Termíny školení a přezkoušení

Elektrotechnický svaz český, z.s., zajišťuje pro své členy i širokou odbornou veřejnost školení a následné přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice. Každý zájemce má možnost zvolit, zda se zúčastní prezenčního školení nebo online školení (obsah školení je stejný). Pro skupiny 10 a více elektrotechniků jsme připraveni zajistit prezenční školení v prostorách dle přání zákazníka. 

 

Prezenční školení:

 

Online školení:

 • prezenční školení je určeno pro všechny zájemce, kteří upřednostňují získání informací přímo od lektora, a to během cca 7 hodinového školení rozděleného do cca 2 hodinových bloků, 
 • školení a následné přezkoušení zabere celý pracovní den, termíny školení a zkoušek jsou uvedeny níže,
 • účastník se může lektora ptát na případné dotazy přímo během školení,
 • standardní počet účastníků prezenčního školení je 20, ale s ohledem na dodržování protiepidemických pravidel je počet účastníků prezenčního školení omezen na 10 (toto platí od 1.8.2021 do odvolání),
 • školení začíná v 8:00, vstup do učebny je možný od 7:30,
 • během prezenčního školení je nutno dodržovat pravidla stanovená v nařízeních vlády pro pořádání hromadných akcí platná v den školení (většinou se jedná o respirátor po celou dobu školení a prokázání očkování/prodělání nemoci/negativní test).

 
 • účastník online školení má možnost volby, zda si školení pustí z nahraných videí nebo spustí ve stanovený termín online přenos přednášky z učebny.
 • účastník online školení obdrží e-mailem přihlašovací údaje, prostřednictvím nichž se přihlásí do online sekce, kde na něj čekají studijní materiály jak ve formě předtočených videí, tak prezentace i studijní materiály k vytištění, je vždy jen na každém účastníkovi, zda takové proškolení zvládne za jeden den nebo si jej rozloží např. do více večerů, jedinou podmínkou je, že to musí stihnout do termínu prezenční zkoušky, na kterou se přihlásil, v online sekci rovněž nalezne odkaz a návod na přihlášení k živému vysílání z učebny,
  • online živé vysílání začíná ve stanovený den v 8:00, přihlásit k přenosu je možné od 7:45,
 • výuka probíhá v čase, který si zájemce vybere, videa lze pozastavit, zopakovat danou část, atp. (toto neplatí pro online živý přenos),
 • případné dotazy je možné položit před prezenční zkouškou,
 • osoby skládající zkoušku v rozsahu osoby poučené (§4) musí abslovovat online živé vysílání.

Online školení

Zkouška:

 • po prezenčním školení, které trvá od 8:00 do cca 15:00, probíhá následně zkouška (zkouška trvá cca 60 min),
 • zkouška se skládá z písemného testu, ústního pohovoru a je-li zkouška úspěšná, je po ní ihned vystaveno Osvědčení.
 

Zkouška:

 • zkouška probíhá prezenčně v termínu, který byl vybrán z níže uvedených termínů (zkouška včetně všech administrativních záležitostí trvá cca 90 min),
 • zkouška se skládá z písemného testu, ústního pohovoru a je-li zkouška úspěšná, je po ní ihned vystaveno Osvědčení.
 • Čas zahájení zkoušky je uveden v e-mailu, který účastník obdrží s přihlašovacími údaji k přihlášení do online sekce.

 Termíny prezenčního školení a zkoušek:

 • 06.12.2021** (poslední volný termín v roce 2021, školení a přezkoušení proběhne v sále STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY JAROV, Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9 covid podmínky viz níže*)
 • 10.01.2022*
 • 14.02.2022*
 • 21.02.2022*
 • 07.03.2022*
 • 21.03.2022*
 • 11.04.2022*
 • 25.04.2022*
 • 02.05.2022*
 • 16.05.2022*
 • 13.06.2022
 • 11.07.2022
 • 08.08.2022
 • 05.09.2022
 • 03.10.2022
 • 17.10.2022
 • 07.11.2022
 • 21.11.2022
 • 28.11.2022

Zkouška probíhá před odbornou komisí ESČ.

* Během školení a přezkoušení musíme dodržovat platná protiepidemická pravidla, prokazování bezinfekčnosti, dodržování odstupů, zakrytí nosu a úst. Podmínky se často mění, sledujte prosím aktuální pravidla na stránkách Ministestva zdravotnictví ČR.

** Vzhledem k velkému zájmu jsme na letošní poslední termín školení a přezkoušení dle vyhl. 50/1978 Sb. dne 6.12.2021 objednali velký sál ve STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE JAROV, kde je kapacita sálu až 500 osob, nicméně z naší strany bude kapacita omezena na 50 osob, abychom byli schpni zajistit dostatečné rozestupy mezi jednotlivými účastníky. Dle aktuálně platných pravidel stanovených mimořádným opatřením vlády ČR se prezenčního školení a přezkoušení mohou účastnit pouze osoby s plným očkováním nebo po prodělání nemoci před méně než 180 dny. Ostatní se mohou zúčastnit dle platných mimořádných opatření pouze online a zkouška proběhne prezenčně dne 7.12.2021 v sídle ESČ, a to ve stanoveném čase tak, aby se minimalizoval počet přítomných osob v jednu chvíli pod vládou stanovenou mez.

 

Termíny zkoušek pro online školení: 

 • září - říjen 2021
  • přístup do online sekce do 2.11.2021
  • živý online přenos 1.11.2021
  • prezenční zkouška 2.11.2021
 • listopad - prosinec 2021
  • přístup do online sekce do 7.12.2021
  • živý online přenos 6.12.2021
  • prezenční zkouška 7.12.2021
Zkouška probíhá před odbornou komisí ESČ.

Přihláška: 

 • V případě Vašeho zájmu o školení a složení zkoušky z odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhl. č. 50/1978 Sb. před zkušební komisí ESČ, vyplňte, prosím, přihlášku a zašlete ji na e-mailovou adresu esc@elektrosvaz.cz nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 244 464 649 a my Vám rádi s přihlášením pomůžeme.
 • Zde můžete stáhnout přihlášku:
  • ve formátu WORD,
  • ve formátu PDF

Poznámka: Pro skupinu více jak 10 elektrotechniků jsme schopni připravit a zajistit školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky 50/1978 Sb. v individuálním termínu, a to jak v prostorách ESČ, tak i na jiném místě dle přání zákazníka.

 

Místo konání prezenčního školení a zkoušek: Učebna ESČ (7.patro), Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4 (GPS souřadnice: 50.0387700N, 14.4244103E). Vstup hlavním vchodem Akademie řemesel Praha - Střední technická škola (uprostřed přízemní budovy), na recepci proti předložení průkazu totožnosti obdržíte chip, který Vám umožní vstup do výškové budovy, kde se v sedmém patře nachází učebna ESČ. 

Hlavní vstup   Výšková budova - sídlo ESČ

 

Jak se k nám dostanete MHD: Ze stanice metra Budějovická (autobusová zastávka Poliklinika Budějovická) autobusem č. 134 na stanici Zemanka nebo autobusem č. 124 na stanici Zelený pruh.

 

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz