Anketa členů ESČ

Vážení členové, Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá, proto bychom Vás rádi požádali o vyplnění následujícího dotazníku:

1/ Jste řádným členem ESČ:
2/ Školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice (vyhláška č. 50/1978 Sb.):
2.1./ Zúčastnil jste se někdy školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. u ESČ?
2.2./ Jak jste byl spokojen s úrovní školení a přezkoušení?
2.3./ Co byste rád pochválil nebo naopak, co navrhujete zlepšit?
3/ Přípravné kurzy ke zkouškám revizních techniků:
3.1./ Zúčastnil jste se někdy přípravného kurzu ke zkouškám revizních techniků u ESČ?
3.2./ Jak jste byl spokojen s úrovní přípravného kurzu?
4.3./ Co byste rád pochválil nebo naopak, co navrhujete zlepšit?
4/ Spokojenost s vedením svazu:
4.1./ S činností prezidenta ESČ jsem:
4.2./ K činnosti prezidenta ESČ mám následující komentář:
4.3./ Stávající prezident ESČ by pro další funkční období:
4.4./ S činností Prezidiální rady ESČ jsem:
4.5./ K činnosti Prezidiální rady ESČ mám následující komentář:
5/ Současnost a vize budoucnosti:
5.1./ Na současných webových stránkách se mi líbí nebo naopak chybí:
5.2./ Svaz by se měl v budoucnu více věnovat:
5.3./ Ocenil bych, kdyby svaz pořádal:
5.4./ Jakou jinou (novou) aktivitu svazu bych uvítal:
5.5./ Prostor pro Váš komentář (Vaše sdělení):
Děkujeme za vyplnění dotazníku.

Chcete-li, abychom mohli reagovat na Vaše odpovědi, prosím, vyplňte Vaše kontaktní údaje:

Jméno a příjmení:
E-mail:Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel jedenáct a deset 
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz