ART 2020 online - bezplatná ukázka

(Toto je bezplatná ukázková verze ART 2020 online. Řádní členové ESČ obdrží 7.10.2020 mailem přístupy k plné verzi, a to v rámci členství zcela zdarma. Nečlenové mají možnost stát se řádným členem a jako bonus ke členství obdržet rovněž přístupové údaje. Pokud se nechcete stát členem ESČ, máte možnost si přítup k plné verzi objednat na konci této stránky za uvedený poplatek. Více informací o členství naleznete zde). 

Úvodní slovo

Program (video prezentace):

Ing. Karel Dvořáček, předseda TNK 22 a člen TNK 76, člen autorizační komise ČKAIT

  • Nesprávné či nedostatečné určení vnějších vlivů a jejich dopad na stanovení doporučených lhůt pravidelných revizí v praxi provozovatele, projektanta i revizního technika z pohledu nové ČSN 33 2000-6 ed.2
  • ČSN 33 2000-7-709 ed. 2, změna Z3 – Přístavy a obdobné lokality

Ing. Jiří Sluka, inspektor TIČR, člen TNK 22

  • Nejčastější chyby v revizních zprávách elektrických zařízení
  • Časté závady v elektrických instalacích

Ing. Michal Kříž, viceprezident ESČ, předseda Elektrotechnického normalizačního výboru, předseda TNK 21 a člen několika dalších technických normalizačních komisí.

  • Připravovaná TNI 33 2000-6 (komentář k ČSN 33 2000-6 ed. 2)
  • Netradiční zdroje elektrické energie, energetická účinnost elektrických instalací

Mgr. Radek Roušar, prezident ESČ, člen představenstva a předseda Sekce pro VTZ  Hospodářské komory ČR

  • Jaké změny v právních předpisech pro oblast VTZ přinese pravděpodobně rok 2021 (srovnání současné právní úpravy a chystané legislativy) - aktuální informace o legislativním procesu

Ing. Karel Dvořáček

Toto video je přístupné pouze v placené verzi.

Ing. Michal Kříž

Toto video je přístupné pouze v placené verzi.

Ing. Jiří Sluka

Toto video je přístupné pouze v placené verzi.

Mgr. Radek Roušar

(Prezentace ke stažení)

Prezentace spolkových členů - vystavovatelů:

Objednávka přístupu k plné verzi ART 2020 online:

(Uveďte, prosím, jméno a příjmení nebo název firmy, adresu bydliště nebo sídla firmy, IČ, případně DIČ.)


Odesláním tohoto formuláře objednáváte výše uvedené služby. Po odeslání formuláře Vám bude na uvedený e-mail zaslána zálohová faktura nebo přihláška ke členství. Po uhrazení stanovené částky Vám bude zaslán přístup k plné verzi ART 2020 online.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz