Aktiv revizních techniků - ART 2018

 

AKTIV REVIZNÍCH TECHNIKŮ ART 2018

k aktuálním otázkám z oblasti legislativních předpisů a technických norem týkajících se především provádění revizí elektrických zařízení se uskutečnil 18. dubna 2018 od 9:05. v konferenčním sále PRE a.s., Praha 10, Na Hroudě 1492/4.

Aktivu se zúčastnilo více jak 100 elektrotechniků, kteří vyslechli 4 odborné přednášky, shlédli expozice vystavovatelů především z řad našich spolkových členů a probrali v družném rozhovory s členy prezidiální rady ESČ i sami mezi sebou odborné otázky, které je trápí.

  Program ART 2018

První přednášku na následující témata:

 • ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody, Změna Z1. Upozornění na změny v souvislosti s ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.

 • ČSN 33 2000-7 Elektrické instalace nízkého napětí – Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. Novinky v části 7 souboru norem ČSN 33 2000.

 • Poznámky k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy. Důsledky nesprávného určení vnějších vlivů – příklady z praxe.

 • přednesl Ing. Karel Dvořáček, zpracovatel norem

   

Druhou přednášku na téma:

 • ČSN 33 2000-7-710 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zdravotnické prostory. Praktické poznatky z prohlídek a zkoušek elektrických zařízení ve zdravotnických prostorech před uvedením do provozu.

 • Nejčastější chyby v elektrických instalacích a nedostatky v revizních zprávách EZ.

 • přednesl Ing. Jiří Sluka, inspektor TIČR

   

Třetí přednášku na téma:

 • ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem.Uplatnění ochranných opatření v elektrických instalacích – změny proti předchozí normě

 • přednesl Ing. Michal Kříž, IN-EL, spol. s r.o., viceprezident ESČ

   

Závěrečnou přednášku na téma:

 • Chystané legislativní předpisy pro oblast VTZ

 • přednesl Mgr. Radek Roušar, prezident ESČ

Vystavovatelé  
   

IN-EL, spol. s r. o.

   

MICRONIX, spol. s r.o.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz