Kurz revizních techniků kategorie E2A

ESČ pořádá pro zájemce z řad budoucích i stávajících revizních techniků šestidenní přípravný kurz v rozsahu pro revize elektrických zařízení do 1000 V včetně LPS (hromosvodů) a revize strojů, přístrojů a rozváděčů, jehož zaměření je na přípravu ke zkoušce nových revizních techniků i pro přezkoušení revizních techniků po 5 letech. Zkušební testy pro obě skupiny jsou stejné a jsou vytvářeny ze shodného rozsahu zkušebních otázek (testové otázky jsou zveřejněny na webových stránkách Technické inspekce ČR - TIČR).

Kurz je rozdělen do dvou týdnů. V první týdnu jsou věnovány přednáškám 4 dny (většinou pondělí až čtvrtek), po víkendové přestávce kurz pokračuje dalšími dvěma dny (většinou pondělí a úterý). Pro účastníky kurzů je dohodnut mimořádný termín zkoušek a přezkoušení, který obvykle bývá ve středu druhý týden. V případě, že se kurzu účastní více než 15 osob, mohou zkoušky pokračovat i následující den - většinou čtvrtek druhého týdne (TIČR smí zkoušet maximálně 15 uchazečů v jednom dni).

Šest dnů kurzu má nasledující náplň:

 • Obecné (legislativní) předpisy - testové otázky 
 • Ochrana před úrazem el. proudem - testové otázky
 • Všeobecné požadavky na elektrická zařízení - testové otázky
 • Stroje a rozvaděče - testové otázky
 • LPS (hromosvody) - testové otázky
 • šestý den kurz je většinou věnován praktickým přednáškám z praxe RT a přípravě na ústní část zkoušky.

Může se zdát, že 6 denní kurz je zbytečně dlouhý, nicméně naší snahou je poskytnout našim absolventům kurzu maximální možnou přípravu ne jen na písemnou část, ale i na část ústní, která je velmi často zaměřena na praktickou část činnosti RT. Výsledky našich absolventů nám dávají za pravdu, že délka kurzu je přiměřená náročnosti zkoušky, protože z dlouhodobých statistik můžeme konstatovat, že úspěšnost našich absolventů u zkoušek převyšuje 90%.

Přesné termíny jednotlivých školení naleznete v následující přehledové tabulce:

Kurzy E2A v roce 2021
Uzávěrka přihlášek*: První týden: Druhý týden: Zkouška**:
4.1.2021 18.1.-21.1.2021 25.1.-26.1.2021 27.1. nebo 28.1.2021

1.3.2021

15.3.-18.3.2021

22.3.-23.3.2021

24.3. nebo 25.3.2021

3.5.2021 17.5.-20.5.2021 24.5.-25.5.2021 26.5. nebo 27.5.2021
20.9.2021 4.10.-7.10.2021 11.10.-12.10.2021 13.10. nebo 14.10.2021
8.11.2021 22.11.-25.11.2021 29.11.-30.11.2021 1.12. nebo 2.12.2021

* Uzávěrka přihlášek je stanovena cca 14 dní před zahájením kurzu, protože zkoušky na TIČR je nutno hlásit minimálně 14 dní dopředu.

** Jedná se o mimořádný termín zkoušky na TIČR pobočka Liberec, který je určen pro zájemce z řad absolventů kurzu ESČ. Na každém uchazeči je rozhodnutí, zda chce využít tohoto mimořádného temínu zkoušky nebo zda si dohodne individuální termín zkoušky na kterékoliv pobočce TIČR. V případě že účastník kurzu má zájem využít mimořádného termínu zkoušky, veškerou administrativu související s přihlášením ke zkoušce zařizuje ESČ.

 

Účastnický poplatek za kurz je 14.520,- Kč vč. DPH (12.000,- Kč bez DPH), pro členy ESČ poskytujeme slevu až 3.600,- Kč (sleva se stanovuje individuálně v závislosti na plnění povinností vyplývajících ze svazových stanov).

Poplatek za prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení pro revize elektrických zařízení do 1000 V včetně LPS (hromosvodů) a revize strojů, přístrojů a rozváděčů pro nové žadatele je 5.100,- Kč, poplatek za přezkoušení po 5 letech pro stejný rozsah je 3.300,- Kč (pro informaci: poplatek za přezkoušení pro E1A nebo E2B je 4.050,- Kč). Tento poplatek se hradí na účet TIČR na základě pozvánky ke zkoušce, kterou obdržíte cca 2 týdny před zkouškou.

K žádosti nových žadatelů o prověření odborné způsobilosti je nutné přiložit

 • Doklad o ukončeném elektrotechnickém vzdělání (případně doklad o udělené výjimce)
 • Potvrzení o délce odborné praxe - nejkratší požadovaná praxe pro získání uvedeného osvědčení je uvedena v příloze č. 1 k vyhlášce č. 50/1978 Sb. (podle dosaženého odborného vzdělání: 7 roků v případě vyučení, 5 roků pro ÚSO, 3 roky pro VŠ) - potvrzení od zaměstnavatele, u OSVČ čestné prohlášení o délce praxe.
 • Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v rozsahu § 6 pro elektrická zařízení do 1000 V v objektech třídy A včetně LPS (hromosvodů) (osvědčení v rozsahu pouze § 7 nebo § 8 nestačí, musí obsahovat i § 6 – pro samostatnou činnost). Osvědčení nesmí být starší tří let.
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci na elektrickém zařízení a ve výškách.

Ke zkoušce nových žadatelů je nutné předložit

 • Originály výše uvedených dokladů k ověření.
 • Cvičné revizní zprávy pro daný druh EZ (pro E2A alespoň jednu revizní zprávu na elektrickou instalaci a jednu na hromosvod).
 • Osobní doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)

K žádosti o přezkoušení po 5 letech (formulář žádosti je stejný jako pro nové RT) je nutné přiložit

 • Potvrzení o délce odborné praxe (potvrzení od zaměst­navatele, u OSVČ čestné prohlášení o délce praxe) – jen při současném rozšíření rozsahu (doklad musí obsahovat i příslušnou délku praxe na zařízení, pro které je rozšíření požadováno - dle přílohy č. 1 vyhl. č.50/1978 Sb.).
 • Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v rozsahu § 6 pro elektrická zařízení do 1000 V v objektech třídy A včetně LPS (hromosvodů), případně i pro další zařízení dle požadovaného rozšíření rozsahu (osvědčení pouze dle § 7 nebo § 8 nestačí, musí obsahovat i § 6 pro samostatnou činnost). Osvědčení nesmí být starší tří let.
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci na elektrickém zařízení a ve výškách.
 • Kopii stávajícího osvědčení RT.

K přezkoušení po 5 letech je nutné před započetím vlastní zkoušky předložit

 • Originály výše uvedených dokladů k ověření.
 • Vypracované revize na každý druh zařízení, pro které je osvědčení požadováno (nn, vn, vvn, hromosvody, objekty A příp. B).
 • Osobní doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)

Místo:  Akademie řemesel Praha - Střední škola technická, Zelený pruh 1294/50, Praha 4 (Učebna pro vzdělávání dospělých, přízemí)

Místo konání zkoušky v mimořádném termínu ESČ: pobočka TIČR Liberec.

Maximální počet účastníků kurzu: 30

 

Kurzy revizních techniků pořádané ESČ

slider slider slider slider slider

Kurz revizních techniků v učebně Akademie řemesel (přízemí vlevo).

Kurz revizních techniků v učebně Akademie řemesel (přízemí vlevo).

Kurz revizních techniků v učebně Akademie řemesel (přízemí vlevo).

Kurz revizních techniků v učebně ESČ (7.patro).

Kurz revizních techniků v učebně ESČ (7.patro).

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz