Přihláška ke školení a zkoušce OZE

V případě Vašeho zájmu o školení a složení zkoušky z odborné způsobilosti v elektrotechnice dle zákona č. 250/2021 Sb. a NV 194/2022 Sb. před zkušební komisí ESČ, vyplňte, prosím, níže uvedený přihlašovací formulář nebo si stáhněte přihlášku a zašlete ji na e-mailovou adresu oze@elektrosvaz.cz, nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 244 464 649 a my Vám rádi s přihlášením pomůžeme.

Přihlášku můžete stáhnout zde:

 

Upozorňujeme, že před zahájením školení je nutno předložit následující doklady, pokud to je možné, dovolujeme si Vás požádat zaslání dokladů rovnou spolu s přihláškou nebo po podání přihlášky e-mailem:

 

Pro stupeň "osoba poučená":

 • potvrzení o absolvování školení v rozsahu podle § 9 odst. 6 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice (vzor ke stažení zde: WORD verze, PDF verze),
 • v přihlášce je nutno přesně specifikovat pracoviště a rozsah poučení (rozsah činností, které bude osoba poučená vykonávat).

Pro stupeň "elektrotechnik":

 • potvrzení o absolvování školení v rozsahu podle § 9 odst. 6 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice (vzor ke stažení zde: WORD verze, PDF verze)
 • doklad o odborné elektrotechnické kvalifikaci či profesní elektrotechnické kvalifikaci
   • dokladem o odborné kvalifikaci je výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom či osvědčení o úplné profesní kvalifikaci dle zákona č. 179/2006 Sb.
     • není-li z dokladu jednoznačně jasné, že se jedná o elektro vzdělání, musí žadatel předložit potvrzení, že se jedná o elektrovzdělání, toto potvrzení může vydat škola, která doklad vydala nebo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
   • dokladem o profesní kvalifikaci je osvědčení o profesní kvalifikaci vydané autorizovanou osobou dle zákona č. 179/2006 Sb.
     • je-li předkládán doklad o profesní kvalifikaci, tak spolu s ním je nutno předložit potvrzení o přípustnosti profesní kvalifikace, jehož vzor ke stažení naleznete zde: WORD verzePDF verze.
 • potvrzení o délce odborné praxe (včetně informace o délce požadované praxe, kterou pro stupeň odborné způsobilosti "elektrotechnik" odpovědná osoba za elektrické zařízení příslušné právnické nebo podnikající fyzické osoby stanovila), potvrzení je nutno předložit, i když požadovaná délka praxe je nula let,
   • délka odborné praxe se dokládá potvrzením zaměstnavatele, jehož vzor ke stažení naleznete zdeWORD verzePDF verze,
   • nebo čestným prohlášením, jehož vzor ke stažení naleznete zdeWORD verzePDF verze.

Pro stupeň "vedoucí elektrotechnik":

  • potvrzení o absolvování školení v rozsahu podle § 9 odst. 6 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice (vzor ke stažení zde: WORD verze, PDF verze)
  • doklad o odborné elektrotechnické kvalifikaci
    • dokladem o odborné kvalifikaci je výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom či osvědčení o úplné profesní kvalifikaci dle zákona č. 179/2006 Sb.
     • není-li z dokladu jednoznačně jasné, že se jedná o elektro vzdělání, musí žadatel předložit potvrzení, že se jedná o elektrovzdělání, toto potvrzení může vydat škola, která doklad vydala nebo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
  • potvrzení o délce odborné praxe 
    • délka odborné praxe se dokládá potvrzením zaměstnavatele, jehož vzor ke stažení naleznete zde: WORD verzePDF verze,
    • nebo čestným prohlášením, jehož vzor ke stažení naleznete zde: WORD verzePDF verze.

Přihláška ke školení a zkoušce z odborné způsobilosti v elektrotechnice

Evidované údaje podléhající ochraně osobních údajů / GDPR
Adresa Trvalého bydliště / pobytu:
Zaměstnavatel (OSVČ vyplní údaje o sobě):
Přihlašuji se na přípravné školení (absolvování školení je podmínkou připuštění ke zkoušce).
Požadovaný termín prezenční zkoušky (termín zkoušky je platný, pokud je potvrzen ze strany ESČ):
Žádám o ověření odborné způsobilosti v elektrotechnice dle nařízení vlády č. 194/2022 Sb. pro činnost na EZ v rozsahu:
Platbu za školení a ověření odborné způsobilosti v elektrotechnice dle nařízení vlády č. 194/2022 Sb. provedu:
Poznámka k platbě:
Doplňující údaje k přihlášce:
Přílohy k přihlášce můžete vložit zde nebo zaslat následně na e-mailovou adresu oze@elektrosvaz.cz.
Kontaktní údaje na účastníka školení:
 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz