Průběh schvalování zákona

Úvodní slovo prezidenta k novému zákonu:

Vážené členky, vážení členové ESČ,

dovolte mi úvodem, než se dostanu k samotnému zákonu pár slov úvodem. Na novém návrhu Zákonu o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ já i další členové prezidiální rady ESČ osobně pracujeme od roku 2014. Zpočátku jsem byl jeho fanouškem, velkým zastáncem a byl jsem velmi rád, že jako ESČ můžeme být u jeho zrodu od samého počátku. Velmi jsem si Vážil MPSV, že chce znát hlas odborníků na danou oblast. Bohužel s postupujícím časem musím konstatovat, že mé nadšení se mění ve zklamání. Tak jak na začátku byl slyšet odborný hlas, tak v poslední době bohužel musím konstatovat, že do znění zákona začínají mluvit jedinci, kteří se samotnou praxí mají pramálo společného a na znění zákona je to bohužel znát. Velmi v tuto chvíli zvažujeme, zda nadále budeme tento zákon podporovat, nebo zda po více jak 5 letech práce vzhledem k jeho finální podobě se ostře jako svaz postavíme proti. Návrh zákona prošel meziresortním připomínkovým řízením a legislativní radou vlády (dále jen "LRV") a aniž by byla o finální verzi vzešlé z těchto úprav informována odborná veřejnost, byl předložen do Poslanecké sněmovny. Bohužel změny, které do zákona přinesla především LRV, jsou pro zákon zásadní a znamenají jeho velmi problematickou proveditelnost v reálné praxi. Pokud by zákon prošel ve znění, ve kterém byl předložen Poslanecké sněmovně, hrozí například reálně, že bude na trhu práce chybět zhruba půlmilionu pracovníků k výrobním linkám, protože stanovené podmínky pro osoby poučené nebudou pro stávající zaměstnance splnitelné, ale není to jen o tomto problému. ESČ iniciovalo ve spolupráci s HK ČR a následně i MPSV společný pozměňovací návrh pro druhé čtení zákona, kterým pevně věříme, napravíme chyby vzniklé v rámci úprav v LRV, ale vyhovíme výhradám LRV. Jak už jsem psal výše, pozměňovací návrh byl kompromisem, který společně připravila HKČR (včetně ESČ) a MPSV (včetně SUIP). Jak už to tak bývá, když máte pocit, že vše je na dobré vlně, naskytne se problém, který nečekáte. Od 1.1.2020 došlo na MPSV k personální změně na pozici příslušného náměstka a s novým personálním obsazením se najednou ze společného pozměňovacího návrhu stal návrh pouze HKČR. MPSV dalo od návrhu ruce pryč. Naštěstí alespoň spolupráce HKČR a SUIP pokračovala úspěšně dále a dohody platily. Pevně tak věřím, že se nám společnými silami v rámci druhého čtení ve sněmovně povede prosadit náš pozměňovací návrh a celý zákon zachránit, a to i přesto, že připomínky a návrhy některých poslanců jsou postaveny na hlavu, ale o tom více dále.

Mgr. Radek Roušar, Prezident ESČ a předseda Sekce VTZ HK ČR (k 9.10.2020)

 

V jakém stádiu se nyní zákon nachází (stav k 29. 3. 2021)?

 • Zákon prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně (1/2020), bylo zahájeno jeho projednání ve výborech (2/2020), ale projednání zatím nebylo dokončeno (zasáhla pandemie COVID - 19).
 • HKČR uplatnila pozměňovací návrh v Hospodářském výboru, návrh načetla paní poslankyně Ožanová (zpravodajka zákona). Návrh byl projednán i s řadou dalších poslanců a byla nám přislíbena podpora.
 • K zákonu podává pozměňovací návrh pan poslanec Růžička, který směřuje do oblasti zákona o Armádě ČR a HK ČR proti němu nemá výhrady.
 • K zákonu podává pozměňovací návrhy pan poslanec Juříček, HKČR se k těmto návrhům staví převážně negativně. Pozměňovací návrhy a stanovisko HKČR k nim naleznete zde.
 • 10.6.2020 podpořil Hospodářský výbor PSP ČR pozměňovací návrh HKČR v plném rozsahu, znění pozměňovacího návrhu HKČR naleznete zde. Kromě toho ovšem podpořil tento výbor i 2 ze 3 pozměňovacích návrhů pana poslance Juříčka, které jsou ovšem v rozporu s pozměňovacím návrhem HK ČR a nejze je oba společně aplikovat. Zápis Hospodářského výboru PSP ČR naleznete zde, stanovisko o nemožnosti aplikovat schválené protichůdné návrhy naleznete zde.
 • 23.3.2021 proběhlo druhé čtení v Poslanecké sněmovně.
 • Budeme se snažit, abychom v třetím čtení zvrátili názor Hospodářského výboru PSP ČR a dva pozměňovací návrhy pana poslance Juříčka nebyly přijaty, protože jinak by se ze zákona stal neakceptovatelný zmetek.
 • Pokud vše půjde jako nyní, je reálně vstoupení zákona v platnost 7/2021 nebo 1/2022.

Čím už návrh zákona prošel?

 • Zahájení prací se datuje do 5/2014, kdy pracovní skupina TIČR a ESČ začala pracovat na nové vyhlášce o odborné způsobilosti v elektrotechnice, tento návrh byl 6/2014 předložen MPSV, které konstatovalo, že ve stávajícím zákoně č. 174/1968 Sb. nevidí dostatečnou oporu pro vydání nové vyhláška, a tudíž je nezbytné začít pracovat na novém zákoně,
 • 9/2014 - 12/2017 bylo pracováno v odborných skupinách na zákoně a zároveň na 5 nových nařízeních vlády, které by měly nahradit stávající vyhlášky (v případě EZ vyhl. 73/2010 Sb. a vyhl. 50/1978 Sb.),
 • 6-8/2018 vnitřní připomínkové řízení MPSV,
 • 9-12/2018 vnější připomínkové řízení (meziresortní),
 • 2-4/2019 Legislativní rada vlády
 • 6/2019 předáno do Poslanecké sněmovny
 • 9-12/2019 příprava společného pozměňovacího návrhu MPSV a HKČR
 • 1/2020 MPSV mění personální obsazení a distancuje se od pozměňovacího návrhu
 • 1/2020 Zákon projednán v prvním čtení, postoupen k projednání výborm (Výbor hospodářský, Výbor obranný, Výbor pro bezpečnost)
 • 2/2020 Zákon projednán ve výborech a čeká se na připomínky (zde přerušeno pandemií COVID - 19), v současnosti známé připomínky HKČR, projednáno výbory a přislíbena podpora, pozměňovací návrh MPO a pozměňovací návrh pana poslance Juříčka, ke kterému jsme se jako HKČR postavili převážně negativně.
 • 6/2020 Závěrečné stanovisko Hospodářského výboru, Výboru pro obranut a Výboru pro bezpečnost.
 • 23.3.2021 projedníní ve druhém čtení v PSP.

Jaké úkony je ještě nutno dokončit?

 • třetí čtení v Poslanecké sněmovně
 • projednání v Senátu
 • podpis Prezidenta republiky
 • dokončení 5 nařízení vlády

Odkazy:

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz