Aktiv revizních techniků - ART 2016

 

AKTIV REVIZNÍCH TECHNIKŮ ART 2016

k aktuálním otázkám z oblasti legislativních předpisů a technických norem týkajících se především provádění revizí elektrických zařízení se uskutečnil 20. dubna 2016 od 9:00. v konferenčním sále PRE a.s., Praha 10, Na Hroudě 1492/4.

Aktivu se zúčastnilo více jak 120 elektrotechniků, kteří vyslechli 5 odborných přednášek, shlédli expozice vystavovatelů především z řad našich spolkových členů a probrali v družném rozhovory s členy prezidiální rady ESČ i sami mezi sebou odborné otázky, které je trápí.

Partnerem ART 2016 byla společnost:

SECOMA, spol. s r.o.

provozovatel eshopu www.luxo.cz

Provozovna: Pod Vinicí 409/27, 143 00 Praha 4 Modřany

www.luxoprofi.cz

 

  Program ART 2016

První přednášku na téma:

 • Elektrické instalace na březích vod (jezera, řeky, přístaviště atp.)
 • Ing. Karel Dvořáček, zpracovatel norem

 

 

Druhou přednášku na téma:

 • Nejčastější pochybení na úseku VTZ zjištěná při kontrolách SUIP
 • Ing. Miroslav Záloha, SÚIP, inspektor BOZP a garant pro elektrická zařízení

 

Třetí přednášku na téma:

 • Chyby při revizích a montáži hromosvodů z pohledu inspektora SOD
 • Ing. Jiří Sluka, inspektor TIČR
   

Čtvrtou přednášku na téma:

 • Požadavky pro odpojování, spínání, řízení a monitorování v instalacích nízkého napětí, volba a montáž přístrojů zajišťujících plnění těchto funkcí
 • Ing. Michal Kříž, IN-EL, spol. s r.o., viceprezident ESČ
   

Závěrečnou přednášku na téma:

 • „Rok řemesel 2016“ – aktuální informace o projektu a internetovém portálu www.mistriremesel.cz
 • Eva Svobodová, MBA, AMSP, generální ředitelka

Vystavovatelé  
   

IN-EL, spol. s r. o.

   

ENERGOMONITOR, s.r.o.

 • produkt pro kontrolu spotřeby energií a přehled prostředí do domácností a firem
 • www.energomonitor.cz
   

SECOMA, spol. s r.o.

 • prodejce osvětlovací techniky a elektromateriálu
 • www.luxo.cz

 

MICRONIX, spol. s r.o.

 

Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz