Členská schůze

 Vážené členky, vážení členové, 

dne 7.10.2020 měla proběhnou z dubna odložená Členská schůze ESČ. Vzhledem k situaci v ČR a především v Praze je:

 • Členská schůze ESČ – pro rok 2020 zrušena bez náhrady (schůze je naplánována na duben 2021)

 

Odůvodnění:

 • Původně plánovaný ART 2020 a Členská schůze byla z dubna 2020 přesunuta na 7. října 2020, protože dubnový termín nebylo možné uskutečnit z důvodu karantény a omezení počtu osob na hromadných akcích. Pořádat tyto akce během léta nebo září, kdy se střídají dovolené, nebylo logické, a proto byl zvolen termín na začátku října 2020, kdy už většina lidí má po dovolených a kdy většinou ještě nepropuká chřipkové období. Bohužel tento rok jakémukoliv plánování není přáno, protože nejprve nám byl zrušen pronájem sálu, který byl od dubna objednán, protože vlastník a provozovatel sálu rozhodl, že do svých prostor nevpustí cizí osoby. Bylo to sice na poslední chvíli (méně než měsíc před konáním), ale podařilo se sehnat náhradní sál. Bohužel vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci v Praze a k možným dalším opatřením vlády ve vztahu k hromadným akcím, stejně tak na základě mého jednání s epidemiology a zdravotními odborníky dne 16.9.2020, kteří mi v současné situaci nedoporučili uskutečnit akci pro více jak 100 osob, jsem dnes rozhodl o zrušení obou akcí v původně plánované podobě. 

Způsob řešení nastalé situace: 

 • Členská schůze ESČ je pro rok 2020 zrušena bez náhrady. Pevně doufám, že situace umožní uspořádat Členskou schůzi ESČ v dubnu 2021, tak jak je obvykle zvykem. 

V Praze 17.9.2020 

 

Mgr. Radek Roušar 

prezident ESČ

 


 

Pozor, původně avizovaný termín Členské schůze dne 29.4.2020 byl vzhledem k situace v ČR zrušen a přesunut na 7.10.2020.

Pozvánkana členskou schůzi ESČ:

Pozvánka na náhradní členskou schůzi ESČ:

Vážené členky, vážení členové,

dovolte, abych Vás jakožto statutární zástupce ESČ  v souladu s platnými stanovami ESČ pozval na členskou schůzi ESČ, která se uskuteční dne 7.10.2020 od 9:00 do 9:05, kdy bude po úvodním slově přerušena (proběhne ART 2020) a členská schůze bude následně pokračovat od 15:00 do cca 16:30 v konferenčním sále PRE, Na Hroudě 4, Praha 10.

Program:

 • Prezence účastníků
 • Zahájení schůze, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 • Informace o činnosti ESČ v roce 2019
 • Informace o plánech ESČ v roce 2020
 • Informace o hospodaření ESČ za rok 2019
 • Diskuze
  • Zodpovězení otázek k nové legislativě
  • Zodpovězení otázek k EET
  • Odborná diskuze

 

Poznámka:

 • Účast na členské schůzi je bezplatná, účast bude umožněna všem registrovaným členům, nicméně případné hlasování je umožněno pouze řádným členům, tj. členům, kteří mají řádně zaplacený členský příspěvek na rok 2020.

 

V Praze 19.3.2020

Mgr. Radek Roušar

prezident ESČ

 

Vážené členky, vážení členové,

dovolte, abych Vás jakožto statutární zástupce ESČ  v souladu s platnými stanovami ESČ pozval na náhradní členskou schůzi ESČ, která se uskuteční pokud členská schůze svolaná na 7.10.2020 od 9:00 bude neusnášeníschopná. Náhradní členská schůze se uskuteční dne 7.10.2020 od 15:00 hod. do cca 16:30 hod. v konferenčním sále PRE, Na Hroudě 4, Praha 10.

Program:

 • Prezence účastníků
 • Zahájení schůze, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 • Informace o činnosti ESČ v roce 2019
 • Informace o plánech ESČ v roce 2020
 • Informace o hospodaření ESČ za rok 2019
 • Diskuze
  • Zodpovězení otázek k nové legislativě
  • Zodpovězení otázek k EET
  • Odborná diskuze

 

Poznámka:

 • Účast na členské schůzi je bezplatná, účast bude umožněna všem registrovaným členům, nicméně případné hlasování je umožněno pouze řádným členům, tj. členům, kteří mají řádně zaplacený členský příspěvek na rok 2020.

 

V Praze 19.3.2020

Mgr. Radek Roušar

prezident ESČ

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz