Členství v ESČ

Členem ESČ: 

 • se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami spolku a zaváže se je dodržovat, v takovém případě mluvíme o individuálním členství.
 • se rovněž může stát právnická osoba (společnost, spolek, škola …), v takovém případě se jedná o tzv. spolkové členství.
  • Individuálním členem nebo spolkovým členem se stane ta osoba, která vyplní přihlášku, zaplatí zápisné a členský příspěvek. V případě, spolkového člena úkony činí statutární osoba právnické osoby nebo osoba, která je statutární osobou zplnomocněna.
  • Výši zápisného a členského příspěvku vyhlašuje prezident na základě rozhodnutí prezidiální rady pro následující rok. V současné době je zápisné stanoveno na 300,- Kč a členský příspěvek pro individuální členy ve výši 1200,- Kč a pro spolkové členy 5000,- Kč. Prezident může rozhodnout o prominutí zápisného v případě, že žadatel o členství ve svazu využije některou z placených služeb svazu.
 • Prezident může rovněž rozhodnout o udělení tzv. „čestného členství“.

 

Individuální členství a spolkové členství se pak ještě dále dělí na členství registrované a řádné.

 • Registrovaným členem je ten člen, který v minulosti vyplnil přihlášku a stal se členem, ale pro daný kalendářní rok  nemá zaplacený členský příspěvek. Takovýto člen není jakkoliv sankcionován, nadále má právo čerpat informace poskytované ESČ svým členům, ale nemá nárok na čerpání výhod, které přísluší pouze řádným členům, kteří mají pro kalendářní ro zaplaceny členské příspěvky.
 • Řádným členem se stává ten registrovaný člen, který zaplatil pro daný kalendářní rok řádně členský příspěvek, čímž získává v daném roce následující výhody:
  • řádní členové ESČ mají právo být voleni nebo jmenováni do orgánů ESČ, a to po splnění podmínek dále stanovených těmito stanovami,
  • řádní členové ESČ mají dále nárok na tzv. „členský bonus“ (kterým může být např. předplatné elektrotechnického časopisu, přístup ke specializovanému internetovému serveru, atp. - „Členský bonus" je vyhlašován prezidentem, a to většinou koncem roku pro následující kalendářní rok),
  • řádní členové ESČ mají nárok na slevu ze služeb poskytovaných nebo pořádaných ESČ,
  • řádní členové mají hlasovací právo na každoročně pořádané členské schůzi.

 

Jakým členem tedy být? To je samozřejmě na zvážení každého člena. Chce–li členských výhod užívat naplno, měl by hlavně být řádným členem, tj. mít zaplacené členské příspěvky. Druhou otázkou pak je, zda zvolit formu individuálního členství nebo spolkového. Jsem-li živnostníkem bez  zaměstnanců nebo třeba zaměstnanec, je volba jasná a jednoduchá, v takovém případě se dotyčný stane individuálním členem. Nicméně pokud daný živnostník zaměstnává odborně způsobilé zaměstnance v elektrotechnice, měl by zvážit naopak spolkové členství. Protože i když je spolkové členství dražší, tak osobám se zaměstnanci přináší benefity, které se jim vyplatí. Benefity navíc pro řádné spolkové členy:

 • veškeré  poskytované slevy se nevztahují pouze na statutárního zástupce společnosti, ale na veškeré zaměstnance,
 • spolkový člen má právo se na akcích pořádaných ESČ propagovat (např. formou výstavního stolku, krátké prezentace atp.),
 • spolkový člen ESČ má právo oslovit 2x ročně členskou základnu reklamní upoutávkou ve Zkratu,
 • spolkový člen má právo umístit své reklamní materiály do sídla ESČ, do prostor k tomu určených tak, aby si je účastníci kurzů a školení mohli v případě zajmu odebrat.

 

Být členem historicky nejstaršího a největšího českého elektrotechnického spolku v České republice se rozhodně vyplatí!

 

Chceš se stát členem ESČ?

Chceš-li se stát členem ESČ, stáhni si, prosím, přihlášku a a její podepsaný scan nám zašli na adresu esc@elektrosvaz.cz.

Přihlášky ke stažení naleznete zde:

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz