Autorizace ESČ Hospodářskou komorou ČR

ESČ je autorizovaným živnostenským společenstvem Hospodářské komory ČR.

Elektrotechnický svaz český, z.s., získal v roce 2009, 2012, 2015, 2018 a 2021 autorizaci Hospodářské komory České republiky pro tři obory, a to vždy na následující 3 roky:

Opětovné udělení autorizací je pro svaz bezpochyby významným uznáním dosavadní mnohaleté práce ESČ v elektrotechnice, zároveň však zavazuje k zabezpečování celé řady společných činností a služeb pro podnikatelskou sféru působící v oboru.

O autorizace v uvedených oborech požádal president ESČ na základě rozhodnutí presidiální rady ESČ a autorizace byla autorizační radou a prezidentem HK ČR udělena na základě komplexního autorizačního prověření činnosti ESČ.

V Hospodářské komoře České republiky je ESČ začleněn už od roku 1998, své aktivity zamě­řuje především na odborné vzdělávání, technickou normalizaci a na informační servis pro odbornou elektrotechnickou veřejnost, který zajišťuje na svých webových stránkách a pro­střednictvím Infor­mačního centra IN-EL. Spolupracuje s redakcí časopisu ELEKTRO, pro své členy vydává svazový zpravodaj. Pořádá školení, aktivy a odborné semináře pro elektro­techniky zaměřené na bezpečnost práce a technických zařízení a na nejnovější technické normy a legislativní předpisy.

ESČ spolupracuje s profesními společenstvy příbuzných oborů a profesí především v rámci svého členství ve Svazu podnikatelů v oboru technických zařízení ČR. Kontakt s ostatními elektrotechnickými společenstvy působícími v ČR realizuje ESČ prostřednictvím Elektrotechnické sekce HK ČR a následně Sekce VTZ.

 

slider slider slider

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz