slider

slider slider slider slider slider slider slider slider

ART 2015

V rámci Aktivu revizních techniků - ART 2015 poblahopřál prezident ESČ Mgr. Radek Roušar svému předchůdci a čestnému prezidentu ESČ panu Jiřímu Fialovi k jeho významnému životnímu jubileu - 80. narozeninám.  

Zahájení roku řemesel 2016

Prezident ESČ spolu s Romanem Pommerem - viceprezidentem HK ČR při slavnostním zahájení Roku řemesel 2016.

Přijetí prezidenta ESČ u předsedy vlády ČR

Prezident ESČ byl jako člen delegace AMSP přijat premiérem ČR - Bohuslavem Sobotkou (5/2016). Předmětem jednání bylo mimo jiné odborné školství a znovu zavedení dílen na základních školách.

Přijetí prezidenta ESČ u prezidenta ČR

Mgr. Radek Roušar - prezident Elektrotechnického svazu českého, z.s. byl společně s delegací Hospodářské komory ČR přijat Prezidentem ČR na Hradě (9.11.2016).  

XXIX. Sněm Hospodářské komory ČR

Dne 16.5.2017 proběhl 29. sněm HK ČR, kde byl prezident ESČ zvolen do představenstva HK ČR.

Kulatý stůl HK ČR (11/2017)

Prezident ESČ, který je členem Představenstva HKČR a předsedou Sekce VTZ HKČR, vedl kulatý stůl na téma nové připravované legislativní předpisy pro oblast vyhrazených technických zařízení (VTZ).

Rada řemeslných cechů s předsedou vlády

Dne 20. 2. 2018 proběhla Rada řemeslných cechů s předsedou vlády panem Andrejem Babišem. ESČ na akci zastupoval tajemník ESČ - Ing. Jaroslav Ďoubalík, Více o této akci naleznete zde. (foto AMSP)

Viceprezident ESČ pan František Spálovský ve vysílání ČT

Viceprezident ESČ pan František Spálovský přijal dne 13.3.2018 pozvání do pořadu ČT Studio 6, kde spolu s moderátorem pohovořil o nebezpčích el. instalací v rodinných domech a bytech. Video naleznete zde, vystoupení pana Spálovského začíná v čase videa 38:33. (foto Česká televize)

Čím se zabýváme?

Odborný spolek

Elektrotechnický svaz český, z.s., je odborný spolek sdružující fyzické i právnické osoby z oblasti elektrtechniky (elektromontéry, revizní techniky, servisní techniky, soudní znalce, ...).

Odborné akce

Elektrotechnický svaz český, z.s. pořádá elektrotechnické semináře, přednášky a školení v oblasti elektrotechniky. Jednou ročně pořádá Aktiv revizních techniků - ART.

Odborná školení

Elektrotechnický svaz český, z.s., pořádá školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. a přípravné kurzy pro revizní techniky.

ESČ je odborným partnerem významných veletrhů:

 FOR ARCH 2019

(17.-.21.9.2019 v PVA EXPO PRAHA)

Jak vypadá bezpečná domácnost nebo chytré město? To ukáže FOR ARCH 2019.    

Již potřicáté se představí stavební veletrh FOR ARCH, který od 17. do 21. září 2019 v PVA EXPO PRAHA nastíní aktuální dění v oblasti stavebnictví, dotací, představí vize chytrých měst i bezpečných domácností. Generálním partnerem veletrhu je Skupina ČEZ.

Letos bude FOR ARCH reagovat na situaci na trhu práce. První den veletrhu bude kontraktační, spolupráci přislíbily např. ČVUT v Praze, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a mnohé odborné svazy a cechy. Navíc budou mít registrovaní odborníci vstup i parkovné zdarma a každý dostane seznam Technologických novinek na veletrhu.

Jelikož koncept Chytré město cílí na zvýšení kvality života ve městech, jeho součástí je i snižování spotřeby energií, chytré bydlení, eliminace zátěží životního  prostředí, optimalizace dopravy a sdílení dat pro veřejné účely. Tedy zasahuje snad do každé nomenklaturní skupiny veletrhu. Je důkazem toho, jak se mění požadavky a podoba stavebnictví. Právě veletrh FOR ARCH je platformou, kde je možné trendy sledovat, kde se odborníci mohou zapojit a návštěvníci využít informace a nabídky. Jubilejní ročník FOR ARCHu přinese i informace, jak zabezpečit domácnost nebo jak pro bydlení získat dotace. Více na: www.forarch.cz.

 

 

Kalendář akcí:

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz