Členská schůze

 Informace o členské schůzi 2024

 • Členská schůze byla svolána na 21.3.2024 od 15:00 do sídla ESČ.
   • Řádná členská schůze nebyla usnášeníschopná (přítomno bylo pouze 16% řádných členů), proto byla po úvodním slově prezidenta ESČ ukončena.
 • Náhradní členská schůze proběhla dne 17.4.2024 od 15:00 ve velkém sále SOŠ JAROV.
   • Zápis z Náhradní členské schůze ESČ naleznete zde.

Pozvánkana členskou schůzi ESČ:

Pozvánka na náhradní členskou schůzi ESČ:

Vážené členky, vážení členové,

dovolte, abych Vás jakožto statutární zástupce ESČ  v souladu s platnými stanovami ESČ pozval na členskou schůzi ESČ, která se uskuteční dne 21. 3. 2024 od 15:00 v sídle ESČ, Zelený pruh 1294/52, Praha 4.

 

Program:

 • Prezence účastníků
 • Zahájení schůze, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 • Informace o způsobu volby do prezidiální rady ESČ
 • Volba prezidenta ESČ
  • Představení kandidátů
  • Tajná volba
 • Volba výkonného viceprezidenta ESČ
  • Představení kandidátů
  • Tajná volba
 • Volba viceprezidentů ESČInformace o činnosti ESČ od poslední členské schůze
  • Představení kandidátů
  • Tajná volba
 • Informace o hospodaření ESČ za roky 2022 a 2023
 • Diskuze

 

Poznámka: Jednotlivé body jednání členské schůze mohou být v průběhu schůze posunuty tak, aby byl zajištěn hladký průběh schůze bez zbytečných prostojů. Tedy body bez volby mohou být vloženy do doby sčítání hlasů jednotlivých voleb.

 

V Praze 6. 2. 2024

 

Mgr. Radek Roušar

prezident ESČ

 

Vážené členky, vážení členové,

dovolte, abych Vás jakožto statutární zástupce ESČ  v souladu s platnými stanovami ESČ pozval na náhradní členskou schůzi ESČ, která se uskuteční dne 17. 4. 2024 od 15:00 v konferenčním sále Střední odborné školy Jarov (Učňovská 100/1, Praha 9, www.skolajarov.cz). Náhradní členská schůze se uskuteční v případě, že nebude členská schůze dne 21. 3. 2024 usnášení schopná.

 

Program:

 • Prezence účastníků
 • Zahájení schůze, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 • Informace o způsobu volby do prezidiální rady ESČ
 • Volba prezidenta ESČ
  • Představení kandidátů
  • Tajná volba
 • Volba výkonného viceprezidenta ESČ
  • Představení kandidátů
  • Tajná volba
 • Volba viceprezidentů ESČ
  • Představení kandidátů
  • Tajná volba
 • Informace o činnosti ESČ od poslední členské schůze
 • Informace o hospodaření ESČ za roky 2022 a 2023
 • Diskuze

 

Poznámka: Jednotlivé body jednání členské schůze mohou být v průběhu schůze posunuty tak, aby byl zajištěn hladký průběh schůze bez zbytečných prostojů. Tedy body bez volby mohou být vloženy do doby sčítání hlasů jednotlivých voleb.

 

V Praze 6. 2. 2024

 

Mgr. Radek Roušar

prezident ESČ

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz