Aktiv revizních techniků - ART 2019

AKTIV REVIZNÍCH TECHNIKŮ ART 2019

k aktuálním otázkám z oblasti legislativních předpisů a technických norem týkajících se především provádění revizí elektrických zařízení

se uskutečnil 17. dubna 2019 od 9:05.

v konferenčním sále PRE a.s., Praha 10, Na Hroudě 1492/4.

 Prezence účastníků od 8:00 do 9:00.

Časový harmonogram:

  • 08:00 - 09:00 Prezence účastníků
  • 09:00 - 09:05 Zahájení členské schůze ESČ - úvodní slovo (účast možná i pro nečleny ESČ) 
  • 09:05 - 14:30 ART 2019 - přednášky (účast možná i pro nečleny ESČ) 
  • 14:30 - 16:30 Pokračování členské schůze ESČ / Náhradní členská schůze ESČ (pouze pro členy ESČ)

 

Program ART 2019:

1. Ing. Karel Dvořáček, zpracovatel norem

  • ČSN 33 2000-7-704 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích

2. Ing. Jiří Sluka, inspektor TIČR

  • Požadavky na ukládání kabelů a vodičů nízkého napětí

3. Ing. Michal Kříž, IN-EL, spol. s r.o., viceprezident ESČ

  • Ochrana před dotykem v průmyslových prostorech
  • Měření v elektrických instalacích

4. Ing. Jan Pígl, Eaton Elektrotechnika s.r.o.

  • Hodnocení rizika rozváděčů z hlediska vzniku popálení od elektrického oblouku pomocí metodologie FMECA

5. Mgr. Radek Roušar, prezident ESČ

  • Chystané legislativní předpisy pro oblast VTZ - aktuální situace k dubnu 2019

 

 

Součástí ART 2019 byla jako již obvykle i expozice

některých spolkových členů ESČ a odborných partnerů.

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz