Nabídka odborného partnerství

ESČ nabízí svým spolkovým členům, ale i dalším podnikajícím subjektům možnost smlouvy o uzavření ODBORNÉHO PARTNERSTVÍ.

 

Generální partner ESČ

 • Generální partner poskytne ESČ jednorázově nebo ve dvou splátkách v příslušném roce partnerství částku na činnost ESČ ve výši 250.000,- Kč, která bude vyúčtována jako sponzorský dar nebo např. v rámci smlouvy o propagaci.
 • ESČ bude Generálního partnera prezentovat na svých internetových stránkách (na úvodní straně i na všech podstránkách), při všech akcích pořádaných ESČ, zahrne informaci o generálním partnerovi do všech materiálů v daném kalendářním roce (např. školící materiál pro přípravný kurz ESČ či školení odborné způsobilosti v elektrotechnice), logo a podpůrné materiály generálního partnera umístí ve svém sídle,
 • Do všech online a video školení pořádaných ESČ bude vloženo video s reklamou generálního partnera v maximální délce 2 minuty, a to jedenkrát na úvod video školení a poté jedenkrát pře zahájením dalšího bloku přednášky.
 • Pro rok 2021 podepsal Elektrotechnický svaz český, z.s., smlouvu o generálním partnerství se společností Pražská energetika, a.s.

 

Partner kurzů revizních techniků EZ

 • Partner kurzu revizních techniků poskytne ESČ jednorázově nebo ve dvou splátkách v příslušném roce partnerství částku na činnost ESČ (především na činnosti spojené s pořádáním kurzů RT) ve výši 50.000,- Kč, která bude vyúčtována jako sponzorský dar nebo např. v rámci smlouvy o propagaci.
 • ESČ bude Partnera kurzů RT prezentovat na svých internetových stránkách (na všech podstránkách týkajících se kurzů RT), při všech kurzech RT pořádaných ESČ, zahrne informaci o partnerovi kurzů RT do všech materiálů týkajících se školení RT v daném kalendářním roce (např. školící materiál pro přípravný kurz ESČ), logo a podpůrné materiály partnera kurzů RT umístí ve svém sídle.
 • Do všech online a video kurzů revizních techniků EZ pořádaných ESČ budou vložena videa s reklamou partnera kurzu revizních techniků v maximální délce 2x 5 minut. Videa budou vysílána v období přestávek. Kurz RT trvá 6 dnů a probíhá minimálně 5x ročně. V rámci jednoho kurzu je tak možno kurzistům představit až 12 různých videí. Tato nabídka je vhodná především pro prodejce měřících přístrojů, v rámci každého kurzu RT by měli možnost představit až 12 různých měřících přístrojů.

 

Partnera školení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhl. č. 50/1978 Sb. (dále jen OZE)

 • Partner školení OZE poskytne ESČ jednorázově nebo ve dvou splátkách v příslušném roce partnerství částku na činnost ESČ (především na činnosti spojené se školením OZE) ve výši 50.000,- Kč, která bude vyúčtována jako sponzorský dar nebo např. v rámci smlouvy o propagaci.
 • ESČ bude Partnera školení OZE prezentovat na svých internetových stránkách (na všech podstránkách týkajících se školení OZE), při všech školeních OZE pořádaných ESČ, zahrne informaci o partnerovi školení OZE do všech materiálů týkajících se školení OZE v daném kalendářním roce (např. školící materiál školení OZE), logo a podpůrné materiály partnera školení OZE umístí ve svém sídle.
 • Do všech online a video školení OZE budou vložena videa s reklamou partnera školení OZE v maximální délce 2x 5 minut. Videa budou vysílána v období přestávek. Toto partnerství je vhodné především pro výrobce elektrotechnických komponent, či pro jejich prodejce.

 

Hlavního partnera Aktivu revizních techniků – ART 2021 - 2023

 • Partner Aktivu revizních techniků poskytne ESČ jednorázově v každém roce partnerství (tj. v letech 2021, 2022 a 2023) částku ve výši 25.000,- Kč na přípravu ARTu, která bude vyúčtována jako sponzorský dar nebo např. v rámci smlouvy o propagaci.
 • ESČ bude Partnera ARTu na svých internetových stránkách (na všech podstránkách týkajících se ARTu), zahrne informaci o partnerovi ARTu v daném kalendářním roce, logo a podpůrné materiály Partnera ARTu umístí ve svém sídle.
 • Pokud ART proběhne prezenčně, budou v průběhu přestávek puštěny 2 až 5 minutová videa s propagací Hlavního partnera ARTu a bude umožněna hlavnímu Partnerovi ARTu 10 minutová prezentace své společnosti.

Odpovědní formulář - odborné partnerství:

Pokud máte zájem uzavřít smlouvu s ESČ o odborném partnerství, napište nám, prosím, prostřednictvím tohoto formuláře:

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz