Aktiv revizních techniků - ART 2017

AKTIV REVIZNÍCH TECHNIKŮ ART 2017

k aktuálním otázkám z oblasti legislativních předpisů a technických norem týkajících se především provádění revizí elektrických zařízení se uskutečnil 26. dubna 2017 od 9:00. v konferenčním sále PRE a.s., Praha 10, Na Hroudě 1492/4.

Aktivu se zúčastnilo více jak 100 elektrotechniků, kteří vyslechli 5 odborných přednášek, shlédli expozice vystavovatelů především z řad našich spolkových členů a probrali v družném rozhovory s členy prezidiální rady ESČ i sami mezi sebou odborné otázky, které je trápí.

Partnerem ART 2017 byla společnost:

Eaton Elektrotechnika s.r.o.

Komárovská 2406, 193 00 - Praha 9

www.eatonelektrotechnika.cz

  

 

  Program ART 2017

První přednášku na následující témata:

 • ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 – řešení specifických situací neřešených v normě.
 • Chyby v realizaci elektrických rozvodů v objektech občanské vybavenosti.
 • Využití přístrojů AFDD.
 • přednesl Ing. Karel Dvořáček, zpracovatel norem

   

Druhou přednášku na téma:

 • Ochrana proti přepětím a přepěťová ochranná zařízení, ČSN 33 2000-4-443 a ČSN 33 2000-5-534
 • přednesl Ing. Jiří Sluka, inspektor TIČR

   

Třetí přednášku na téma:

 • Osvětlení komunikací podle norem a přisvětlení přechodů
 • přednesl Ing. Petr Míka, odborný poradce v oboru osvětlovací technika

   

Čtvrtou přednášku na téma:

 • Ověřování návrhu rozváděčů nejen s požární odolností
 • přednesl Ing. Lukáš Matějíček, Ph.D., Eaton Elektrotechnika s.r.o.

   

Závěrečnou přednášku na téma:

 • ČSN 33 2000-6 ed. 2  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize
 • Přednesl Ing. Michal Kříž, IN-EL, spol. s r.o., viceprezident ESČ

Vystavovatelé  
   

IN-EL, spol. s r. o.

 Eaton  

Eaton Elektrotechnika s.r.o.

 • výrobce přístrojů pro domovní a průmyslové elektroinstalace, přístrojů pro distribuci elektrické energie a záložních zdrojů
 • www.eatonelektrotechnika.cz

   

SECOMA, spol. s r.o.

 • prodejce osvětlovací techniky a elektromateriálu
 • www.luxo.cz

   

MICRONIX, spol. s r.o.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz