Vítejte v sekci - Přípravný kurz RT EZ (ukázka)

Prosím, pusťte si toto video, provede Vás touto stránkou.

Tato stránka bude v plném rozsahu přístupná až do zahájení zkoušky na TIČR.

Partner on-line sekce kurzů RT

Den 1. - Obecné předpisy

Přednáška 1A: Obecné předpisy

(Video určeno pro E1A, E2A, E3A, E4A)

Doplňkové studijní materiály ke stažení: 

Barevná prezentace / černobílá prezentace

Testové otázky

 

Přednáška 1B: Základy teoretické elektrotechniky

(Video určeno pro E1A, E2A, E3A, E4A)

Doplňkové studijní materiály ke stažení:

Barevná prezentace / černobílá prezentace

Studijní materiál

 

 

Den 2. - Ochrana před úrazem el. proudem

Přednáška 2A: Ochrana před úrazem el. proudem (část 1.)

(Video určeno pro E1A, E2A, E4A)

 

Přednáška 2B: Ochrana před úrazem el. proudem (část 2.)

(Video určeno pro E1A, E2A, E4A)

Doplňkové studijní materiály ke stažení:

Barevná prezentace / černobílá prezentace

Testové otázky

 

Den 3. - Všeobecné požadavky na EZ

Tato část online kurzu bude zobrazena až třetí den od 8:00!

Den 4. - Pracovní stroje a rozvaděče

Tato část online kurzu bude zobrazena až čtvrtý den od 8:00!

Den 5.- LPS

Tato část online kurzu bude zobrazena až pátý den od 8:00!

Den 6. - Ústní část zkoušky

Tato část online kurzu bude zobrazena až šestý den od 8:00!

Informace ke zkoušce před komisí TIČR

Každý z Vás obdržel pozvánku ke zkoušce, která se uskuteční ________. Na pozvánce máte uvedenu přesnou hodinu, kdy se ke zkoušce dostavte. Zkouška se vzhledem k hygienické situaci v ČR uskuteční mimořádně v sídle ESČ, nikoliv na pobočce TIČR. Jak se k nám dostanete, naleznete zde.

Jaký bude průběh zkoušky:

 • u vstupu do prostor ESČ bude k dispozici dezinfekce na ruce, vstup bude umožněn po dezinfekci rukou a s rouškou přes ústa a nos,
 • po prezenci budete usazeni v učebně ke stolu (mezi uchazeči bude zachován rozestup 2 metry), a budou Vám rozdány testy,
  • kategorie E2A - 5 testů (obecné předpisy, ochrana před úrazem el. proudem, všeobecné požadavky na el. zařízení, stroje a rozváděče, LPS),
  • kategorie E3A - 2 testy (obecné předpisy, LPS),
  • kategorie E4A - 2 testy (obecné předpisy, ochrana před úrazem el. proudem),
  • každý test má 15 otázek (v každém testu jsou povoleny maximálně 3 chyby), pokud uchazeč uspěje u všech předepsaných testů, postupuje k ústní zkoušce
 • u ústní zkoušky jsou kladeny otázky dle uvážení inspektora, a to i s ohledem na chybně zodpovězené testové otázky a rozsah činnosti konkrétního uchazeče. Nejčastěji kladené otázky naleznete u sobotních videí, stejně jako ukázkové revizní zprávy. Závěrečná část ústní zkoušky je pohovor nad předloženými revizními zprávami (nový uchazeč předloží cvičnou revizní zprávu, ostatní předloží vlastní revizní zprávu). Revizní zprávy by měly být v plném rozsahu osvědčení (el. zařízení, LPS, případně VVN či výbuch (E4A revizní zprávu pouze na spotřebiče),
 • celá zkouška trvá 3-5 hodin. 

Ke zkoušce s sebou přineste:                                                                                                                                                                    

 • Váš občanský průkaz,
 • platné Osvědčení dle vyhlášky 50/1978 Sb.,
 • Osvědčení RT, jste-li již držitelem,
 • potvrzení od lékaře,
 • potvrzení o délce praxe / čestné prohlášení o délce praxe,
 • revizní zprávy.                    

Kdo nebude mít před zkouškou zaplaceno za zkoušku, nebude ke zkoušce připuštěn. Platbu je možno provést výhradně na účet TIČR, platby v hotovosti u zkoušky nejsou možné! Platíte-li převodem, proveďte, prosím platbu nejpozději 48 hodin před zkouškou, aby byla jistota, že peníze budou připsány na účet TIČR včas.

Přejeme všem mnoho úspěchů u zkoušky!

Diskusní fórum RT

z IP 80.92.246.*** | www.elektrosvaz.cz | 10.5.2020 18:04
Dobrý den, toto je ukázková verze. Diskuzní fórum je přístupné v plné on-line verzi přípravného kurzu RT.
Komentování je uzavřeno.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz