Termíny školení a přezkoušení

Elektrotechnický svaz český, z.s., zajišťuje pro své členy i širokou odbornou veřejnost školení a následné přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice. Každý zájemce má možnost zvolit, zda se zúčastní prezenčního školení nebo online školení (obsah a cena obou školení je stejná). Současné znění legislativy neumožňuje jinou než prezenční formu zkoušky a přezkoušení, proto zkouška vždy probíhá prezenčně v sídle ESČ nebo u zaměstnavatele (v případě objednání školení a přezkoušení odborné způsobilosti pro skupinu více jak 10 osob u zaměstnavatele).

 

Pro koho je určeno prezenční školení:

 • prezenční školení je určeno pro všechny zájemce, kteří upřednostňují získání informací přímo od lektora, a to během cca 7 hodinového školení rozděleného do cca 2 hodinových bloků,
 • školení a následné přezkoušení zabere celý pracovní den,
 • účastník se může lektora ptát na případné dotazy přímo během školení,
 • standardní počet účastníků 20 je po dobu opatření epidemiologů snižen na 12, abychom dodrželi hygienické podmínky.                                                                               .

 

Pro koho je určeno online školení:

 • účastník online školení obdrží e-mailem přihlašující údaje, prostřednictvím nichž se přihlásí do online sekce, kde na něj čekají studijní materiály jak ve formě před nahraných videí, tak prezentace i studijní materiály k vytištění, je vždy jen na každém účastníkovi, zda takové proškolení zvládne za jeden den nebo si jej rozloží např. do více večerů, jedinou podmínkou je, že to musí stihnout do termínu prezenční zkoušky, na kterou se přihlásil.
 • výuka probíhá v čase, který si zájemce vybere, videa je možná pozastavit, zopakovat danou část, atp.,
 • případné dotazy je možné realizovat prostřednictvím e-mailu nebo před prezenční zkouškou,
 • on-line školení není vhodné pro §4 vyhlášky 50/1978 Sb. (osoby poučené).

    

Zkouška:

 • je vždy prezenční, 
 • po prezenčním školení, které trvá od 8:00 do cca 15:00, probíhá následně zkouška (zkouška trvá cca 60 min),
 • u online školení probíhá zkouška v termínu, který je pro online školení stanoven, přičemž příchod na zkoušku je možný od 14:00 do 15:00 a zkouška včetně všech administrativních záležitostí trvá 90 min.
 • zkouška se skládá z písemného testu, ústního pohovoru a je-li zkouška úspěšná, je po ní ihned vystaveno Osvědčení.  

Termíny školení a zkoušek odborné způsobilosti dle vyhlášky 50/1978 Sb. pro rok 2020 před odbornou zkušební komisí ESČ jsou:

Prezenční školení i přezkoušení: Online školení a prezenční přezkoušení

 1. pololetí:

 • 6. 1.2020
 • 13.1.2020
 • 3.2.2020
 • 17.2.2020
 • 2.3.2020
 • 16.3.2020 (zrušen) 
 • 6.4.2020 (zrušen)
 • 20.4.2020 (zrušen)
 • 4.5.2020 (zrušen)
 • 18.5.2020 (zrušen)
 • 15.6.2020
 • 22.6.2020 (přidáno)
 • 29.6.2020 (přidáno)

 1. pololetí

 • 8.6.2020

  2. pololetí:

 • 13.7.2020
 • 17.8.2020
 • 21.9.2020
 • 5.10.2020
 • 19.10.2020
 • 2.11.2020 (zrušen*)
 • 23.11.2020*
 • 7.12.2020*
 • 14.12.2020*

  2. pololetí

 • 20.7.2020
 • 14.9.2020
 • 12.10.2020
 • 7.12.2020*

*po dobu nouzového stavu (zákazu shromažďování) probíhají online školení a zkoušky korespondenční a online formou.

Poznámka: Pro skupinu více jak 10 elektrotechniků jsme schpni připravit a zajistit školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky 50/1978 Sb. v individuálním termínu, a to jak v prostorách ESČ, tak i jiném místě dle přání zákazníka.

 

Prezence prezenčního školení a přezkoušení: od 7:30 do 8:00

Zahájení prezenčního školení: 8:00

Zahájení prezenčního přezkoušení: cca v 15:00 (po ukončení školení)

Místo konání: Učebna ESČ (7.patro), Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4 (GPS souřadnice: 50.0387700N, 14.4244103E). Vstup hlavním vchodem Akademie řemesel Praha - Střední technická škola (uprostřed přízemní budovy), na recepci proti předložení průkazu totožnosti obdržíte chip, který Vám umožní vstup do výškové budovy, kde se v sedmém patře nachází učebna ESČ. 

Hlavní vstup   Výšková budova - sídlo ESČ

 

Jak se k nám dostanete MHD: Ze stanice metra Budějovická (autobusová zastávka Poliklinika Budějovická) autobusem č. 134 na stanici Zemanka nebo autobusem č. 124 na stanici Zelený pruh.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz