Přípravné kurzy pro revizní techniky EZ

Na této stránce naleznete následující informace:

 

Přípravné kurzy ke zkouškám RT (varianty kurzu)

ESČ pořádá pro zájemce z řad budoucích i stávajících revizních techniků přípravný kurz, jehož zaměření je na přípravu ke zkoušce nových revizních techniků i pro přezkoušení revizních techniků po 5 letech. Zkušební testy pro obě skupiny jsou stejné a jsou vytvářeny ze shodného rozsahu zkušebních otázek (testové otázky jsou zveřejněny na webových stránkách Technické inspekce ČR - TIČR).

Kurz je rozdělen do dvou týdnů. V prvním týdnu jsou věnovány přednáškám 4 dny (většinou pondělí až čtvrtek), po víkendové přestávce kurz pokračuje dalšími dvěma dny (většinou pondělí a úterý). Pro účastníky kurzů je dohodnut mimořádný termín zkoušek a přezkoušení, který obvykle bývá ve středu druhý týden. V případě, že se kurzu účastní více než 15 osob, mohou zkoušky pokračovat i následující den - většinou čtvrtek druhého týdne (TIČR smí zkoušet maximálně 15 uchazečů v jednom dni). Účastník kurzu má právo nevyužít mimořádného termínu zkoušek a přezkoušení a přihlásit se na zkoušku na jakékoliv pobočce TIČR v termínu, který si s danou pobočkou dohodne.

Každý účastník má právo zvolit ze dvou variant přípravného kurzu, a to buď prezenční kurz nebo online kurz.

Prezenční přípravný kurz RT

 

Online přípravný kurz RT

Výhody a nevýhody prezenčního přípravného kurzu:

 • intenzivní prezenční 3 až 6 denní kurz, který se uskutečnuje v učebně ESČ na Praze 4,
 • máte možnost položit otázku živě lektorovi,
 • vhodné pro ty, kteří si ve svém pracovním vytížení mohou dovolit věnovat 6 dnů výhradně studiu a jsou schopni udržet pozornost 8 hodin,
 • v rámci kurzu je zajištěn pitný režim (voda, káva, čaj) a oběd (polévka, hlavní chod - většinou výběr ze třech jídel a zákusek),
 • účastníci dostávají tištěné studijní podklady.


 

Výhody a nevýhody online přípravného kurzu:

 • každý účastník dostane po přihlášení a zaplacení kurzu přístupové údaje do naší online sekce, kde má připraveny následující studijní podklady:
   • video záznamy z předchozího kurzu RT, může si tak již v předstihu každý účastník postupně tato videa pouštět, a to ve svém volném čase, dle jeho potřeb,
   • jsou zde ke stažení veškeré podpůrné materiály a testové otázky, které mají k dispozici účastníci prezenčních školení,
   • kromě předtočených videí, je zde k dispozici i odkaz na spuštění online živého přenosu z učebny, kde bude probíhat prezenční kurz a každý účastník online kurzu bude moci takto vzdáleně být přítomen v učebně na dálku a dostane tak veškeré informace jako účastníci prezenčního školení (otázku lektorovi je možno položit písemně prostřednictvím chatu),
   • vždy večer po živém vysílání bude do online sekce vložen záznam z školení, daného dne,
 • díky online sekci si tak každý účastník může zvolit, zda bude chtít absolvovat přednášky v čase odpovídajícímu prezenčnímu kurzu, nebo třeba po večerech nebo v čase, který mu více vyhovuje,
 • online kurz klade vyšší nároky na odpovědnost daného uchazeče, ale zároveň poskytuje časovou volnost velmi zaměstnaným,
 • online kurz je vhodný především pro účastníky přezkoušení po 5 letech, ale stejně tak se může stát výborným pomocníkem pro přípravu nových revizních techniků, kteří svoji přípravu vezmou zodpovědně,
 • videa je možno kdykoliv přerušit, vrátit se k probranné látce, nebo si video pustit opakovaně.

 Kapacita kurzu:

 • každý prezenční kurz je omezen počtem 30 účastníků (s účinností od 1.8.2021 do odvolání je z důvodu protiepidemických opatření vyhlašovaných vládou ČR omezen počet účastníků prezenčního kurzu na 10 osob).
   Kapacita kurzu:
 • každý kurz je omezen počtem 98 online účastníků.

 Protiepidemická opatření:

 • po celou dobu prezenčního kurzu a zkoušky je povinnost dodržovat platná protiepidemická pravidla stanovená vládou ČR a majitelem budovy, ve které se kurz nebo zkouška uskutečňuje, mezi tato opatření patří především:
   • prokázání bezinfekčnosti (očkování / prodělání nemoci / negativní test), a to v souladu s platným NV,
   • zakrytí úst a nosu respirátorem FFP2 nebo nanorouškou, a to po celou dobu pobytu v dané budově,
 • při vstupu do učebny bude k dispozici desinfekce,
 • v učebně budou místa k sezení s dostatečnými odstupy,
 • veškeré povrchy budou každý den řádně vydesinfikovány.
   Protiepidemická opatření:
 • během zkoušky je nutno dodržovat platná protiepidemická pravidla stanovená vládou ČR a majitelem budovy, mezi tato opatření patří především:
  • prokázání bezinfekčnosti (očkování / prodělání nemoci / negativní test), a to v souladu s platným NV,
  • zakrytí úst a nosu respirátorem FFP2 nebo nanorouškou, a to po celou dobu pobytu v dané budově.


Ukázka online sekce:

     

Celý kurz trvá šest dnů a jednotlivé dny kurzu májí nasledující náplň (pro kategorii E4A a E3A je kurz pouze 3 denní):

 • Všeobecné požadavky na elektrická zařízení - testové otázky E2A (první týden pondělí)
 • Stroje a rozvaděče - testové otázky E2A (první týden úterý)
 • Ochrana před úrazem el. proudem - testové otázky E2A, E4A (první týden středa)
 • Obecné (legislativní) předpisy - testové otázky E2A, E3A, E4A (první týden čtvrtek)
 • LPS (hromosvody) - testové otázky E2A, E3A (druhý týden pondělí)
 • Příprava na ústní část zkoušky a praktické přednášky z praxe RT - E2A, E3A, E4A (druhý týden úterý)
   • Ve výjimečných případech může dojít k termínovým změnám, které by byly s předstihem oznámeny účastníkům příslušného kurzu.

Může se zdát, že 6 denní kurz je zbytečně dlouhý, nicméně naší snahou je poskytnout našim absolventům kurzu maximální možnou přípravu ne jen na písemnou část, ale i na část ústní, která je velmi často zaměřena na praktickou část činnosti RT. Výsledky našich absolventů nám dávají za pravdu, že délka kurzu je přiměřená náročnosti zkoušky, protože z dlouhodobých statistik můžeme konstatovat, že úspěšnost našich absolventů u zkoušek převyšuje 90%.

Přípravný kurz RT E2A

ESČ pořádá pro zájemce z řad budoucích i stávajících revizních techniků šestidenní přípravný kurz v rozsahu pro revize elektrických zařízení do 1000 V včetně LPS (hromosvodů) a revize strojů, přístrojů a rozváděčů.

Přesné termíny jednotlivých školení naleznete v následující přehledové tabulce:

 

Kurzy E2A v roce 2021 a 2022

Uzávěrka přihlášek*: První týden: Druhý týden: Zkouška**:
8.11.2021 22.11.-26.11.2021*** 29.11.2021*** 1.12. nebo 2.12.2021
10.1.2022 24.1.-27.1.2022 31.1.-1.2.2022 2.2. nebo 3.2.2022

14.3.2022

28.3.-31.3.2022

4.4.-5.4.2022

6.4. nebo 7.4.2022

16.5.2022 30.5.-2.6.2022 6.6.-7.6.2022 8.6. nebo 9.6.2022
29.8.2022 12.9.-15.9.2022 19.9.-20.9.2022 21.9. nebo 22.9.2022
21.11.2022 5.12.-8.12.2022 12.12.-13.12.2022 14.12.nebo15.12.2022

* Uzávěrka přihlášek je stanovena cca 14 dní před zahájením kurzu, protože zkoušky na TIČR je nutno hlásit minimálně 14 dní dopředu.

** Jedná se o mimořádný termín zkoušky na TIČR pobočka Liberec, který je určen pro zájemce z řad absolventů kurzu ESČ. Na každém uchazeči je rozhodnutí, zda chce využít tohoto mimořádného temínu zkoušky nebo zda si dohodne individuální termín zkoušky na kterékoliv pobočce TIČR. V případě že účastník kurzu má zájem využít mimořádného termínu zkoušky, veškerou administrativu související s přihlášením ke zkoušce zařizuje ESČ.

*** Kurz RT od 22.11.2021 do 29.11.2021 proběhne ve velkém sále STŘEDNÍ ODBORNĚ ŠKOLY JAROV, Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9. Díky přesunu místa konaní můžeme nabídnou kapacitu až 50 účastníků prezenčně při zachování dostatečných proticovidových odstupů účastníků.

 

Účastnický poplatek: Prezenční přípravný kurz: Online přípravný kurz:
Standardní účastnický poplatek: 14.000,- Kč bez DPH / 16.940,- Kč s DPH 12.000,- Kč bez DPH / 14.520,- Kč s DPH
Cena po slevě 1.200,- Kč pro členy ESČ 1) 12.800,- Kč bez DPH / 15.488,- Kč s DPH   10.800,- Kč bez DPH / 13.068,- Kč s DPH  
Cena po slevě 2.400,- Kč pro členy ESČ 2) 11.600,- Kč bez DPH / 14.036,- Kč s DPH    9.600,- Kč bez DPH / 11.616,- Kč s DPH  
Cena po slevě 3.600,- Kč pro členy ESČ 3)  10.400,- Kč bez DPH / 12.584,- Kč s DPH    8.400,- Kč bez DPH / 10.164,- Kč s DPH  

Vysvětlivky:

 • 1) Sleva 1.200,- Kč je platná pro členy ESČ, kteří mají zaplacen členský příspěvek v daném roce.
 • 2) Sleva 2.400,- Kč je platná pro členy ESČ, kteří mají zaplacen členský příspěvek v posledních dvou letech.
 • 3) Sleva 3.600,- Kč je platná pro členy ESČ, kteří mají zaplacen členský příspěvek v posledních třech a více letech.
 • V případě, že by účastník kurzu nebyl úspěšný, může do půl roku absolvovat online kurz znovu, za pouhý administrativní poplatek ve výši 1.000,- Kč bez DPH. Tato nabídka se vztahuje na neúspěšné zkoušky před komisí TIČR zajišťované ESČ ve stanovených mimořádných termínech.

Poplatek za prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení pro revize elektrických zařízení do 1000 V včetně LPS (hromosvodů) a revize strojů, přístrojů a rozváděčů pro nové žadatele je 5.100,- Kč, poplatek za přezkoušení po 5 letech pro stejný rozsah je 3.300,- Kč (pro informaci: poplatek za přezkoušení pro E1A nebo E2B je 4.050,- Kč). Tento poplatek se hradí na účet TIČR na základě pozvánky ke zkoušce, kterou obdržíte cca 2 týdny před zkouškou.

K žádosti nových žadatelů o prověření odborné způsobilosti je nutné přiložit:

 • doklad o ukončeném elektrotechnickém vzdělání (případně doklad o udělené výjimce),
 • potvrzení o délce odborné praxe - nejkratší požadovaná praxe pro získání uvedeného osvědčení je uvedena v příloze č. 1 k vyhlášce č. 50/1978 Sb. (podle dosaženého odborného vzdělání: 7 roků v případě vyučení, 5 roků pro ÚSO, 3 roky pro VŠ) - potvrzení od zaměstnavatele, u OSVČ čestné prohlášení o délce praxe,
 • osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v rozsahu § 6 pro elektrická zařízení do 1000 V v objektech třídy A včetně LPS (hromosvodů) (osvědčení v rozsahu pouze § 7 nebo § 8 nestačí, musí obsahovat i § 6 – pro samostatnou činnost), osvědčení nesmí být starší tří let,
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci na elektrickém zařízení a ve výškách.

Ke zkoušce nových žadatelů je nutné předložit:

 • originály výše uvedených dokladů k ověření,
 • cvičné revizní zprávy pro daný druh EZ (pro E2A alespoň jednu revizní zprávu na elektrickou instalaci a jednu na LPS (hromosvod)),
 • osobní doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).

K žádosti o přezkoušení po 5 letech (formulář žádosti je stejný jako pro nové RT) je nutné přiložit:

 • potvrzení o délce odborné praxe (potvrzení od zaměst­navatele, u OSVČ čestné prohlášení o délce praxe) – jen při současném rozšíření rozsahu (doklad musí obsahovat i příslušnou délku praxe na zařízení, pro které je rozšíření požadováno - dle přílohy č. 1 vyhl. č.50/1978 Sb.),
 • osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v rozsahu § 6 pro elektrická zařízení do 1000 V v objektech třídy A včetně LPS (hromosvodů), případně i pro další zařízení dle požadovaného rozšíření rozsahu (osvědčení pouze dle § 7 nebo § 8 nestačí, musí obsahovat i § 6 pro samostatnou činnost), Osvědčení nesmí být starší tří let.
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci na elektrickém zařízení a ve výškách,
 • kopii stávajícího osvědčení RT.

K přezkoušení po 5 letech je nutné před započetím vlastní zkoušky předložit:

 • originály výše uvedených dokladů k ověření,
 • vypracované revize na každý druh zařízení, pro které je osvědčení požadováno (pro E2A alespoň jednu revizní zprávu na elektrickou instalaci a jednu na LPS (hromosvod)),
 • osobní doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).

Místo prezenčního školení:  Akademie řemesel Praha - Střední škola technická, Zelený pruh 1294/50, Praha 4 (učebna pro vzdělávání dospělých, přízemí nebo učebna ESČ v 7. patře).

Místo konání zkoušky v mimořádném termínu ESČ: pobočka TIČR Liberec (ve výjimečných případech může být zkouška přesunuta do sídla ESČ).

Přihláška ke kurzu   Zpět nahoru

 

Přípravný kurz RT E3A

ESČ pořádá pro zájemce z řad budoucích i stávajících revizních techniků tříidenní přípravný kurz v rozsahu pro kategorii E3A - revize LPS (hromosvodů) v objektech třídy A.

Přesné termíny jednotlivých školení naleznete v následující přehledové tabulce:

 

Kurzy E3A v roce 2021 a 2022

Uzávěrka přihlášek*: První týden: Druhý týden: Zkouška**:
8.11.2021 25.11.-26.11.2021*** 29.11.2021*** 1.12. nebo 2.12.2021
10.1.2022 27.1.2022 31.1.-1.2.2022 2.2. nebo 3.2.2022

14.3.2022

31.3.2022

4.4.-5.4.2022

6.4. nebo 7.4.2022

16.5.2022 2.6.2022 6.6.-7.6.2022 8.6. nebo 9.6.2022
29.8.2022 15.9.2022 19.9.-20.9.2022 21.9. nebo 22.9.2022
21.11.2022 8.12.2022 12.12.-13.12.2022 14.12.nebo15.12.2022

* Uzávěrka přihlášek je stanovena cca 14 dní před zahájením kurzu, protože zkoušky na TIČR je nutno hlásit minimálně 14 dní dopředu.

** Jedná se o mimořádný termín zkoušky na TIČR pobočka Liberec, který je určen pro zájemce z řad absolventů kurzu ESČ. Na každém uchazeči je rozhodnutí, zda chce využít tohoto mimořádného temínu zkoušky nebo zda si dohodne individuální termín zkoušky na kterékoliv pobočce TIČR. V případě že účastník kurzu má zájem využít mimořádného termínu zkoušky, veškerou administrativu související s přihlášením ke zkoušce zařizuje ESČ.

*** Kurz RT od 22.11.2021 do 29.11.2021 proběhne ve velkém sále STŘEDNÍ ODBORNĚ ŠKOLY JAROV, Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9. Díky přesunu místa konaní můžeme nabídnou kapacitu až 50 účastníků prezenčně při zachování dostatečných proticovidových odstupů účastníků.

 

Účastnický poplatek: Prezenční přípravný kurz: Online přípravný kurz:
Standardní účastnický poplatek: 9.000,- Kč bez DPH / 10.890,- Kč s DPH 7.000,- Kč bez DPH / 8.470,- Kč s DPH
Cena po slevě 600,- Kč pro členy ESČ 1)  8.400,- Kč bez DPH / 10.164,- Kč s DPH 6.400,- Kč bez DPH / 7.744,- Kč s DPH 
Cena po slevě 1.200,- Kč pro členy ESČ 2) 7.800,- Kč bez DPH / 9.438,- Kč s DPH  5.800,- Kč bez DPH / 7.018,- Kč s DPH 
Cena po slevě 1.800,- Kč pro členy ESČ 3) 7.200,- Kč bez DPH / 8.712,- Kč s DPH  5.200,- Kč bez DPH / 6.292,- Kč s DPH 

Vysvětlivky:

 • 1) Sleva 600,- Kč je platná pro členy ESČ, kteří mají zaplacen členský příspěvek v daném roce.
 • 2) Sleva 1.200,- Kč je platná pro členy ESČ, kteří mají zaplacen členský příspěvek v posledních dvou letech.
 • 3) Sleva 1.800,- Kč je platná pro členy ESČ, kteří mají zaplacen členský příspěvek v posledních třech a více letech.
 • V případě, že by účastník kurzu nebyl úspěšný, může do půl roku absolvovat online kurz znovu, za pouhý administrativní poplatek ve výši 1.000,- Kč bez DPH. Tato nabídka se vztahuje na neúspěšné zkoušky před komisí TIČR zajišťované ESČ ve stanovených mimořádných termínech.

Poplatek za prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení pro revize LPS (hromosvodů) v objektech třídy A pro nové žadatele je 3.600,- Kč, poplatek za přezkoušení po 5 letech pro stejný rozsah je 1.800,- Kč. Tento poplatek se hradí na účet TIČR na základě pozvánky ke zkoušce, kterou obdržíte cca 2 týdny před zkouškou.  

K žádosti nových žadatelů o prověření odborné způsobilosti je nutné přiložit:

 • doklad o ukončeném elektrotechnickém vzdělání (případně doklad o udělené výjimce),
 • potvrzení o délce odborné praxe na LPS (hromosvodech) v objektech třídy A (nejkratší požadovaná praxe pro získání uvedeného osvědčení je uvedena v příloze č. 1 k vyhlášce č. 50/1978 Sb. - podle dosaženého odbor­ného vzdělání: 3 roky v případě vyučení, 1 rok pro ÚSO nebo VŠ) - potvrzení od zaměst­navatele, u OSVČ čestné prohlášení o délce praxe,
 • osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v rozsahu § 6 pro LPS (hromosvody) v objektech třídy A (osvědčení v rozsahu pouze § 7 nebo § 8 nestačí, musí obsahovat i § 6 – pro samostatnou činnost), nesmí být starší tří let,
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci na elektrickém zařízení a ve výškách.

Ke zkoušce nových žadatelů je nutné předložit:

 • originály výše uvedených dokladů k ověření,
 • zprávu o cvičné revizi hromosvodu,
 • osobní doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).

K žádosti o přezkoušení po 5 letech (formulář žádosti je stejný jako pro nové RT) je nutné přiložit:

 • potvrzení o délce odborné praxe (potvrzení od zaměst­navatele, u OSVČ čestné prohlášení o délce praxe) – jen při současném rozšíření rozsahu (doklad musí obsahovat i příslušnou délku praxe na zařízení, pro které je rozšíření požadováno - dle přílohy č. 1 vyhl. č.50/1978 Sb.),
 • osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v rozsahu § 6 pro LPS (hromosvody) v objektech třídy A, případně i pro další zařízení dle požadovaného rozšíření rozsahu (osvědčení v rozsahu pouze § 7 nebo § 8 nestačí, musí obsahovat i § 6 – pro samostatnou činnost), nesmí být starší tří let,
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci na elektrickém zařízení a ve výškách,
 • kopii stávajícího osvědčení RT.

K přezkoušení po 5 letech je nutné před započetím vlastní zkoušky předložit:

 • originály výše uvedených dokladů k ověření,
 • vypracovanou zprávu o revizi LPS (hromosvodu), případně další zprávy o cvičných revizích na el. zařízení dle požadovaného rozšíření rozsahu,
 • osobní doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).

Místo prezenčního školení:  Akademie řemesel Praha - Střední škola technická, Zelený pruh 1294/50, Praha 4 (učebna pro vzdělávání dospělých, přízemí nebo učebna ESČ v 7. patře).

Místo konání zkoušky v mimořádném termínu ESČ: pobočka TIČR Liberec (ve výjimečných případech může být zkouška přesunuta do sídla ESČ).

Přihláška ke kurzu   Zpět nahoru

 

 

Přípravný kurz RT E4A

 ESČ pořádá pro zájemce z řad budoucích i stávajících revizních techniků třídenní přípravný kurz v rozsahu pro kategorii E4A - revize elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí do 1000 V  v objek­tech třídy A. 

Upozornění:

V létě 2021 byl schválen zákon č. 251/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, který spolu se svými prováděcími nařízeními vlády má vstoupit v platnost 1.7.2022. Pokud zákon a NV vstoupí v platnost v současné podobě, bude s nabytím účinnosti tohoto zákona zrušena kategorie E4A. Vydaná osvědčení dle zákona č. 174/1968 Sb. zůstanou v platnosti do doby své expirace.

 

Přesné termíny jednotlivých školení naleznete v následující přehledové tabulce: 

 

Kurzy E4A v roce 2021 a 2022

Uzávěrka přihlášek*: První týden: Druhý týden: Zkouška**:
8.11.2021 24.11.-25.11.2021*** 29.11.2021*** 1.12. nebo 2.12.2021
10.1.2022 26.1.-27.1.2022 1.2.2022 2.2. nebo 3.2.2022

14.3.2022

30.3.-31.3.2022

5.4.2022

6.4. nebo 7.4.2022

16.5.2022 1.6.-2.6.2022 7.6.2022 8.6. nebo 9.6.2022
Od 1.7.2022 se s největší pravděpodobností osvědčení E4A již nebudou vydávat.

 * Uzávěrka přihlášek je stanovena cca 14 dní před zahájením kurzu, protože zkoušky na TIČR je nutno hlásit minimálně 14 dní dopředu.

** Jedná se o mimořádný termín zkoušky na TIČR pobočka Liberec, který je určen pro zájemce z řad absolventů kurzu ESČ. Na každém uchazeči je rozhodnutí, zda chce využít tohoto mimořádného temínu zkoušky nebo zda si dohodne individuální termín zkoušky na kterékoliv pobočce TIČR. V případě že účastník kurzu má zájem využít mimořádného termínu zkoušky, veškerou administrativu související s přihlášením ke zkoušce zařizuje ESČ.

 *** Kurz RT od 22.11.2021 do 29.11.2021 proběhne ve velkém sále STŘEDNÍ ODBORNĚ ŠKOLY JAROV, Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9. Díky přesunu místa konaní můžeme nabídnou kapacitu až 50 účastníků prezenčně při zachování dostatečných proticovidových odstupů účastníků.

Účastnický poplatek: Prezenční přípravný kurz: Online přípravný kurz:
Standardní účastnický poplatek: 9.000,- Kč bez DPH / 10.890,- Kč s DPH 7.000,- Kč bez DPH / 8.470,- Kč s DPH
Cena po slevě 600,- Kč pro členy ESČ 1)  8.400,- Kč bez DPH / 10.164,- Kč s DPH 6.400,- Kč bez DPH / 7.744,- Kč s DPH 
Cena po slevě 1.200,- Kč pro členy ESČ 2) 7.800,- Kč bez DPH / 9.438,- Kč s DPH  5.800,- Kč bez DPH / 7.018,- Kč s DPH 
Cena po slevě 1.800,- Kč pro členy ESČ 3) 7.200,- Kč bez DPH / 8.712,- Kč s DPH  5.200,- Kč bez DPH / 6.292,- Kč s DPH 

Vysvětlivky:

 • 1) Sleva 600,- Kč je platná pro členy ESČ, kteří mají zaplacen členský příspěvek v daném roce.
 • 2) Sleva 1.200,- Kč je platná pro členy ESČ, kteří mají zaplacen členský příspěvek v posledních dvou letech.
 • 3) Sleva 1.800,- Kč je platná pro členy ESČ, kteří mají zaplacen členský příspěvek v posledních třech a více letech.
 • V případě, že by účastník kurzu nebyl úspěšný, může do půl roku absolvovat online kurz znovu, za pouhý administrativní poplatek ve výši 1.000,- Kč bez DPH. Tato nabídka se vztahuje na neúspěšné zkoušky před komisí TIČR zajišťované ESČ ve stanovených mimořádných termínech.

Poplatek za prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení pro nové žadatele je 3.600,- Kč, poplatek za přezkoušení po 5 letech je 1.800,- Kč. Tento poplatek se hradí na účet TIČR na základě pozvánky ke zkoušce, kterou obdržíte cca 2 týdny před zkouškou.

K žádosti o prověření odborné způsobilosti je nutné přiložit:

 • doklad o ukončeném elektrotechnickém vzdělání (případně doklad o udělené výjimce),
 • potvrzení o délce odborné praxe - nejkratší požadovaná praxe pro získání uvedeného osvědčení je uvedena v příloze č. 1 k vyhlášce č. 50/1978 Sb. (podle dosaženého odbor­ného vzdělání: 4 roky v případě vyučení, 3 roky pro ÚSO, 2 roky pro VŠ) - potvrzení od zaměstnavatele, u OSVČ čestné prohlášení o délce praxe,
 • osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v rozsahu § 6 pro elektrická zařízení do 1000 V v objektech třídy A (osvědčení v rozsahu pouze § 7 nebo § 8 nestačí, musí obsahovat i § 6 – pro samostatnou činnost), osvědčení nesmí být starší tří let,
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci na elektrickém zařízení.

Ke zkoušce je nutné předložit:

 • originály výše uvedených dokladů k ověření,
 • zprávu o cvičné revizi elektrického spotřebiče,
 • osobní doklad totožnosti (občanský průkaz, pas). 

K žádosti o přezkoušení po 5 letech je nutné přiložit:

 • potvrzení o délce odborné praxe (potvrzení od zaměst­navatele, u OSVČ čestné prohlášení o délce praxe) – jen při současném rozšíření rozsahu (doklad musí obsahovat i příslušnou délku praxe na zařízení, pro které je rozšíření požadováno - dle přílohy č. 1 vyhl. č.50/1978 Sb.), 
 • osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v rozsahu § 6 pro elektrická zařízení do 1000 V v objektech třídy A, případně i pro další zařízení dle požadovaného rozšíření rozsahu (osvědčení v rozsahu pouze § 7 nebo § 8 nestačí, musí obsahovat i § 6 – pro samostatnou činnost), nesmí být starší tří let,  
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci na elektrickém zařízení,
 • kopii stávajícího osvědčení RT.

Ke zkoušce je nutné předložit:  

 • originály výše uvedených dokladů k ověření,
 • vypracovanou revizi elektrického spotřebiče, případně další zprávy o cvičných revizích na el. zařízení dle požadovaného rozšíření rozsahu,
 • osobní doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).

Místo prezenčního školení:  Akademie řemesel Praha - Střední škola technická, Zelený pruh 1294/50, Praha 4 (učebna pro vzdělávání dospělých, přízemí nebo učebna ESČ v 7. patře).

Místo konání zkoušky v mimořádném termínu ESČ: pobočka TIČR Liberec (ve výjimečných případech může být zkouška přesunuta do sídla ESČ).

Přihláška ke kurzu   Zpět nahoru

Přípravný rozšiřující kurz RT E1A

Rozšiřující kurz RT E1A je samostatný modul ke kurzu RT E2A. Tento kurz se zaměřuje výhradně na testové otázky pro VN a VVN. Zájemci si mohou vybrat mezi prezenčním kurzem a video kurzem. Prezenční kurz se uskuteční pouze v případě dostatečného počtu zájemců (viz tabulka níže).  

Prezenční kurz E1A

 

Video kurz E1A

Výhody a nevýhody prezenčního přípravného kurzu:

 • intenzivní prezenční 1 denní kurz, který se uskutečnuje v učebně ESČ na Praze 4,
 • v rámci kurzu se probírají jednotlivé testové otázky VN a VVN,
 • máte možnost položit otázku živě lektorovi,
 • v rámci kurzu je zajištěn pitný režim (voda, káva, čaj) a oběd (polévka, hlavní chod - většinou výběr ze třech jídel a zákusek),
 • účastníci dostávají tištěné studijní podklady.
 

Výhody a nevýhody video přípravného kurzu:

 • každý účastník dostane po přihlášení a zaplacení kurzu přístupové údaje do naší video sekce E1A, kde má připraveny následující studijní podklady:
   • video záznam z přípravného kurzu RT v rozsahu VN a VVN, které si může účastník pustit opakovaně, a to v jím zvoleném čase,
   • jsou zde ke stažení veškeré podpůrné materiály a testové otázky, které mají k dispozici účastníci prezenčních školení,
 • v rámci kurzu se probírají jednotlivé testové otázky VN a VVN,
 • videa je možno kdykoliv přerušit, vrátit se k probranné látce, nebo si video pustit opakovaně.

Účastnický poplatek:

Prezenční kurz E1A: Vidoe kurz E1A:
1-3 účastníci v kurzu: 7.000,- Kč bez DPH (8.470,- Kč s DPH) / 1 osoba 2.000,- Kč bez DPH (2.420,- Kč s DPH) / 1 osoba
4-6 účastníků v kurzu: 5.000,- Kč bez DPH (6.050,- Kč s DPH) / 1 osoba
7 a více účastníků kurzu: 4.000,- Kč bez DPH (4.840,- Kč s DPH) / 1 osoba

Poznámka:

 • U prezenčního kurzu se cena určuje dle celkového počtu zájemců o prezenční kurz v jednom termínu. U video kurzu není počet účastníků rozhodující a účtuje se vždy stejná částka za jednu osobu.

 

Poplatek za prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení při rozšíření osvědčení pro revize elektrických zařízení z E2A na E1A v době platnosti stávajícího osvědčení E2A je poplatek za zkoušku a vystavení osvědčení 950,- Kč. Při rozšíření z E2A na E1A současně s přezkoušením po 5 letech je poplatek 4.050,- Kč. Při přezkoušení E1A po 5 letech je poplatek také 4 050,- Kč. Tento poplatek se hradí na účet TIČR na základě pozvánky ke zkoušce, kterou obdržíte cca 2 týdny před zkouškou.

Nejkratší požadovaná praxe pro získání tohoto osvědčení je uvedena v příloze č. 1 k vyhlášce  č. 50/1978 Sb. - podle dosaženého odborného vzdělání: 8 roků v případě vyučení, 6 roků pro ÚSO, 4 roky pro VŠ.

Přihláška ke kurzu   Zpět nahoru

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz