Přípravné kurzy pro revizní techniky EZ

Na této stránce naleznete následující informace:

 

Přípravné kurzy ke zkouškám RT (varianty kurzu)

ESČ pořádá pro zájemce z řad budoucích i stávajících revizních techniků přípravný kurz, jehož zaměření je na přípravu ke zkoušce nových revizních techniků i pro přezkoušení revizních techniků po 5 letech. Zkušební testy pro obě skupiny jsou stejné a jsou vytvářeny ze shodného rozsahu zkušebních otázek (testové otázky jsou zveřejněny na webových stránkách Technické inspekce ČR - TIČR).

Kurz probíhá od pondělí do čtvrtku, pro účastníky kurzu je dohodnut mimořádný termín zkoušek a přezkoušení. V případě, že se kurzu účastní více než 20 osob, mohou zkoušky pokračovat ve více dnech. Účastník kurzu má právo nevyužít mimořádného termínu zkoušek a přezkoušení a přihlásit se na zkoušku v jiném termínu, a to do Prahy nebo Brna.

Každý účastník má právo zvolit ze dvou variant přípravného kurzu, a to buď prezenční kurz nebo online kurz.

Prezenční přípravný kurz RT

 

Online přípravný kurz RT

Výhody a nevýhody prezenčního přípravného kurzu:

 • intenzivní prezenční 3 až 4 denní kurz, který se uskutečnuje v učebně ESČ na Praze 4,
 • máte možnost položit otázku živě lektorovi,
 • vhodné pro ty, kteří si ve svém pracovním vytížení mohou dovolit věnovat 4 dny výhradně studiu a jsou schopni udržet pozornost 8 hodin,
 • v rámci kurzu je zajištěn pitný režim (voda, káva, čaj) a oběd (polévka, hlavní chod - většinou výběr ze třech jídel a zákusek/ovoce),
 • účastníci dostávají tištěné studijní podklady.


 

Výhody a nevýhody online přípravného kurzu:

 • každý účastník dostane po přihlášení a zaplacení kurzu přístupové údaje do naší online sekce, kde má připraveny následující studijní podklady:
   • video záznamy z předchozího kurzu RT, může si tak již v předstihu každý účastník postupně tato videa pouštět, a to ve svém volném čase, dle jeho potřeb,
   • jsou zde ke stažení veškeré podpůrné materiály a testové otázky, které mají k dispozici účastníci prezenčních školení,
   • kromě předtočených videí, je zde k dispozici i odkaz na spuštění online živého přenosu z učebny, kde bude probíhat prezenční kurz a každý účastník online kurzu bude moci takto vzdáleně být přítomen v učebně na dálku a dostane tak veškeré informace jako účastníci prezenčního školení (otázku lektorovi je možno položit písemně prostřednictvím chatu),
   • vždy večer po živém vysílání bude do online sekce vložen záznam z školení, daného dne,
 • díky online sekci si tak každý účastník může zvolit, zda bude chtít absolvovat přednášky v čase odpovídajícímu prezenčnímu kurzu, nebo třeba po večerech nebo v čase, který mu více vyhovuje,
 • online kurz klade vyšší nároky na odpovědnost daného uchazeče, ale zároveň poskytuje časovou volnost velmi zaměstnaným,
 • online kurz je vhodný především pro účastníky přezkoušení po 5 letech, ale stejně tak se může stát výborným pomocníkem pro přípravu nových revizních techniků, kteří svoji přípravu vezmou zodpovědně,
 • videa je možno kdykoliv přerušit, vrátit se k probranné látce, nebo si video pustit opakovaně.

 Kapacita kurzu:

 • v případě, že počet účastníků kurzu je do 20 osob, je kurz pořádán v učebně ESČ (Zelený pruh 52, Praha 4). V případě více účastníků může být kurz uspořádán v externích prostorách Akademie řemesel (Zelený pruh 52, Praha 4) nebo SOŠ Jarov (Učňovská 1, Praha 9). Místo konání kurzu bude přihlášeným účastníkům potvrzeno e-mailem zhruba týden před zahájením kurzu.
   Kapacita kurzu:
 • každý kurz je omezen počtem 98 online účastníků.

 Protiepidemická opatření:

 • po celou dobu prezenčního kurzu a zkoušky je povinnost dodržovat platná protiepidemická pravidla stanovená vládou ČR a majitelem budovy, ve které se kurz nebo zkouška uskutečňuje.
   Protiepidemická opatření:
 • během zkoušky je povinnost dodržovat platná protiepidemická pravidla stanovená vládou ČR a majitelem budovy, ve které se kurz nebo zkouška uskutečňuje. 

Ukázka online sekce:

     

Celý kurz trvá čtyři dny a jednotlivé dny kurzu májí nasledující náplň (pro kategorii E3A je kurz pouze 2 denní):

 • Pondělí - Obecné (legislativní) předpisy + nejčastější otázky u ústní zkoušky (E2A, E3A)
 • Úterý - Ochrana před úrazem el. proudem (E2A)
 • Středa - Všeobecné požadavky na elektrická zařízení (E2A)
 • Čtvrtek - LPS (hromosvody) (E2A, E3A)
  • Ve výjimečných případech může dojít k termínovým změnám, které by byly s předstihem oznámeny účastníkům příslušného kurzu.

Může se zdát, že 4 denní kurz je zbytečně dlouhý, nicméně naší snahou je poskytnout našim absolventům kurzu maximální možnou přípravu ne jen na písemnou část, ale i na část ústní, která je velmi často zaměřena na praktickou část činnosti RT. Výsledky našich absolventů nám dávají za pravdu, že délka kurzu je přiměřená náročnosti zkoušky, protože z dlouhodobých statistik můžeme konstatovat, že úspěšnost našich absolventů u zkoušek převyšuje 90%.

Přípravný kurz RT E2A

ESČ pořádá pro zájemce z řad budoucích i stávajících revizních techniků čtyřdenní přípravný kurz v rozsahu pro revize elektrických zařízení do 1000 V včetně LPS (hromosvodů).

Přesné termíny jednotlivých školení naleznete v následující přehledové tabulce:

 

Kurzy E2A v roce 2023

Uzávěrka přihlášek*: Termín kurzu: Zkouška**:
16.1.2023 30.1.2023 - 2.2.2023 3.2.2023
27.2.2023 13.3.2023 - 16.3.2023 21.3.2023
22.5.2023 5.6.2023 - 8.6..2023 9.6.2023
28.8.2023 11.9.2023 - 14.9.2023 21.9.2023
13.11.2023 27.11.2023 - 30.11.2023 7.12.2023

* Uzávěrka přihlášek je stanovena cca 14 dní před zahájením kurzu, protože zkoušky na TIČR je nutno hlásit minimálně 14 dní dopředu.

** Jedná se o mimořádný termín zkoušky na TIČR pobočka Praha, který je určen pro zájemce z řad absolventů kurzu ESČ. Na každém uchazeči je rozhodnutí, zda chce využít tohoto mimořádného temínu zkoušky nebo zda si dohodne individuální termín zkoušky na kterékoliv pobočce TIČR. V případě že účastník kurzu má zájem využít mimořádného termínu zkoušky, veškerou administrativu související s přihlášením ke zkoušce zařizuje ESČ.

 

Účastnický poplatek: Prezenční přípravný kurz: Online přípravný kurz:
Standardní účastnický poplatek: 14.000,- Kč bez DPH / 16.940,- Kč s DPH 12.000,- Kč bez DPH / 14.520,- Kč s DPH
Cena po slevě 1.200,- Kč pro členy ESČ 1) 12.800,- Kč bez DPH / 15.488,- Kč s DPH   10.800,- Kč bez DPH / 13.068,- Kč s DPH  
Cena po slevě 2.400,- Kč pro členy ESČ 2) 11.600,- Kč bez DPH / 14.036,- Kč s DPH    9.600,- Kč bez DPH / 11.616,- Kč s DPH  
Cena po slevě 3.600,- Kč pro členy ESČ 3)  10.400,- Kč bez DPH / 12.584,- Kč s DPH    8.400,- Kč bez DPH / 10.164,- Kč s DPH  

Vysvětlivky:

 • 1) Sleva 1.200,- Kč je platná pro členy ESČ, kteří mají zaplacen členský příspěvek v daném roce.
 • 2) Sleva 2.400,- Kč je platná pro členy ESČ, kteří mají zaplacen členský příspěvek v posledních dvou letech.
 • 3) Sleva 3.600,- Kč je platná pro členy ESČ, kteří mají zaplacen členský příspěvek v posledních třech a více letech.
 • V případě, že by účastník kurzu nebyl úspěšný, může do půl roku absolvovat online kurz znovu, za pouhý administrativní poplatek ve výši 1.000,- Kč bez DPH. Tato nabídka se vztahuje na neúspěšné zkoušky před komisí TIČR zajišťované ESČ ve stanovených mimořádných termínech.

Poplatek za prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení pro revize elektrických zařízení do 1000 V včetně LPS (hromosvodů) a revize strojů, přístrojů a rozváděčů pro nové žadatele je 4.350,- Kč, poplatek za přezkoušení po 5 letech pro stejný rozsah je 2.250,- Kč. Tento poplatek se hradí na účet TIČR na základě pozvánky ke zkoušce, kterou obdržíte cca 2 týdny před zkouškou.

K žádosti nových žadatelů o prověření odborné způsobilosti je nutné přiložit:

 • doklad o ukončeném elektrotechnickém vzdělání (případně doklad o udělené výjimce),
 • potvrzení o délce odborné praxe - nejkratší požadovaná praxe pro získání uvedeného osvědčení je 4 roky (dle §8 NV 194/2022 Sb.) - potvrzení od zaměstnavatele, u OSVČ čestné prohlášení o délce praxe,
 • osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle NV 194/2022 Sb. v rozsahu § 7 (vedoucí elektrotechnik) pro elektrická zařízení do 1000 V v objektech třídy A včetně LPS (hromosvodů) (dle přechodného ustanovení NV 194/2022 SB se za vedoucího elektrotechnika považuje osoba s platným osvědčením dle §7 a §8 vyhlášky 50/1978 Sb.), osvědčení nesmí být starší tří let,
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci na elektrickém zařízení a ve výškách.

Ke zkoušce nových žadatelů je nutné předložit:

 • originály výše uvedených dokladů k ověření,
 • cvičné revizní zprávy pro daný druh EZ (pro E2A alespoň jednu revizní zprávu na elektrickou instalaci a jednu na LPS (hromosvod)),
 • osobní doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).

K žádosti o přezkoušení po 5 letech (formulář žádosti je stejný jako pro nové RT) je nutné přiložit:

 • potvrzení o délce odborné praxe - nejkratší požadovaná praxe pro získání uvedeného osvědčení je 4 roky (dle §8 NV 194/2022 Sb.) - potvrzení od zaměstnavatele, u OSVČ čestné prohlášení o délce praxe,
 • osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle NV 194/2022 Sb. v rozsahu § 7 (vedoucí elektrotechnik) pro elektrická zařízení do 1000 V v objektech třídy A včetně LPS (hromosvodů) (dle přechodného ustanovení NV 194/2022 SB se za vedoucího elektrotechnika považuje osoba s platným osvědčením dle §7 a §8 vyhlášky 50/1978 Sb.), osvědčení nesmí být starší tří let,
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci na elektrickém zařízení a ve výškách,
 • kopii stávajícího osvědčení RT.

K přezkoušení po 5 letech je nutné před započetím vlastní zkoušky předložit:

 • originály výše uvedených dokladů k ověření,
 • vypracované revize na každý druh zařízení, pro které je osvědčení požadováno (pro E2A alespoň jednu revizní zprávu na elektrickou instalaci a jednu na LPS (hromosvod)),
 • osobní doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).

Místo prezenčního školení:  Akademie řemesel Praha - Střední škola technická, Zelený pruh 1294/50, Praha 4 (učebna pro vzdělávání dospělých, přízemí nebo učebna ESČ v 7. patře).

Místo konání zkoušky v mimořádném termínu ESČ: pobočka TIČR Praha (ve výjimečných případech může být zkouška přesunuta do sídla ESČ).

Přihláška ke kurzu   Zpět nahoru

 

Přípravný kurz RT E3A

ESČ pořádá pro zájemce z řad budoucích i stávajících revizních techniků tříidenní přípravný kurz v rozsahu pro kategorii E3A - revize LPS (hromosvodů) v objektech třídy A.

Přesné termíny jednotlivých školení naleznete v následující přehledové tabulce:

 

Kurzy E3A v roce 2023

Uzávěrka přihlášek*: Termín kurzu: Zkouška**:
 16.1.2023  30.1.2023 a 2.2.2023 3.2.2023
 27.2.2023  13.3.2023 a 16.3.2023   21.3.2023
 22.5.2023  5.6.2023 a 8.6.2023 9.6.2023
 28.8.2023  11.9.2023 a 14.9.2023  21.9.2023
 13.11.2023  27.11.2023 a 30.11.2023  7.12.2023

* Uzávěrka přihlášek je stanovena cca 14 dní před zahájením kurzu, protože zkoušky na TIČR je nutno hlásit minimálně 14 dní dopředu.

** Jedná se o mimořádný termín zkoušky na TIČR pobočka Praha, který je určen pro zájemce z řad absolventů kurzu ESČ. Na každém uchazeči je rozhodnutí, zda chce využít tohoto mimořádného temínu zkoušky nebo zda si dohodne individuální termín zkoušky na kterékoliv pobočce TIČR. V případě že účastník kurzu má zájem využít mimořádného termínu zkoušky, veškerou administrativu související s přihlášením ke zkoušce zařizuje ESČ.

Účastnický poplatek: Prezenční přípravný kurz: Online přípravný kurz:
Standardní účastnický poplatek: 9.000,- Kč bez DPH / 10.890,- Kč s DPH 7.000,- Kč bez DPH / 8.470,- Kč s DPH
Cena po slevě 600,- Kč pro členy ESČ 1) 8.400,- Kč bez DPH / 10.164,- Kč s DPH 6.400,- Kč bez DPH / 7.744,- Kč s DPH 
Cena po slevě 1.200,- Kč pro členy ESČ 2) 7.800,- Kč bez DPH / 9.438,- Kč s DPH  5.800,- Kč bez DPH / 7.018,- Kč s DPH 
Cena po slevě 1.800,- Kč pro členy ESČ 3) 7.200,- Kč bez DPH / 8.712,- Kč s DPH  5.200,- Kč bez DPH / 6.292,- Kč s DPH 

Vysvětlivky:

 • 1) Sleva 600,- Kč je platná pro členy ESČ, kteří mají zaplacen členský příspěvek v daném roce.
 • 2) Sleva 1.200,- Kč je platná pro členy ESČ, kteří mají zaplacen členský příspěvek v posledních dvou letech.
 • 3) Sleva 1.800,- Kč je platná pro členy ESČ, kteří mají zaplacen členský příspěvek v posledních třech a více letech.
 • V případě, že by účastník kurzu nebyl úspěšný, může do půl roku absolvovat online kurz znovu, za pouhý administrativní poplatek ve výši 1.000,- Kč bez DPH. Tato nabídka se vztahuje na neúspěšné zkoušky před komisí TIČR zajišťované ESČ ve stanovených mimořádných termínech.

Poplatek za prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení pro revize LPS (hromosvodů) v objektech třídy A pro nové žadatele je 3.600,- Kč, poplatek za přezkoušení po 5 letech pro stejný rozsah je 1.800,- Kč. Tento poplatek se hradí na účet TIČR na základě pozvánky ke zkoušce, kterou obdržíte cca 2 týdny před zkouškou.  

K žádosti nových žadatelů o prověření odborné způsobilosti je nutné přiložit:

 • doklad o ukončeném elektrotechnickém vzdělání (případně doklad o udělené výjimce),
 • potvrzení o délce odborné praxe - nejkratší požadovaná praxe pro získání uvedeného osvědčení je 2 roky (dle §8 NV 194/2022 Sb.) - potvrzení od zaměstnavatele, u OSVČ čestné prohlášení o délce praxe,
 • osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle NV 194/2022 Sb. v rozsahu § 7 (vedoucí elektrotechnik) pro elektrická zařízení do 1000 V v objektech třídy A včetně LPS (hromosvodů) (dle přechodného ustanovení NV 194/2022 SB se za vedoucího elektrotechnika považuje osoba s platným osvědčením dle §7 a §8 vyhlášky 50/1978 Sb.), osvědčení nesmí být starší tří let,
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci na elektrickém zařízení a ve výškách.

Ke zkoušce nových žadatelů je nutné předložit:

 • originály výše uvedených dokladů k ověření,
 • cvičnou revizní zprávu o revizi LPS (hromosvodu),
 • osobní doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).

K žádosti o přezkoušení po 5 letech (formulář žádosti je stejný jako pro nové RT) je nutné přiložit:

 • potvrzení o délce odborné praxe - nejkratší požadovaná praxe pro získání uvedeného osvědčení je 2 roky (dle §8 NV 194/2022 Sb.) - potvrzení od zaměstnavatele, u OSVČ čestné prohlášení o délce praxe,
 • osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle NV 194/2022 Sb. v rozsahu § 7 (vedoucí elektrotechnik) pro elektrická zařízení do 1000 V v objektech třídy A včetně LPS (hromosvodů) (dle přechodného ustanovení NV 194/2022 SB se za vedoucího elektrotechnika považuje osoba s platným osvědčením dle §7 a §8 vyhlášky 50/1978 Sb.), osvědčení nesmí být starší tří let,
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci na elektrickém zařízení a ve výškách,
 • kopii stávajícího osvědčení RT.

K přezkoušení po 5 letech je nutné před započetím vlastní zkoušky předložit:

 • originály výše uvedených dokladů k ověření,
 • zprávu o revizi LPS (hromosvodu),
 • osobní doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).

Místo prezenčního školení:  Akademie řemesel Praha - Střední škola technická, Zelený pruh 1294/50, Praha 4 (učebna pro vzdělávání dospělých, přízemí nebo učebna ESČ v 7. patře).

Místo konání zkoušky v mimořádném termínu ESČ: pobočka TIČR Praha (ve výjimečných případech může být zkouška přesunuta do sídla ESČ).

Přihláška ke kurzu   Zpět nahoru

 

 

Přípravný rozšiřující kurz RT E1A

Rozšiřující kurz RT E1A je samostatný modul ke kurzu RT E2A. Tento kurz se zaměřuje výhradně na testové otázky pro VN a VVN. Zájemci si mohou vybrat mezi prezenčním kurzem a video kurzem. Prezenční kurz se uskuteční pouze v případě dostatečného počtu zájemců (viz tabulka níže).  

Prezenční kurz E1A

 

Video kurz E1A

Výhody a nevýhody prezenčního přípravného kurzu:

 • intenzivní prezenční 1 denní kurz, který se uskutečnuje v učebně ESČ na Praze 4,
 • v rámci kurzu se probírají jednotlivé testové otázky VN a VVN,
 • máte možnost položit otázku živě lektorovi,
 • v rámci kurzu je zajištěn pitný režim (voda, káva, čaj) a oběd (polévka, hlavní chod - většinou výběr ze třech jídel a zákusek),
 • účastníci dostávají tištěné studijní podklady.
 

Výhody a nevýhody video přípravného kurzu:

 • každý účastník dostane po přihlášení a zaplacení kurzu přístupové údaje do naší video sekce E1A, kde má připraveny následující studijní podklady:
   • video záznam z přípravného kurzu RT v rozsahu VN a VVN, které si může účastník pustit opakovaně, a to v jím zvoleném čase,
   • jsou zde ke stažení veškeré podpůrné materiály a testové otázky, které mají k dispozici účastníci prezenčních školení,
 • v rámci kurzu se probírají jednotlivé testové otázky VN a VVN,
 • videa je možno kdykoliv přerušit, vrátit se k probranné látce, nebo si video pustit opakovaně.

Účastnický poplatek:

Prezenční kurz E1A: Vidoe kurz E1A:
1-3 účastníci v kurzu: 7.000,- Kč bez DPH (8.470,- Kč s DPH) / 1 osoba 2.000,- Kč bez DPH (2.420,- Kč s DPH) / 1 osoba
4-6 účastníků v kurzu: 5.000,- Kč bez DPH (6.050,- Kč s DPH) / 1 osoba
7 a více účastníků kurzu: 4.000,- Kč bez DPH (4.840,- Kč s DPH) / 1 osoba

Poznámka:

 • U prezenčního kurzu se cena určuje dle celkového počtu zájemců o prezenční kurz v jednom termínu. U video kurzu není počet účastníků rozhodující a účtuje se vždy stejná částka za jednu osobu.

 

Poplatek za prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení při rozšíření osvědčení pro revize elektrických zařízení z E2A na E1A v době platnosti stávajícího osvědčení E2A je poplatek za zkoušku a vystavení osvědčení 950,- Kč. Při rozšíření z E2A na E1A současně s přezkoušením po 5 letech je poplatek 4.050,- Kč. Při přezkoušení E1A po 5 letech je poplatek také 4 050,- Kč. Tento poplatek se hradí na účet TIČR na základě pozvánky ke zkoušce, kterou obdržíte cca 2 týdny před zkouškou.

Nejkratší požadovaná praxe pro získání osvědčení E1A je uvedena v §8, odst. 2, nařízení vlády 194/2022 Sb., a to v délce 4 roky.

Přihláška ke kurzu   Zpět nahoru

Přípravný rozšiřující kurz RT E2B

(EZ a LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu)

(Tento videokurz bude k dispozici od 14.3.2022)

Rozšiřující kurz RT E2B je samostatný modul ke kurzu RT E2A. Tento kurz se zaměřuje výhradně na testové otázky pro EZ a LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu. Zájemci si mohou vybrat mezi prezenčním kurzem a video kurzem. Prezenční kurz se uskuteční pouze v případě dostatečného počtu zájemců (viz tabulka níže).  

Prezenční kurz E2B

 

Video kurz E2B

Výhody a nevýhody prezenčního přípravného kurzu:

 • intenzivní prezenční 1,5 denní kurz, který se uskutečnuje v učebně ESČ na Praze 4,
 • v rámci kurzu se probírají jednotlivé testové otázky EZ a LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu,
 • máte možnost položit otázku živě lektorovi,
 • v rámci kurzu je zajištěn pitný režim (voda, káva, čaj) a oběd (polévka, hlavní chod - většinou výběr ze třech jídel a zákusek),
 • účastníci dostávají tištěné studijní podklady.
 

Výhody a nevýhody video přípravného kurzu:

 • každý účastník dostane po přihlášení a zaplacení kurzu přístupové údaje do naší video sekce E2B, kde má připraveny následující studijní podklady:
   • video záznam z přípravného kurzu RT v rozsahu EZ a LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu, které si může účastník pustit opakovaně, a to v jím zvoleném čase,
   • jsou zde ke stažení veškeré podpůrné materiály a testové otázky, které mají k dispozici účastníci prezenčních školení,
 • v rámci kurzu se probírají jednotlivé testové otázky pro EZ a LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu,
 • videa je možno kdykoliv přerušit, vrátit se k probranné látce, nebo si video pustit opakovaně.

Účastnický poplatek:

Prezenční kurz E2A: Vidoe kurz E2B:
1-3 účastníci v kurzu: 10.000,- Kč bez DPH (12.100,- Kč s DPH) / 1 osoba 3.000,- Kč bez DPH (3.630,- Kč s DPH) / 1 osoba
4-6 účastníků v kurzu: 8.000,- Kč bez DPH (9.680,- Kč s DPH) / 1 osoba
7 a více účastníků kurzu: 6.000,- Kč bez DPH (7.260,- Kč s DPH) / 1 osoba

Poznámka:

 • U prezenčního kurzu se cena určuje dle celkového počtu zájemců o prezenční kurz v jednom termínu. U video kurzu není počet účastníků rozhodující a účtuje se vždy stejná částka za jednu osobu.

 

Poplatek za prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení při rozšíření osvědčení pro revize elektrických zařízení z E2A na E2B v době platnosti stávajícího osvědčení E2A je poplatek za zkoušku a vystavení osvědčení 950,- Kč. Při rozšíření z E2A na E2B současně s přezkoušením po 5 letech je poplatek 4.050,- Kč. Při přezkoušení E2A po 5 letech je poplatek také 4 050,- Kč. Tento poplatek se hradí na účet TIČR na základě pozvánky ke zkoušce, kterou obdržíte cca 2 týdny před zkouškou.

Nejkratší požadovaná praxe

 • pro získání osvědčení E1B a E2B je uvedena v §8, odst. 2, nařízení vlády 194/2022 Sb., a to v délce 4 roky pro druh A a 1 rok pro druh B,
 • pro získání osvědčení E3B je uvedena v §8, odst. 2, nařízení vlády 194/2022 Sb., a to v délce 2 roky pro druh A a 1 rok pro druh B.
Přihláška ke kurzu   Zpět nahoru

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz