Aktiv revizních techniků - ART 2023


PRE generální partner ESČ

slider slider

Slavnostní zahájení ART

ART

k aktuálním otázkám z oblasti legislativních předpisů a technických norem týkajících se především provádění revizí elektrických zařízení

se uskuteční 19. dubna 2023 od 8:00.

ve velkém sále Střední odborné školy Jarov.

Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9 – Hrdlořezy

Časový program aktivu:

 • 7:15 - 7:50 hod. prezence účastníků
 • 8:00 - 8:00 Slavnostní zahájení ART 2023 a členské schůze ESČ (která bude pokračovat od 15:00) 
 • 8:05 - 15:00 hod. přednášky, diskuse

Program aktivu:

 • Mgr. Radek Roušar, prezident ESČ a předseda Sekce pro VTZ HK ČR
   • Odpovědi na nejčastěji kladené otázky k zákonu č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a jeho prováděcím předpisům.
 • Ing. Jiří Sluka, viceprezident ESČ a inspektor TIČR
   • Provádění revizí vyhrazených el. zařízení dle NV č. 190/2022 Sb.
   • Posuzování vnějších vlivů - praktické poznatky 
 • PRE Distribuce
   • Aktuální připojovací podmínky NN 
 • Ing. Karel Dvořáček, zpracovatel norem
   • Informace o nové normě ČSN 33 2000-5-53 ed. 3, požadavky na přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování v elektrických instalacích NN

 

Organizační pokyny:

1. Termín: 19. dubna 2023

2. Místo konání: SOŠ Jarov, Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9 – Hrdlořezy

3. Uzávěrka přihlášek: 17. dubna 2023

 

4. Účastnický poplatek při objednání a platbě převodem do 12.4.2023:

a) 1000,- Kč vč. DPH pro členy ESČ, kteří mají zaplacen členský příspěvek na rok 2023,

b) 2000,- Kč vč. DPH pro ostatní účastníky.

Účastnický poplatek je možné uhradit převodem na účet č. 1923554399/0800, s uvedením variabilního symbolu 230419 a do poznámky pro příjemce je nutno uvést jméno a příjmení účastníka. Platba musí být provedena tak, aby byla připsána na výše uvedený účet nejpozději 5.4.2023. Doporučujeme tedy provést platbu do konce března 2023.

 

5. Účastnický poplatek pří objednání od 13.4.2023 a platbě převodem nebo hotově v den konání u prezence ART 2023 (platba kartou není možná):

a) 1 200,- Kč vč. DPH pro členy ESČ, kteří mají zaplacen členský příspěvek na rok 2023,

b) 2 400- Kč vč. DPH pro ostatní účastníky.

 

6. Organizátor:

Elektrotechnický svaz český, z.s. (IČ: 00418072)

Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4

telefon: 244 464 649, 244 464 071

E-mail: esc@elektrosvaz.cz, www.elektrosvaz.cz

 

7. V rámci účastnického poplatku obdržíte:

 • Přístup na Aktiv revizních techniků - ART 2023.
 • Přístup do online sekce ART 2023, kde naleznete ke stažení prezentace a doprovodné dokumenty z ART 2023.
 • Vodu a kávu v místě konání akce společně s drobným občerstvením.
 • Teplý oběd (polévku a hlavní jídlo). Upozorňujeme, že pokud neobdržíme Vaši přihlášku do 14. 4. 2023, nemůžeme z důvodu objednacích lhůt obědů garantovat, že obdržíte oběd.

Přihláška na ART 2023:

 • Vyplněnou přihlášku nascenujte a zašlete na adresu esc@elektrosvaz.cz (přihláška ke stažení PDF zde).
 • Vyplněnou přihlášku vytiskněta a zašlete poštou na adresu organizátora (přihláška ke stažení WORD zde - pro možnost vyplnění je nutno přihlášku stáhnout do počítače).
 • Nebo se přihlašte odesláním níže uvedeného online formuláře.

 

Muzeum PRE

 

Závazná přihláška na Aktiv revizních techniků - ART 2023

Fakturační údaje, na které bude vystavena účtenka za účastnický poplatek. Účtenka bude předána účastníkovi u prezence. (Pokud nejste podnikatelem, vyplňte pouze Vaše jméno, příjmení do pole firma).
Odesláním tohoto formuláře se závazně přihlašuji na Aktiv revizních techniků - ART 2023, který se uskuteční ve středu 19.4. 2023 od 8:00 ve velkém sále Střední odborné školy Jarov (Učňovská 100/1, Praha 9) a zavazuji se uhradit účastnický poplatek ve stanovené výši a zvoleným způsobem. S mnou poskytnutými osobními údaji bude nakládáno v souladu s GDPR a nebudou poskytnuty žádné třetí straně.
Souhlasím, aby veškerá komunikace se mnou ve věci mé účasti na ART 2023 byla vedena prostřednictvím e-mailu.
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz