Aktiv revizních techniků - ART 2022


PRE generální partner ESČ

slider slider

Slavnostní zahájení ART 2022

ART 2022

k aktuálním otázkám z oblasti legislativních předpisů a technických norem týkajících se především provádění revizí elektrických zařízení

se uskuteční 7. září 2022 od 8:00.

ve velkém sále Střední odborné školy Jarov.

Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9 – Hrdlořezy

Časový program aktivu:

 • 7:15 - 7:50 hod. prezence účastníků
 • 8:00 - 8:00 Slavnostní zahájení ART 2022 a členské schůze ESČ (která bude pokračovat od 15:00) 
 • 8:05 - 15:00 hod. přednášky, diskuse

Program aktivu:

 • Mgr. Radek Roušar, prezident ESČ a předseda Sekce pro VTZ HK ČR
   • Odborná způsobilost v elektrotechnice (platná a účinná od 1.7.2022)
 • Ing. Jiří Sluka, viceprezident ESČ a inspektor TIČR
   • Nová legislativa pro oblast vyhrazených technických elektrických zařízení (platná a účinná od 1.7.2022)
 • Ing. Michal Kříž, viceprezident ESČ, zpracovatel norem
   • Nové normy pro rozváděče NN
 • ČEZ Distribuce
   • Nové připojovací podmínky NN platné od 1.4.2022
   • Přehled nejčastějších závad v elektroměrových rozváděčích a jejich okolí
 • Ing. Karel Dvořáček, zpracovatel norem
   • Projektování v elektrotechnice
   • Revize ČSN 33 2000-5-51, TNI 33 2000-5-51

Organizační pokyny:

1. Termín: 7. září 2022

2. Místo konání: SOŠ Jarov, Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9 – Hrdlořezy

3. Uzávěrka přihlášek: 6. září 2022

 

4. Účastnický poplatek při objednání a platbě převodem do 2.9.2022:

a) 800,- Kč vč. DPH pro členy ESČ, kteří mají zaplacen členský příspěvek na rok 2022,

b) 1 600,- Kč vč. DPH pro ostatní účastníky.

Účastnický poplatek je možné uhradit převodem na účet č. 1923554399/0800, s uvedením variabilního symbolu 220907 a do poznámky pro příjemce je nutno uvést jméno a příjmení účastníka. Platba musí být provedena tak, aby byla připsána na výše uvedený účet nejpozději 5.9.2022. Doporučujeme tedy provést platbu do konce srpna 2022.

 

5. Účastnický poplatek pří platbě hotově v den konání u prezence ART 2022 (platba kartou není možná):

a) 1 000,- Kč vč. DPH pro členy ESČ, kteří mají zaplacen členský příspěvek na rok 2022,

b) 2 000- Kč vč. DPH pro ostatní účastníky.

 

6. Organizátor:

Elektrotechnický svaz český, z.s. (IČ: 00418072)

Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4

telefon: 244 464 649, 244 464 071

E-mail: esc@elektrosvaz.cz, www.elektrosvaz.cz

 

7. V rámci účastnického poplatku obdržíte:

 • Přístup na Aktiv revizních techniků - ART 2022.
 • Přístup do online sekce ART 2022, kde naleznete ke stažení prezentace a doprovodné dokumenty z ART 2022.
 • Vodu a kávu v místě konání akce společně s drobným občerstvením.
 • Teplý oběd (polévku a hlavní jídlo). Upozorňujeme, že pokud neobdržíme Vaši přihlášku do 2. 9. 2022, nemůžeme z důvodu objednacích lhůt obědů garantovat, že obdržíte oběd.

Přihláška na ART 2022:

 • Vyplněnou přihlášku nascenujte a zašlete na adresu esc@elektrosvaz.cz (přihláška ke stažení zde).
 • Vyplněnou přihlášku vytiskněta a zašlete poštou na adresu organizátora (přihláška ke stažení zde).
 • Nebo se přihlašte odesláním níže uvedeného online formuláře.

 

Muzeum PRE

 

Závazná přihláška na Aktiv revizních techniků - ART 2022

Fakturační údaje, na které bude vystavena účtenka za účastnický poplatek. Účtenka bude předána účastníkovi u prezence. (Pokud nejste podnikatelem, vyplňte pouze Vaše jméno, příjmení do pole firma).
Odesláním tohoto formuláře se závazně přihlašuji na Aktiv revizních techniků - ART 2022, který se uskuteční ve středu 7.9. 2022 od 8:00 ve velkém sále Střední odborné školy Jarov (Učňovská 100/1, Praha 9) a zavazuji se uhradit účastnický poplatek ve stanovené výši a zvoleným způsobem. S mnou poskytnutými osobními údaji bude nakládáno v souladu s GDPR a nebudou poskytnuty žádné třetí straně.
Souhlasím, aby veškerá komunikace se mnou ve věci mé účasti na ART 2022 byla vedena prostřednictvím e-mailu.
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz