Aktiv revizních techniků - ART 2020

Vážené dámy, vážení pánové, 

 dne 7.10.2020 měl proběhnou z dubna odložený Aktiv revizních techniků - ART 2020. Vzhledem k situaci v ČR a především v Praze je: 

 • Aktiv revizních techniků – ART 2020 zrušen v prezenční podobě a proběhne v online formě

 

Odůvodnění: 

 • Původně plánovaný ART 2020 a Členská schůze byla z dubna 2020 přesunuta na 7. října 2020, protože dubnový termín nebylo možné uskutečnit z důvodu karantény a omezení počtu osob na hromadných akcích. Pořádat tyto akce během léta nebo září, kdy se střídají dovolené, nebylo logické, a proto byl zvolen termín na začátku října 2020, kdy už většina lidí má po dovolených a kdy většinou ještě nepropuká chřipkové období. Bohužel tento rok jakémukoliv plánování není přáno, protože nejprve nám byl zrušen pronájem sálu, který byl od dubna objednán, protože vlastník a provozovatel sálu rozhodl, že do svých prostor nevpustí cizí osoby. Bylo to sice na poslední chvíli (méně než měsíc před konáním), ale podařilo se sehnat náhradní sál. Bohužel vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v Praze a k možným dalším opatřením vlády ve vztahu k hromadným akcím, stejně tak na základě mého jednání s epidemiology a zdravotními odborníky dne 16.9.2020, kteří mi v současné situaci nedoporučili uskutečnit akci pro více jak 100 osob, jsem dnes rozhodl o zrušení obou akcí v původně plánované podobě.

 

Způsob řešení nastalé situace:

 • ART 2020 je v prezenční formě zrušen, ale vzhledem k tomu, že se domníváme, že máme připraveny velmi kvalitní přednášky, uděláme vše proto, abychom Vám je mohli poskytnout, proto připravujeme online verzi přednášek. Veškeré přihlášky, které jsme dosud obdrželi na prezenční ART 2020 rušíme, v případě, že jste zaplatili již za účast, částka Vám bude vrácena na účet odkud byly peníze poukázány. Pro naše řádné členy máme dobrou zprávu, přístup k Online verzi ART 2020 dostanou od nás zdarma jako poděkování, že jsou našimi členy a ostatní si budou moci přístup k online verzi ART 2020 zaplatit. Více informací již brzy naleznete zde.

 

V Praze 17.9.2020

 

 

 Mgr. Radek Roušar 

prezident ESČ

 

 

 


 

K aktuálním otázkám z oblasti legislativních předpisů a technických norem týkajících se především provádění revizí elektrických zařízení se uskutečni ve středu 7. října 2020  od 9:05. v konferenčním sále PRE a.s., Praha 10, Na Hroudě 1492/4. 

(Původní termín 29. dubna 2020 zrušen vzhledem k situaci v ČR)

Časový harmonogram:

 • 08:00 - 09:00 Prezence účastníků
 • 09:00 - 09:05 Zahájení členské schůze ESČ - úvodní slovo (účast možná i pro nečleny ESČ) 
 • 09:05 - 14:30 ART 2019 - přednášky (účast možná i pro nečleny ESČ) 
 • 14:30 - 16:30 Pokračování členské schůze ESČ / Náhradní členská schůze ESČ (pouze pro členy ESČ)

  Program ART 2020

Od 9:05         Slavnostní zahájení Aktivu revizních techniků - ART 2020, přivítání hostů, úvodní slovo tajemníka a prezidenta ESČ

Od 9:10         Ing. Karel Dvořáček, předseda TNK 22 a člen TNK 76, člen autorizační komise ČKAIT

 • Nesprávné či nedostatečné určení vnějších vlivů a jejich dopad na stanovení doporučených lhůt pravidelných revizí v praxi provozovatele, projektanta i revizního technika z pohledu nové ČSN 33 2000-6 ed.2
 • ČSN 33 2000-7-709 ed. 2, změna Z3 – Přístavy a obdobné lokality

 Od 10:20 Ocenění za elektrotechnickou činnost a činnost pro ESČ

 • Udělení čestného členství v ESČ

 Od 10:40 Ing. Jiří Sluka, inspektor TIČR, člen TNK 22

 • Nejčastější chyby v revizních zprávách elektrických zařízení
 • Časté závady v elektrických instalacích

 Od 12:00 Mgr. Radek Roušar, prezident ESČ, člen představenstva a předseda Sekce pro VTZ  Hospodářské komory ČR

 • Jaké změny v právních předpisech pro oblast VTZ přinese pravděpodobně rok 2021 (srovnání současné právní úpravy a chystané legislativy) - aktuální informace o legislativním procesu
 • 3. a 4. vlna EET, na co se musí řemeslníci připravit

 Od 13:30 Krátká pauza na občerstvení

 Od 13:45 Ing. Michal Kříž, viceprezident ESČ, předseda Elektrotechnického normalizačního výboru, předseda TNK 21 a člen několika dalších technických normalizačních komisí.

 • Připravovaná TNI 33 2000-6 (komentář k ČSN 33 2000-6 ed. 2)
 • Netradiční zdroje elektrické energie, energetická účinnost elektrických instalací

 

Součástí ART 2020 bude jako již obvykle i expozice

některých spolkových členů ESČ a odborných partnerů.

 

(Pořadatel si vyhrazuje právo čas a obsah přednášek upravit dle aktuální situace)

 

Přihlášku si mužete stáhnout zde nebo zde

a vyplněnou ji poslat na adresu: esc@elektrosvaz.cz

nebo vyplňte níže uvedenou elektronickou přihlášku.

 

 

Organizační pokyny:

1. Termín: 7. října 2020

2. Místo: konferenční sál PRE, Praha 10, Na Hroudě 1492/4

3. Uzávěrka přihlášek: 5. října 2020

4. Účastnický poplatek:     

a) 500,- Kč vč. DPH (413,- bez DPH) pro členy ESČ, kteří mají zaplacen členský příspěvek na rok 2020

b) 800,- Kč vč. DPH (661,- bez DPH) pro ostatní účastníky

5. Způsob platby:

a) převodním příkazem na účet 1923554399/0800, variabilní symbol 200429, do poznámky pro příjemce napište své jméno, příjmení a obec

b) v hotovosti při prezenci

6. Informace (pořadatel):

Elektrotechnický svaz český, z.s.

Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4                                       

telefon: 244 464 649, 244 464 071

E-mail: esc@elektrosvaz.cz,  

http://www.elektrosvaz.cz

IČ: 00418072, DIČ: CZ00418072 

7. Dosažitelnost městskou hromadnou dopravou:

Metro, trasa A - stanice Strašnická, dále tramvaj č. 7, druhá zastávka Kubánské náměstí

nebo

Metro, trasa C – stanice I. P. Pavlova, dále tramvaj č. 22 do zastávky Kubánské náměstí.

Vyhledání spojení v Praze na  http://spojeni.dpp.cz .   

8. Přihláška:

Příhlášku je možné stáhnout zde a následně zaslat vyplněnou e-mailem na adresu: esc@elektrosvaz.cz.

Přihlášku můžete vyplnit i prostřednictvím následujícího internetového formuláře.

 

Závazná přihláška na ART 2020

Jméno a příjmení:
Adresa trvalého bydliště:
E-mail:
Telefon/mobil:
Zaměstnavatel:
Vyplní se název a sídlo zaměstnavatele, v případě OSVČ - jméno, příjmení a adresa podnikání OSVČ.

Členství v ESČ:
Účastnický příspěvek:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel pět a deset 
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz