Odborné vzdělání

Pro stupně odborné způsobilosti v rozsahu §5 - §10 vyhlášky č. 50/1978 Sb. je stanovena podmínka odborného elektrotechnického vzdělání. Přehled oborů je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky, nicméně vzhledem k tomu, že vyhláška nebyla dlouhou dobu novelizována, uvedený seznam v příloze č. 2 vyhlášky nemusí obsahovat veškeré elektrotechnické obory. V případě sporu, zda je možné daný obor uznat jako elektrotechnický z pohledu vyhlášky č. 50/1978 Sb. může o tomto rozhodnout pouze příslušný odbor Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

 

Příloha č. 2 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Odborné vzdělání

Za ukončené odborné vzdělání (§ 5 odst. 1) se považuje

a) vyučení v oborech

učební obory

21-68-2 důlní elektromontér

26-81-2 elektromontér rozvodných zařízení

26-82-2 provozní elektromontér

26-83-2 elektromechanik

26-85-2 montér spojových zařízení

26-86-2 mechanik elektronických zařízení

26-87-2 elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení

26-88-2 spojový montér

26-89-2 spojový mechanik

26-90-2 mechanik dálkových spojů

26-92-2 mechanik měřicích a regulačních přístrojů

24-20-2 montér výtahů

experimentální čtyřleté učební obory s maturitou

26-87-4,2:01 elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení

24-53-4,2:04 mechanik letadlových přístrojů

26-92-4,2:04 mechanik měřicích a regulačních přístrojů

24-41-4,2:03 mechanik programově řízených strojů

26-83-4,2:02 elektromechanik

26-86-4,2:03 mechanik elektronických zařízení

42-75-4,2:02 mechanik zemědělské techniky (pro živočišnou výrobu)

28-89-2 :08 spojový mechanik (mechanička)

26-88-2 :09 spojový mechanik pro spojovací sítě

21-68-4,2:02 důlní elektromontér

experimentální tříleté učební obory bez maturity

26-89-2:07 mechanik telekomunikačních spojovacích zařízení

26-89-2:06 montér sdělovacích sítí

b) dosažení středního odborného vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání v oboru elektrotechniky

c) úspěšné absolvování vysoké školy studijního směru elektrotechnika

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz