ZÁKON o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Úvodní slovo prezidenta k novému zákonu:

Váženén členky, vážení členové ESČ,

dovolte mi úvodem než se dostanu k samotnému zákonu pár slov úvodem. Na novém návrhu Zákonu o bezpečném provozu VTZ já osobně pracuji od roku 2014. Zpočátku jsem byl jeho fanouškem, velkým zastáncem a byl jsem velmi rád, že jako ESČ můžeme být u jeho zrodu od samého počátku. Velmi jsem si Vážil MPSV, že chce znát hlas odborníků na danou oblast. Bohužel s postupujícím časem musím konstatovat, že mé nadšení se mění ve zklamání. Tak jak na začátku byl slyšet odborný hlas, tak v poslední době bohužel musím konstatovat, že do znění zákona začínají mluvit jedinci, kteří se samotnou praxí mají pramalo společného a na znění zákona je to bohužel znát. Velmi v tuto chvíli zvažujeme, zda nadále budeme tento zákon podporovat, nebo zda po více jak 5 letech práce vzhledem k jeho finální podobě se ostře jako svaz postavíme proti. 

Mgr. Radek Roušar

Prezident ESČ

V jakém stádiu se nyní zákon nachází (stav k 15.11.2019)?

  • Návrh zákona je v současné době po tzv. meziresortním připomínkovém kole a po posouzení Legislativní radou vlády. Tyto poslední dvě fáze přinesly do podoby návrhu zákona řadu změn a dovolím si tvrdit, že bohužel ne k lepšímu, ba naopak návrh zákona nyní obsahuje i řadu formálních a věcných chyb. 
  • Zákon byl schválen vládou a předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (dále jen "PSP"), na zářijové a říjnové schůzi byl tento bod zařazen, ale neprojednán.
  • Zákon je zařazen opět na program schůze PSP, která bude zahájena 26.11.2019. Projde -li zákon třemi čteními v PSP, následně zamíří do senátu a pak k podpisu prezidentu ČR. Počítá s účinností zákona od 1.1.2021.
  • Kromě zákona se budou do doby nabytí účinnosti zákona muset přijmout 4 nařízení vlády, která budou stanovovat jednotlivé druhy VTZ a jejich zařazení do tříd (pro elektro se bude jednat o náhradu vyhlášky č. 73/2010 Sb.) a pro elektrotechniku bude ještě jedno nařízení vlády, a to NV o odborné způsobilosti v elektrotechnice (které nahradí vyhl. 50/1978 Sb.Na těchto nařízeních se bude pracovat, až návrh zákona projde úspšně prvním a druhým čtením zákona v PSP.              
  • Úplné znění a aktuální stav návrhu Zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených zařízení naleznete zde a zde

 

Dokumnty ke stažení:

Zpět na stránku "Členská sekce ESČ"

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz