ESČ je členem Hosppodářské komory ČR

Elektrotechnický svaz český, z.s., je autorizovaným živnostenským společenstvem Hospodářské komory ČR (vice o autorizaci naleznete zde).  ESČ působí v Sekci pro vyhrazená technická zažízení  a v Sekci živností a řemesel.   

V letech 2014-2017 byl prezident ESČ členem Dozorčí rady HKČR, v květnu 2017 byl zvolen na sněmu do Představenstva HK ČR a od září 2017 je předsedou Sekce vyhrazených technických zařízení.

 

 

Záznam vystoupení Prezidenta HK ČR a hostů na 31. Sněmu HKČR konaném 23.5.2019 

                                 


uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz