AKTIV REVIZNÍCH TECHNIKŮ - ART 2021

PRE generální partner ESČ

k aktuálním otázkám z oblasti legislativních předpisů a technických norem týkajících se především provádění revizí elektrických zařízení

se uskutečnil 8. září 2021 od 9:05.

v TOP Hotelu Praha.

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Aktiv revizních techniků - ART 2021

Slavnostní zahájená, úvodní slovo přednesl Ing. Jaroslav Ďoubalík, výkonný tajemník ESČ.

Aktiv revizních techniků - ART 2021

Přednáška Mgr. Radka Roušara - prezidenta ESČ na téma nové legislativy pro oblast VTZ.

Aktiv revizních techniků - ART 2021

Přednáška Ing. Jiřího Sluky - inspektora TIČR na téma provádění revizí el. zařízení.

Aktiv revizních techniků - ART 2021

Přednáška Ing. Jiřího Sluky - inspektora TIČR na téma provádění revizí el. zařízení.

Aktiv revizních techniků - ART 2021

Přednáška Ing. Jiřího Sluky - inspektora TIČR na téma provádění revizí el. zařízení.

Aktiv revizních techniků - ART 2021

Přednáška Ing. Michala Kříže - viceprezidenta ESČ na téma revizí el. spotřebičů.

Aktiv revizních techniků - ART 2021

Přednáška Ing. Michala Kříže - viceprezidenta ESČ na téma revizí el. spotřebičů.

Aktiv revizních techniků - ART 2021

Přednáška Ing. Leoše Koupého na téma praktických ukázek měření pri revizích el. spotřebičů.

Aktiv revizních techniků - ART 2021

Přednáška Ing. Karla Dvořáčka na téma jak postupovat po zrušení definice prostorů.

Aktiv revizních techniků - ART 2021

Přednáška Ing. Karla Dvořáčka na téma jak postupovat po zrušení definice prostorů.

Aktiv revizních techniků - ART 2021

Přednáška Ing. Karla Dvořáčka na téma jak postupovat po zrušení definice prostorů.

Aktiv revizních techniků - ART 2021

Hlavním partnerem ART 2021 byla společnost LUXOPROFI, spol. s r. o. 

www.luxo.cz 

Aktiv revizních techniků - ART 2021

Partnerem ART 2021 byla společnost HDL Automation s.r.o.

www.hdl-automation.cz 

Aktiv revizních techniků - ART 2021

Partnerem ART 2021 byla společnost HDL Automation s.r.o.

www.hdl-automation.cz 

Aktiv revizních techniků - ART 2021

Stánek společnosti ILLKO, s.r. o., výrobce a prodejce měřící techniky.

Aktiv revizních techniků - ART 2021

Stánek společnosti Micronix, spol. s r. o., Prodejce měřící, zabezpečovací a solární techniky.

Aktiv revizních techniků - ART 2021

Stánek společnosti IN-EL, provozovatele Informačního servisu pro elektrotechniky - iiSEL®, a prodejce odborných publikací pro elektrotechniky.

Aktiv revizních techniků - ART 2021

Prezence Art 2021 - vedoucí sekretariátu ESČ paní Hana Vítová.

Aktiv revizních techniků - ART 2021

O kvalitu vzduchu se starala výkonná čistička Guardian SP-Filter, za její zapůjčení děkujeme společnosti Utily s.r.o.

www.guardiansp.cz 

Nemohli jste se zúčastnit Aktivu revizních techniků - ART 2021 osobně?

Nevadí .......!

Z Aktivu revizních techniků - ART 2021 je kompletní video záznam, objednejte si přístup do Online sekce ART 2021 a užijte si veškeré přednášky v klidu domova. Cena za přístup do Online sekce ART 2021 činí 800,- Kč včetně DPH, pro řádné členy ESČ je cena snížena na 500,- Kč včetně DPH.

Objednávka přístupu do Online sekce ART 2021 je k dispozici ve spodní části této stránky.

 

Program ART 2021:

1. Mgr. Radek Roušar, prezident ESČ

 • Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení (účinný od 1.7.2022)
 • Prováděcí nařízení vlády k zákonu - stav k září 2021
   • NV o vyhrazených elektrických zařízeních a podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti
   • NV o požadavcích k výkonu činnosti na el. zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Materiály ke stažení:

 

2. Ing. Jiří Sluka, inspektor TIČR

 • Revize el. instalací dle ČSN 33 2000 - 6 ed.2 včetně změn

Materiály ke stažení (některé dokumenty mohou být dostupné jen v placené Online sekci ART 2021):

 

3. Ing. Michal Kříž, viceprezident ESČ, zpracovatel norem

 • ČSN EN 50 678 - Obecný postup pro ověřování účinnosti ochranných opatření el. spotřebičů po opravě (duben 2021)
 • ČSN EN 50 699 - Pravidelné zkoušky elektrických spotřebičů (očekávaný termín vydání 09/2021) 

Materiály ke stažení (některé dokumenty mohou být dostupné jen v placené Online sekci ART 2021):

4. Ing. Leoš Koupý, ILLKO s.r.o.

 • Praktická ukázka měření

Materiály ke stažení (některé dokumenty mohou být dostupné jen v placené Online sekci ART 2021):

5. Ing. Karel Dvořáček, zpracovatel norem

 • Jak postupovat po zrušení definice prostorů z hlediska úrazu el. proudem

Materiály ke stažení (některé dokumenty mohou být dostupné jen v placené Online sekci ART 2021):

 

Součástí ART 2021 byla jako již obvykle i expozice

některých spolkových členů ESČ a odborných partnerů.

 

Muzeum PRE

 

Závazná objednávka přístupu do Online sekce ART 2021:

Fakturační údaje (v případě, že objednává nepodnikatel, vyplňte jméno a příjmení a adresu trvalého bydliště):
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz