Termíny školení a přezkoušení

Elektrotechnický svaz český, z.s., zajišťuje pro své členy i širokou odbornou veřejnost školení a následné přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice. Každý zájemce má možnost zvolit, zda se zúčastní prezenčního školení, online školení nebo videoškolení (obsah a cena všech školení je stejná). Pro skupiny 10 a více elektrotechniků jsme připraveni zajistit prezenční školení v prostorách dle přání zákazníka. Vzhledem k epidemiologickému stavu v ČR v souvislosti s šířením COVID 19 garantujeme dodržení termínů pro online školení, prezenční forma se uskuteční pouze v případě, že to restrikce vlády umožní. 

 

Pro koho je určeno prezenční školení:

 • prezenční školení je určeno pro všechny zájemce, kteří upřednostňují získání informací přímo od lektora, a to během cca 7 hodinového školení rozděleného do cca 2 hodinových bloků, 
 • školení a následné přezkoušení zabere celý pracovní den, termíny školení a zkoušek je uveden níže,
 • účastník se může lektora ptát na případné dotazy přímo během školení,
 • standardní počet účastníků 20 bude upravován tak, abychom dodrželi hygienické podmínky stanovené epidemiologickým systémem/plánem platným v den školení.                                                                               .

 

Pro koho je určeno online školení:

 • účastník online školení obdrží e-mailem přihlašovací údaje, prostřednictvím nichž se přihlásí k živému vysílání přenášenému z prezenčního školení v učebně,
 • výuka probíhá živě v čase stanoveném pro prezenční školení, který si zájemce vybere,
 • zkouška probíhá rovněž online,
 • případné dotazy je možné realizovat prostřednictvím chatu, otázky budou zodpovězeny hromadně během přestávek.

 

 

Pro koho je určeno videoškolení:

 • účastník online školení obdrží e-mailem přihlašovací údaje, prostřednictvím nichž se přihlásí do video sekce, kde na něj čekají studijní materiály jak ve formě předtočených videí, tak prezentace i studijní materiály k vytištění, je vždy jen na každém účastníkovi, zda takové proškolení zvládne za jeden den nebo si jej rozloží např. do více večerů, jedinou podmínkou je, že to musí stihnout do termínu prezenční zkoušky, na kterou se přihlásil (po dobu nouzového stavu a vládních restrikcí nahrazujeme prezenční zkoušku písemným testem a telefonním ověřením znalostí - ústní zkouška).
 • výuka probíhá v čase, který si zájemce vybere, videa lze pozastavit, zopakovat danou část, atp.,
 • případné dotazy je možné realizovat prostřednictvím e-mailu nebo před prezenční zkouškou,
 • videoškolení není vhodné pro §4 vyhlášky 50/1978 Sb. (osoby poučené).

    

Prezenční zkouška:

 • po prezenčním školení, které trvá od 8:00 do cca 15:00, probíhá následně zkouška (zkouška trvá cca 60 min),
 • u vidoškolení probíhá zkouška v termínu, který je pro stanoven pro prezenční školení (není-li dohodnuto jinak), přičemž příchod na zkoušku je možný od 14:00 do 15:00 a zkouška včetně všech administrativních záležitostí trvá cca 90 min.
 • zkouška se skládá z písemného testu, ústního pohovoru a je-li zkouška úspěšná, je po ní ihned vystaveno Osvědčení.  

Termíny školení a zkoušek odborné způsobilosti dle vyhlášky 50/1978 Sb. pro rok 2021 před odbornou zkušební komisí ESČ jsou:

Prezenční* a online školení i přezkoušení:

1. pololetí 2021:

 • 4.1.2021** (pouze online)
 • 11.1.2021** (pouze online)
 • 1.2.2021** (pouze online)
 • 15.2.2021** (pouze online)
 • 1.3.2021** (pouze online)
 • 29.3.2021** (pouze online)
 • 12.4.2021 *(pouze online)
 • 26.4.2021*(pouze online)
 • 10.5.2021*(pouze online)
 • 31.5.2021*(pouze online)
 • 14.6.2021 (termín zrušen)
 • 28.6.2021** (pouze online) 

 2. pololetí 2021:

 • 19.7.2021** (pouze online)
 • 16.8.2021
 • 6.9.2021
 • 20.9.2021
 • 18.10.2021
 • 1.11.2021
 • 8.11.2021
 • 6.12.2021
 • 20.12.2021

*  prezenční školení a přezkoušení proběhne pouze v případě, že restrikce vlády umožní prezenční školení alespoň 15 osob, pokud nebude možné provést prezenční školení, budou přihlášení účastníci prezenčního školení převedeni na online školení v témže termínu.

** pouze online školení a přezkoušení

Poznámka: Pro skupinu více jak 10 elektrotechniků jsme schpni připravit a zajistit školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky 50/1978 Sb. v individuálním termínu, a to jak v prostorách ESČ, tak i jiném místě dle přání zákazníka.

 

Prezence prezenčního školení a přezkoušení: od 7:30 do 8:00

Zahájení prezenčního a online školení: 8:00

Zahájení prezenčního a online přezkoušení: cca v 15:00 (po ukončení školení)

Místo konání: Učebna ESČ (7.patro), Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4 (GPS souřadnice: 50.0387700N, 14.4244103E). Vstup hlavním vchodem Akademie řemesel Praha - Střední technická škola (uprostřed přízemní budovy), na recepci proti předložení průkazu totožnosti obdržíte chip, který Vám umožní vstup do výškové budovy, kde se v sedmém patře nachází učebna ESČ. 

Hlavní vstup   Výšková budova - sídlo ESČ

 

Jak se k nám dostanete MHD: Ze stanice metra Budějovická (autobusová zastávka Poliklinika Budějovická) autobusem č. 134 na stanici Zemanka nebo autobusem č. 124 na stanici Zelený pruh.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz