Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Rozhovor prezidenta ESČ s jednatelkou LPE, s.r.o., který se uskutečnil 15:3.2022 v Brně:

 

Vyjádření prezidenta ESČ k příjetí zákona v Senátu (9.6.2021):

klikněte pro zvětšení a celý text

Stav návrhu zákona k 22.3.2022:

 • po vydání ve Sbírce zákonů (Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení.
 • po podpisu Prezidenta
 • po projednání v Senátu - schváleno ve znění schválenem Poslaneckou sněmovnou (schváleno dne 9.6.2021)
 • po 3. čtením (proběhlo 23.4.2021) v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (PS PČR) 
 • platné znění zákona č. 250/2021 Sb.

Očekávané datum nabytí účinnosti zákona:

 • 1.7.2022

Nutno dokončit:

 • dokončení 6 prováděcích nařízení vlády (NV)
   • činnost odborných skupin pracujících na jednotlivých NV byla ukončena v červenci 2021
   • od července 2021 do března 2022 provádělo MPSV legislativně technické úpravy NV,
   • 21.3 2022 byly postoupeny do vnějšího připomínkového řízení, které bude probíhat do 11.4.2022, následně bude vnější připomínkové řízení vyhodnoceno,
   • teprve po vnějším připomínkovém řízení bude předán materiál k projednání vládě.

Záznam z přednášky prezidenta ESČ ze září 2021: 

Elektrotechnické prováděcí předpisy

Společně s novým zákonem má vstoupit v platnost 5 nových nařízení vlády, 2 z nich se budou zabývat oblastí elektrotechniky:

Vyjádření prezidenta ESČ k navrhovaným elektrotechnickým nařízením vlády:

 • Navrhovaná elektrotechnická nařízení vlády přinášejí dvě zásadní změny.
   • Jedním z důvodů, proč se na nových nařízeních začalo pracovat, byl požadavek MPSV, aby v rámci odborné způsobilosti v elektrotechnice byly zakomponovány i profesní kvalifikace (tedy, aby i osoby bez elektrotechnického vzdělání mohli složit tzv. profesní kvalifikaci – zkoušku a mohli pracovat na el. zařízení jako osoby znalé). Okolo tohoto tématu byla velká diskuze a názory byly velmi rozdílné, jsem nakonec rád, že zvítězil určitý kompromis, který jsem v podstatě navrhl já, tedy aby profesní kvalifikace byly akceptovány, ale pouze pro jasně vymezenou oblast, pro kterou to v rámci posouzení rizik stanoví zaměstnavatel prostřednictvím osoby odpovědné za el. zařízení (např. pokud bude mít někdo profesní kvalifikaci „elektrotechnik nábytkových sestav“ a zaměstnavatel v rámci identifikace rizik konstatuje, že pro montáž zásuvek či vypínačů do nábytku v jeho provozu postačuje profesní kvalifikace, bude moci tuto montáž provádět osoba s profesní kvalifikací a na daném pracovišti a pro dané činnosti bude osobou znalou).
   • V navržených prováděcích předpisech je ustanovení, že elektrické ruční nářadí, elektrické spotřebiče a prodlužovací přívody nejsou vyhrazená technická zařízení a dále že se ruší rozsah revizních techniků E4A. Mnoho „odborníků“ říká, že to je konec provádění revizí el. spotřebičů, že je to dobře, protože to byla zbytečnost. To ovšem není pravda, povinnost provádět revize el. spotřebičů stanovuje i jiný právní předpis, a tato povinnost zůstane zachována, jen nově tyto revize nebude muset provádět RT. Já osobně i prezidiální rada ESČ s tímto opakovaně nesouhlasíme. Když se ptáme zástupců SUIP a MPSV, jaký je rozdíl mezi el. instalacemi nízkého napětí a elektrickými spotřebiči z hlediska nebezpečí úrazem el. proudem, dostáváme velmi vágní odpovědi, které by se dali shrnout do jedné věty: „MPSV zastává názor, že el. spotřebiče nemají být považovány za VETZ.“. Nic víc, ani nic míň. Zmiňovat se o tom, jaké bludy o tom šíří někteří poslanci, kteří na plénu Poslanecké sněmovny PČR mluví o tom, jak je nutno zabránit tomu, aby se nerevidovala každá žárovka v lustru, je snad i pod mou úroveň. Elektrotechnika se bohužel pro některé z nich stala politikum. 
     • Pomalu přestávám věřit, že se mi podaří zvrátit názor SUIP a MPSV v této věci, proto se chci pokusit alespoň o kompromisní návrh. Chci navrhnout, aby byla vytvořena skupina III. VETZ, ve které budou právě el. spotřebiče, el. ruční nářadí, prodlužovací přívody a bude pro tuto skupinu stanoveno:
       • výchozí revize se na těchto zařízeních neprovádí, jsou-li výrobkem podle zvláštního právního předpisu,
       • pravidelné a mimořádné revize dodavatelským způsobem provádí RT, v případě že se jedná o zaměstnance, který  provádí revize na zařízeních ve vlastnictví svého zaměstnavatele a na pracovišti daného zaměstnavatele, může revize těchto zařízení provádět osoba znalá, která je prokazatelně seznámena s předpisy pro provádění revizí a je řádně technicky vybavena.
     • Tímto svým kompromisním návrhem se snažím vyhovět hlasům, které proti provádění revizí el. spotřebičů revizními techniky brojí, protože je to podle nich vyhazování peněz, za externí revizní techniky, když mají své zkušené údržbáře (osoby znalé) a doufám, že to bude vhodný akceptovatelný kompromis pro SUIP i MPSV. Budu rád, pokud mi níže v anketě sdělíte svůj názor.

 

Anketní otázka č. 1:

(Hlasovat můžete kliknutím na odpověď, která nejvíce odpovídá Vašemu názoru.)

El. ruční nářadí, el. spotřebiče a prodlužovací přívody by ...:

 1. ... měly zůstat mezi VETZ a revize by na nich měli provádět RT minimálně E4A. Počet hlasů: 291
 2. ... měly zůstat mezi VETZ a revize by na nich měli provádět RT minimálně E4A v případě dodavatelského způsobu, v případě provádění revizí vlastním zaměstnancem - minimálně osoba znalá. Počet hlasů: 265
 3. ... neměly zůstat mezi VETZ a revize by na nich měly provádět osoby minimálně znalé. Počet hlasů: 1085

Anketní otázka č. 2:

(Hlasovat můžete kliknutím na odpověď, která nejvíce odpovídá Vašemu názoru.)

Pokud se prezidentu ESČ nepovede prosadit zachování el. spotřebičů mezi VETZ, chce se pokusit navrhnout kompromisní návrh, aby byla vytvořena skupina III. VETZ, ve které budou právě el.  spotřebiče, el. ruční nářadí, prodlužovací přívody a bude pro tuto skupinu stanoveno:

 • výchozí revize se na těchto zařízeních neprovádí, jsou-li výrobkem dle zvláštního zákona,
 • pravidelné a mimořádné revize dodavatelským způsobem provádí RT, v případě že se jedná o zaměstnance, který  provádí revize na zařízeních ve vlastnictví svého zaměstnavatele a na pracovišti daného zaměstnavatele, může revize těchto zařízení provádět osoba znalá, která je prokazatelně seznámena s předpisy pro provádění revizí a je řádně technicky vybavena.

Souhlasíte s výše uvedeným návrhem prezidenta ESČ?

 1. Ano, souhlasím. Počet hlasů: 448
 2. Ne, nesouhlasím. Počet Hlasů: 116

Napište nám Váš vlastní názor k této problematice, pokud nesouhlasíte ani s jednou z výše uvedených možností:

Mají zůstat el. spotřebiče mezi VETZ dle Vašeho názoru?

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz