Ceník školení a přezkoušení dle vyhl. č. 50/1978 Sb.

 

Činnost Rozsah Cena v Kč
bez DPH s DPH

Přípravný kurz zaměřený na přípravu elektrotechniků ke zkouškám podle vyhl. č. 50/1978 Sb. (prezenční i online): 

1.000,- 1.210,-

Zvýhodněná cena přezkoušení pro řádné členy ESČ

 Přezkoušení 

bez ohledu na požadovaný rozsah 

 500,-  605,- 
Cena přezkoušení pro registrované členy ESČ a pro nečleny
 Pro EZ do 1000 V v objektech třídy A
Přezkoušení         dle §4  500,- 605,-
dle § 5, 6,7 700,- 847,-
dle § 8  1.000,- 1.210,-
dle § 10 1.000,- 1.210,-
dle § 10 současně s §§ 6, 7 nebo 8  1.200,- 1.452,-
dle § 11 odst.1 (asistenti v laboratořích)  700,- 847,-
dle § 11 odst.2 (experimentální práce na vědeckých, výzkumných a vývojových pracovištích)  700,- 847,-
dle § 11 odst.3 (učitelé, kteří používají EZ pod napětím)  500,- 605,-
Příplatky   EZ bez omezení napětí 300,- 363,-
EZ v objektech třídy B  500,- 605,-

Poznámka: 

  • Řádným členem je individuální nebo spolkový člen, který má pro daný kalendářní rok zaplaceny členské příspěvky v plné výši.
  • Uvedené ceny jsou platné pro prezenční, online i videoškolení a přezkoušení.

 

Poplatek se hradí zásadně před zahájením zkoušky (resp. školením) s tím, že v rámci sta­no­ve­ného poplatku se připouští dvě opravné zkoušky.


Elektronický formulář přihlášky ke zkoušce můžete vyplnit v počítači a poslat e-mailem na esc@elektrosvaz.cz  (případně vytisknout a poslat poštou nebo faxem). Rezervaci místa na školení lze provést i telefonicky a přihlášku vyplnit na místě v den zkoušky.


Počet prezenčních účastníků školení je z organizačních důvodů omezen na maximálně 20 osob. Pro ucelené skupiny 10 a více zájemců (například pro firmy s větším počtem odborných zaměstnanců) zajistíme školení, případně i zkoušky v mimořádném termínu podle dohody. Závazné přihlášky na školení i zkoušky přijímá sekretariát ESČ.

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz