Členská schůze

 

Pozvánkana členskou schůzi ESČ:

Pozvánka na náhradní členskou schůzi ESČ:

Vážené členky, vážení členové,

dovolte, abych Vás jakožto statutární zástupce ESČ  v souladu s platnými stanovami ESČ pozval na členskou schůzi ESČ, která se uskuteční dne 8.9.2021 od 9:00 do 9:05, kdy bude po úvodním slově přerušena (proběhne ART 2021) a členská schůze bude následně pokračovat od 15:00 do cca 16:30 v konferenčním sále II TOP hotelu Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 - Chodov (mapa). 

Program:

 • Prezence účastníků
 • Zahájení schůze, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 • Informace o činnosti ESČ v roce 2019, 2020
 • Informace o plánech ESČ v roce 2021
 • Informace o hospodaření ESČ za rok 2019, 2020
 • Diskuze
  • Zodpovězení otázek k nové legislativě
  • Odborná diskuze

 

Poznámka:

 • Účast na členské schůzi je bezplatná, účast bude umožněna všem registrovaným členům, nicméně případné hlasování je umožněno pouze řádným členům, tj. členům, kteří mají řádně zaplacený členský příspěvek na rok 2021.

 

V Praze 24.5.2021

Mgr. Radek Roušar

prezident ESČ

 

Vážené členky, vážení členové,

dovolte, abych Vás jakožto statutární zástupce ESČ  v souladu s platnými stanovami ESČ pozval na náhradní členskou schůzi ESČ, která se uskuteční pokud členská schůze svolaná na 8.9.2021 od 9:00 bude neusnášeníschopná. Náhradní členská schůze se uskuteční dne 8.9.2021 od 15:00 hod. do cca 16:30 hod. v konferenčním sále II TOP hotelu Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 - Chodov (mapa). 

Program:

 • Prezence účastníků
 • Zahájení schůze, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 • Informace o činnosti ESČ v roce 2019, 2020
 • Informace o plánech ESČ v roce 2021
 • Informace o hospodaření ESČ za rok 2019, 2020
 • Diskuze
  • Zodpovězení otázek k nové legislativě
  • Odborná diskuze

 

Poznámka:

 • Účast na členské schůzi je bezplatná, účast bude umožněna všem registrovaným členům, nicméně případné hlasování je umožněno pouze řádným členům, tj. členům, kteří mají řádně zaplacený členský příspěvek na rok 2021.

 

V Praze 24.5.2021

Mgr. Radek Roušar

prezident ESČ

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz