného rozsahu zkušebních otázek (testové otázky jsou zveřejněny na webových stránkách Technické inspekce České republiky (TIČR): www.ticr.eu, tlačítko Testové otázky - Elektrická zařízení.
Kurz je rozdělen do dvou částí. První (čtyřdenní) část se uskuteční ve dnech 22. až 25. ledna 2018. Po víkendové přestávce kurz pokračuje 29. a 30. ledna. První den této druhé části budou probrány zbývající testové otázky, druhý den bude zaměřen na přípravu na ústní část zkoušky,
Pro účastníky kurzu je dohodnut mimořádný termín zkoušek a přezkoušení revizních techniků 30. ledna 2018. V případě, že se kurzu účastní více než 15 osob, je dohodnut ještě další termín 1. února.
Pro případné zájemce nabízíme přípravný kurz k rozšíření osvědčení na VN a VVN - E1/A (viz samostatná informace).
Účastnický poplatek za kurz je 14.520,- Kč vč. DPH (12.000,- Kč bez DPH), pro členy ESČ poskytujeme slevu až 3.600,- Kč (sleva se stanovuje individuálně v závislosti na plnění povinností vyplývajících ze svazových stanov).
Poplatek za prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení pro revize elektrických zařízení do 1000 V včetně hromosvodů a revize strojů, přístrojů a rozváděčů je pro nové žadatele 5.100,- Kč, poplatek za přezkoušení po pěti letech pro stejný rozsah je 3.300,- Kč. (pro informaci: poplatek za přezkoušení pro E1A nebo E2B je 4.050,- Kč).
K žádosti nových žadatelů o prověření odborné způsobilosti je nutné přiložit
 • Doklad o ukončeném elektrotechnickém vzdělání (případně doklad o udělené výjimce).
 • Potvrzení o délce odborné praxe (nejkratší požadovaná praxe pro získání uvedeného osvědčení je uvedena v příloze č. 1 k vyhlášce č. 50/1978 Sb. - podle dosaženého odborného vzdělání: 7 roků v případě vyučení, 5 roků pro ÚSO, 3 roky pro VŠ) - potvrzení od zaměstnavatele, u OSVČ čestné prohlášení o délce praxe.
 • Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v rozsahu § 6 pro elektrická zařízení do 1000 V v objektech třídy A včetně hromosvodů (osvědčení v rozsahu pouze § 7 nebo § 8 nestačí, musí obsahovat i § 6 – pro samostatnou činnost). Osvědčení nesmí být starší tří let.
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci na elektrickém zařízení a ve výškách.
Ke zkoušce nových žadatelů je nutné předložit
 • Originály výše uvedených dokladů k ověření.
 • Cvičné revizní zprávy pro daný druh EZ (pro E2A alespoň jednu revizní zprávu na elektrickou instalaci a jednu na hromosvod).
 • Osobní doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).
K žádosti o přezkoušení po 5 letech (formulář žádosti je stejný jako pro nové RT) je nutné přiložit
 • Potvrzení o délce odborné praxe (potvrzení od zaměstnavatele, u OSVČ čestné prohlášení o délce praxe) - jen při současném rozšíření rozsahu (doklad musí obsahovat i příslušnou délku praxe na zařízení, pro které je rozšíření požadováno - dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 50/1978 Sb.).
 • Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v rozsahu § 6 pro elektrická zařízení příslušného druhu a napětí dle požadovaného rozsahu osvědčení (osvědčení v rozsahu pouze § 7 nebo § 8 nestačí, musí obsahovat i § 6 – pro samostatnou činnost). Osvědčení nesmí být starší tří let.
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci na elektrickém zařízení a ve výškách,
 • Kopii stávajícího osvědčení RT,
K přezkoušení po 5 letech je nutné před započetím vlastní zkoušky předložit
 • Originály výše uvedených dokladů k ověření.
 • vypracované revize na každý druh zařízení, pro které je osvědčení požadováno (nn, vn, vvn, hromosvody, objekty A příp. B).
 • Osobní doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).
Termín: zahájení kurzu 22. ledna 2018 v 8,00 hod.
Místo: Akademie řemesel Praha - Střední škola technická, Zelený pruh 1294/50, 147 08 Praha 4
Učebna pro vzdělávání dospělých, přízemí
Maximální počet účastníků kurzu: 20
Uzávěrka přihlášek: 10. ledna 2018
Ubytování: Pro mimopražské účastníky jsme schopni zajistit ubytování na slušné úrovni za přijatelné ceny (je nutno závazně objednat nejpozději 3 týdny před zahájením kurzu).
Lektor: Ing. Michal Kříž, IN-EL, spol. s r.o., viceprezident ESČ
Organizační garant: Ing. Jaroslav Ďoubalík, výkonný tajemník ESČ
Dosažitelnost městskou hromadnou dopravou:
Škola je v těsné blízkosti zastávky autobusu MHD č. 134 "Zelený pruh" a č. 124 „Na Planině“– nástupní zastávka pro oba autobusy je u stanice metra „Budějovická“ (trasa C).
Přihlášky a informace: Elektrotechnický svaz český, z.s.
Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4
telefon: 244 464 649, 244 464 071
e-mail: esc@elektrosvaz.cz
IČ: 00418072, DIČ: CZ00418072

 

Rychlé odkazy