Členská schůze

 

 

Pozvánkana členskou schůzi ESČ:

Pozvánka na náhradní členskou schůzi ESČ:

Vážené členky, vážení členové,

dovolte, abych Vás jakožto statutární zástupce ESČ  v souladu s platnými stanovami ESČ pozval na členskou schůzi ESČ, která se uskuteční dne 7.9.2021 od 8:00 do 8:05, kdy bude po úvodním slově přerušena (proběhne ART 2022) a členská schůze bude následně pokračovat od 15:00 do cca 16:30 ve Velkém sále Střední odborné školy Jarov, Učňovská 100/1 Praha 9. 

Program:

 • Prezence účastníků
 • Zahájení schůze, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 • Informace o činnosti ESČ od poslední členské schůze
 • Informace o hospodaření ESČ za rok 2021
 • Informace o volební členské schůzi, která proběhne v roce 2023
 • Diskuze
  • Zodpovězení otázek k nové legislativě
  • Odborná diskuze

Poznámka:

 • Účast na členské schůzi je bezplatná, účast bude umožněna všem registrovaným členům, nicméně případné hlasování je umožněno pouze řádným členům, tj. členům, kteří mají řádně zaplacený členský příspěvek na rok 2022.

 

V Praze 18. 7 .2022

Mgr. Radek Roušar

prezident ESČ

 

Vážené členky, vážení členové,

dovolte, abych Vás jakožto statutární zástupce ESČ  v souladu s platnými stanovami ESČ pozval na náhradní členskou schůzi ESČ, která se uskuteční pokud členská schůze svolaná na 8.9.2021 od 9:00 bude neusnášeníschopná. Náhradní členská schůze se uskuteční dne 8.9.2021 od 15:00 hod. do cca 16:30 hod. ve Velkém sále Střední odborné školy Jarov, Učňovská 100/1 Praha 9. 

Program:

 • Prezence účastníků
 • Zahájení schůze, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 • Informace o činnosti ESČ od poslední členské schůze
 • Informace o hospodaření ESČ za rok 2021
 • Informace o volební členské schůzi, která proběhne v roce 2023
 • Diskuze
  • Zodpovězení otázek k nové legislativě
  • Odborná diskuze

Poznámka:

 • Účast na členské schůzi je bezplatná, účast bude umožněna všem registrovaným členům, nicméně případné hlasování je umožněno pouze řádným členům, tj. členům, kteří mají řádně zaplacený členský příspěvek na rok 2022.

 

V Praze 18. 7. 2022

Mgr. Radek Roušar

prezident ESČ

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz