Kurz revizních techniků kategorie E4A

ESČ pořádá pro zájemce z řad budoucích i stávajících revizních techniků tříidenní přípravný kurz rozsahu pro kategorii E4A - revize elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí do 1000 V  v objek­tech třídy A, jehož zaměření je na přípravu ke zkoušce nových revizních techniků i pro přezkoušení revizních techniků po 5 letech. Zkušební testy pro obě skupiny jsou stejné a jsou vytvářeny ze shodného rozsahu zkušebních otázek (testové otázky jsou zveřejněny na webových stránkách Technické inspekce ČR - TIČR).

Kurz je rozdělen do dvou týdnů. V první týdnu jsou věnovány přednáškám 2 dny (většinou středa a čtvrtek), po víkendové přestávce kurz pokračuje dalším dnem (většinou úterý). Pro účastníky kurzů je dohodnut mimořádný termín zkoušek a přezkoušení, který obvykle bývá ve středu druhý týden. V případě, že se kurzu účastní více než 15 osob, mohou zkoušky pokračovat i následující den - většinou čtvrtek druhého týdne (TIČR smí zkoušet maximálně 15 uchazečů v jednom dni).

Tři dny kurzu mají nasledující náplň:

 • Ochrana před úrazem el. proudem - testové otázky
 • Obecné (legislativní) předpisy - testové otázky
 • třetí den kurzu je většinou věnován praktickým přednáškám z praxe RT a přípravě na ústní část zkoušky.

Může se zdát, že 3 denní kurz je zbytečně dlouhý, nicméně naší snahou je poskytnout našim absolventům kurzu maximální možnou přípravu ne jen na písemnou část, ale i na část ústní, která je velmi často zaměřena na praktickou část činnosti RT. Výsledky našich absolventů nám dávají za pravdu, že délka kurzu je přiměřená náročnosti zkoušky, protože z dlouhodobých statistik můžeme konstatovat, že úspěšnost našich absolventů u zkoušek převyšuje 90%.

Přesné termíny jednotlivých školení naleznete v následující přehledové tabulce:

Kurzy E4A v roce 2020
Uzávěrka přihlášek*: První týden: Druhý týden: Zkouška**:
6.1.2020 22.1.-24.1.2020 - 28.1. nebo 29.1.2020

9.3.2020

přesunuto na:

13.4.2020

25.3.-26.3.2020

přesunuto na:

29.4.-30.4.2020

31.3.2020

přesunuto na:

5.5.2020

1.4. nebo 2.4.2020

přesunuto na:

6.5. nebo 7.5.2020

18.5.2020 3.6.-4.6.2020 9.6.2020 10.6. nebo 11.6.20
24.8.2020 9.9.-10.9.2020 15.9.2020 16.9. nebo 17.9.2020
9.11.2020 25.11.-26.11.2020 1.12.2020 3.12. nebo 4.12.2020

 

* Uzávěrka přihlášek je stanovena cca 14 dní před zahájením kurzu, protože zkoušky na TIČR je nutno hlásit minimálně 14 dní dopředu.

** Jedná se o mimořádný termín zkoušky na TIČR pobočka Liberec, který je určen pro zájemce z řad absolventů kurzu ESČ. Na každém uchazeči je rozhodnutí, zda chce využít tohoto mimořádného temínu zkoušky nebo zda si dohodne individuální termín zkoušky na kterékoliv pobočce TIČR. V případě že účastník kurzu má zájem využít mimořádného termínu zkoušky, veškerou administrativu související s přihlášením ke zkoušce zařizuje ESČ.

 

Účastnický poplatek za kurz je 8.470,- Kč vč. DPH (7.000,- Kč bez DPH), pro členy ESČ poskytujeme slevu až 1.800,- Kč (sleva se poskytuje individuálně v závislosti na plnění povinností vyplývajících ze svazových stanov).

Poplatek za prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení pro nové žadatele je 3.600,- Kč, poplatek za přezkoušení po 5 letech je 1.800,- Kč. Tento poplatek se hradí na účet TIČR na základě pozvánky ke zkoušce, kterou obdržíte cca 2 týdny před zkouškou.

K žádosti o prověření odborné způsobilosti je nutné přiložit

 • Doklad o ukončeném elektrotechnickém vzdělání (případně doklad o udělené výjimce)
 • Potvrzení o délce odborné praxe - nejkratší požadovaná praxe pro získání uvedeného osvědčení je uvedena v příloze č. 1 k vyhlášce č. 50/1978 Sb. (podle dosaženého odbor­ného vzdělání: 4 roky v případě vyučení, 3 roky pro ÚSO, 2 roky pro VŠ) - potvrzení od zaměstnavatele, u OSVČ čestné prohlášení o délce praxe.
 • Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v rozsahu § 6 pro elektrická zařízení do 1000 V v objektech třídy A (osvědčení v rozsahu pouze § 7 nebo § 8 nestačí, musí obsahovat i § 6 – pro samostatnou činnost). Osvědčení nesmí být starší tří let.
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci na elektrickém zařízení.

Ke zkoušce je nutné předložit

 • Originály výše uvedených dokladů k ověření.
 • Zprávu o cvičné revizi elektrického spotřebiče.
 • Osobní doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)

K žádosti o přezkoušení po 5 letech je nutné přiložit 

 • Potvrzení o délce odborné praxe (potvrzení od zaměst­navatele, u OSVČ čestné prohlášení o délce praxe) – jen při současném rozšíření rozsahu (doklad musí obsahovat i příslušnou délku praxe na zařízení, pro které je rozšíření požadováno - dle přílohy č. 1 vyhl. č.50/1978 Sb.). 
 • Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v rozsahu § 6 pro elektrická zařízení do 1000 V v objektech třídy A, případně i pro další zařízení dle požadovaného rozšíření rozsahu (osvědčení v rozsahu pouze § 7 nebo § 8 nestačí, musí obsahovat i § 6 – pro samostatnou činnost). Nesmí být starší tří let.  
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci na elektrickém zařízení.
 • Kopii stávajícího osvědčení RT.

Ke zkoušce je nutné předložit  

 • Originály výše uvedených dokladů k ověření.
 • Vypracovanou revizi elektrického spotřebiče, případně další zprávy o cvičných revizích na el. zařízení dle požadovaného rozšíření rozsahu.
 • Osobní doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)

Místo:  Akademie řemesel Praha - Střední škola technická, Zelený pruh 1294/50, Praha 4 (Učebna pro vzdělávání dospělých, přízemí)

Místo konání zkoušky v mimořádném termínu ESČ: pobočka TIČR Liberec.

Maximální počet účastníků kurzu: 30

 

Kurzy revizních techniků pořádané ESČ

slider slider slider slider slider

Kurz revizních techniků v učebně Akademie řemesel (přízemí vlevo).

Kurz revizních techniků v učebně Akademie řemesel (přízemí vlevo).

Kurz revizních techniků v učebně Akademie řemesel (přízemí vlevo).

Kurz revizních techniků v učebně ESČ (7.patro).

Kurz revizních techniků v učebně ESČ (7.patro).

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz