Výhody, které může čerpat každý spolkový člen

Spolkové členství v ESČ přináší za částku od 5.000,- Kč ročně následující výhody:

 • Řádný spolkový člen má nárok na pravidelný odběr jednoho výtisku svazového zpravodaje a dalších svazových informačních materiálů a na jeden výtisk časopisu A-Z ELEKTRO.
 • Řádný spolkový člen má právo po dobu trvání členství používat v obchodním styku svazové logo ESČ s dovětkem - spolkový člen ESČ.
 • Řádný spolkový člen má právo bezplatně využít propagační stolek k prezentaci svých produktů či služeb na každoročně pořádaném Aktivu revizních techniků, o využití stolku na příslušné akci je nutno požádat minimálně 14 dní před konáním akce a platí, že tato možnost je platná do vyčerpání kapacit prostoru (v případě vyčerpání kapacit se žádosti posuzují dle data podání). Žádost je nutno zaslat na e-mailovou adresu esc@elektrosvaz.cz.
 • Řádný spolkový člen má právo využít bezplatně rozeslání svých tištěných materiálů jako přílohy našeho svazového zpravodaje všem řádným členům ESČ, a to maximálně 2x za rok (maximální velikost tištěných materiálů - přeložená A3 na polovinu, gramáž 250g/m2).
 • Řádný spolkový člen má právo využít bezplatného rozeslání svých elektronických materiálů jako přílohy elektronické verze svazového zpravodaje všem našim registrovaným členům, na které máme e-mailovou adresu (maximální velikost přílohy – dokumentu může být 1 MB).
 • Řádný spolkový člen má právo umístit bezplatně své tištěné materiály v prostorách ESČ na místech k tomu určených k volnému odběru pro účastníky kurzů revizních techniků a účastníky školení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., či případně jiných akcích pořádaných v prostorách ESČ.
 • ESČ poskytne spolkovému členu prostor pro rozvíjení odborných aktivit v rámci svazových profesních komor a sekcí (případně podpoří založení nové sekce nebo komory ESČ).
 • Řádný spolkový člen má právo uplatnit členskou slevu na veškeré aktivity ESČ pro všechny svoje zaměstnance.

 

Novinka pro rok 2021.

 • Každý spolkový člen ESČ může  vložit do našeho online nebo video vysílání školení vyhlášky 50/1978 Sb. nebo do online nebo video přípravného kurzu ke zkouškám revizních techniků maximálně 2 minutové prezentační video nebo prezentaci zpracovanou v programu PowerPoint. Videa jsou vkládána jako obsah přestávek školení.
  • Případné video musí být dodáno ve formátu MP4 a musí být v souladu s autorským zákonem - nesmí obsahovat například podkladovou hudbu podléhající licenčním poplatkům. 

V případě, že jste spolkovým členem ESČ a máte zájem využít nové formy prezentace v rámci online akcí pořádaných ESČ, zašlete, prosím, video nebo příslušnou prezentaci na e-mail: radek.rousar@elektrosvaz.cz

Máte-li zájem stát se spolkovým členem, vyplňte prosím přihlášku a nascenovanou ji zašlete na adresu esc@elektrosvaz.cz.

Přihláška ke stažení zde:

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz