Videoškolení dle vyhlášky 50/1978 Sb. (ukázková verze):

Úvodní prezentační video

Veškeré dokumenty a videa Vám budou k dispozici až do termínu zkoušky, který jste si zvolili.

 

Společné studijní materiály pro všechny stupně odborné způsobilosti

Odborná způsobilost v elektrotechnice §6-§8 EZ do 1000 V bez nebezpečí výbuchu

(část první)

 

 

Odborná způsobilost v elektrotechnice §6-§8 EZ do 1000 V bez nebezpečí výbuchu

(část druhá)

 

Odborná způsobilost v elektrotechnice §6-§8 EZ do 1000 V bez nebezpečí výbuchu

(část třetí)

 

Odborná způsobilost v elektrotechnice §6-§8 EZ do 1000 V bez nebezpečí výbuchu

(část čtvrtá)

 

Odborná způsobilost v elektrotechnice §6-§8 EZ do 1000 V bez nebezpečí výbuchu

(část pátá) 

Školící materiály:

Skripta-ez_a

 Skripta-prvni_pomoc

Prezentace - EZ

 

Odborná způsobilost v elektrotechnice §6-§8 LPS bez nebezpečí výbuchu

  

Školící materiály:

Skripta LPS

Prezentace LPS

 

 

Studijní materiály pro rozšiřující stupně odborné způsobilosti v elektrotechnice

§ 6-8 v objektech A bez omezeni napětí

Skripta-vn

§ 6-8 v objektech A i B do 1000V

Skripta-ez_b

§ 6-8 v objektech A i B bez omezeni napětí

Skripta-ez_b

Skripta-vn

§10 projektování Skripta-projektovani 
Tato skripta jsou zakódovaná, pokud jste si objednali rozšíření o některou z těchto oblastí, přístupový kód naleznete v úvodním e-mailu s přístupovými údaji do této sekce.

Pokyny ke zkoušce:

 • ve stanovený den se dostavte ke zkoušce do sídla ESČ (nedostavíte-li se ve stanovený den ke zkoušce, bude zkouška považována za neúpěšnou a Vám zůstane pouze jeden opravný bezplatný termín),
 • ke zkoušce doneste:
   • potvrzení délky praxe (u OSVČ scan čestného prohlášení o délce praxe) - vzor potvrzení o délce praxe nebo čestného prohlášení naleznete zde, minimální délky praxe naleznete zde.
   • dokladu o odborném elektrotechnickém vzdělání (dokladem o odborném vzdělání je výúční list. maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom),
   • občanský průkaz.

 

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz