Aktiv revizních techniků - ART 2021

Předběžná informace - bude upřesněno v srpnu 2021 dle aktuální epidemické situace a opatření vlády ČR

AKTIV REVIZNÍCH TECHNIKŮ ART 2021

k aktuálním otázkám z oblasti legislativních předpisů a technických norem týkajících se především provádění revizí elektrických zařízení

se uskutečnil 8. září 2021 od 9:05.

v konferenčním sále PRE a.s., Praha 10, Na Hroudě 1492/4.

 Prezence účastníků od 8:00 do 9:00.

Časový harmonogram:

 • 08:00 - 09:00 Prezence účastníků
 • 09:00 - 09:05 Zahájení členské schůze ESČ - úvodní slovo (účast možná i pro nečleny ESČ) 
 • 09:05 - 14:30 ART 2021 - přednášky (účast možná i pro nečleny ESČ) 
 • 14:30 - 16:30 Pokračování členské schůze ESČ / Náhradní členská schůze ESČ (pouze pro členy ESČ)

 

Program ART 2021:

1. Mgr. Radek Roušar, prezident ESČ

 • Chystané legislativní předpisy pro oblast VTZ - aktuální situace k srpnu 2020

2. Ing. Jiří Sluka, inspektor TIČR

 • Revize el. instalací dle ČSN 33 2000 - 6 ed.2 včetně změn.

3. Ing. Karel Dvořáček, zpracovatel norem

 • Jak postupovat po zrušení definice prostorů z hlediska úrazu el. proudem.

4. Ing. Michal Kříž, viceprezident ESČ

 • ČSN EN 50 678 - Obecný postup pro ověřování účinnosti ochranných opatření el. spotřebičů po opravě (Duben 2021)
 • ČSN EN 50 699 - Pravidelné zkoušky elektrických spotřebičů (očekávaný termín vydání 09/2021) 

   

 

Součástí ART 2021 byla jako již obvykle i expozice

některých spolkových členů ESČ a odborných partnerů.

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz