Dopis Prezidenta ESČ představitelům Vlády ČR ve věci pomoci podnikatelům

Dopis Prezidenta ESČ představitelům

Vlády ČR ve věci pomoci podnikatelům

Výzva Prezidenta ESČ vládě

a samosprávě 

 

 

KORONAVIRUS - COVID19 (Aktuální informace / omezení)

 

Vážené členky, vážení členové, vážení návštěvníci stránek,

nacházíme se v situaci, která není rozhodně jednoduchá a zdraví osob je prvořadé. Vzhledem k různým nařízením vlády nemůžeme pro naše členy, ale i pro širokou odbornou veřejnost zajišťovat některé služby v rozsahu nebo způsobem jakým jste byli zvyklí.

Musím Vás bohužel informovat, že na základě rozhodnutí vlády respektujeme uzavření provozoven, kde jsou poskytovány služby, tudíž i sídlo ESČ je s účinností od 16.3.2020 uzavřeno, a to až do odvolání. Kolegové i já budeme k zastižení na telefonních číslech a e-mailech. Případnou mimořádnou bezodkladnou návštěvu je nutno domluvit dopředu telefonicky.

Jako prezident Elektrotechnického svazu českého, z.s., jsem rozhodl upravit v souladu nařízeními vlády činnost ESČ tak, jak je uvedeno ve vedleším bloku. 

Dne 18.3.2020 jsem kontaktoval vrcholné představitele Technické inspekce ČR a Státního úřadu inspekce práce se žádostí, zda by nebylo možno vzhledem k nastalé situaci prodloužit osvědčení revizních techniků, kterým osvědčení končí v březnu a dubnu 2020, například o dva měsíce, aby zkoušku mohli podstoupit až v době, kdy se situace v ČR uklidní. Bohužel má žádost nebyla vyslyšena s odůvodněním, že TIČRu nebylo zakázáno zkoušení a že zkoušky probíhají nadále za zvýšených hygienických pravidel. Z tohoto důvodu rovněž SUIP není oprávněn osvědčení prodloužit.

Tak nakonec se povedlo, možná i díky opakovaným žádostem ESČ. Ředitel Technické inspekce ČR - Ing. Oldřich Küchler rozhodl s účinností od 23.3.2020 o následujících věcech:

 • TIČR pozastavuje do ukončení nouzového stavu příjem žádostí o vydání osvědčení,
 • TIČR pozastavuje do ukončení nouzového stavu provádění ověřování odborné způsobilosti,
 • po ukončení nouzového stavu, bude bezodkladně obnoveno přijímání žádostí o vydání osvědčení,
 • přednostně budou vyřizovány všechny podané a nevyřízené žádosti evidované v systému TIČR, před a během období platnosti nouzového stavu. TIČR zajistí projednání nových termínů konání zkoušek s žadateli,
 • a hlavně: Za účelem omezení pohybu osob ze zdravotních důvodů Technická inspekce České republiky, organizace státního odborného dozoru, při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení podle zákona č. 174/1968 Sb., upravuje režim vydávání Osvědčení vydávaných podle §6, odst 1) písm. d). takto: Osoby, jimž skončila platnost osvědčení během nouzového stavu, mohou na území České republiky vykonávat činnosti v příslušném rozsahu tohoto osvědčení, a to po dobu trvání nouzového stavu (zdroj: www.ticr.eu a zde).

Dle informací od vydavatele časopisu Elektro dojde ke sloučení čísel 4/2020 a 5/2020 do jednoho čísla, které vyjde 6.5.2020. Spolu s ním vyjde i nejbližší svazový zpravodaj - Zkrat.

Podle vývoje budeme postupně jednotlivé kroky aktualizovat. Na našich stránkách naleznete vždy nejaktuálnější informace

V Praze 25.3.2020 (8:00)

Mgr. Radek Roušar - Prezident ESČ

 

Informace HK ČR pro podnikatele

Na tomto místě Vás budeme informovat o aktuálním stavu jednotlivých akcí pořádaných ESČ vzhledem k vyhlášení nouzového stavu v ČR: 

 • Školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice (vyhl. 50/1978 Sb.): 
  • termín 16.3.2020 a 6.4.2020 zrušen,
  • od 23.3.2020 do dovolání provádíme školení a přezkoušení korespondenčně (pouze pro osoby s propadlým osvědčením, nebo s platným osvědčením, jehož platnost končí do 30.6.2020, více informací zde
  • objednaná školení a přezkoušení v prostorách našich klientů nadále provádíme.

 • Přípravné kurzy revizních techniků:
  • kurz, který měl probíhat 23.3.2020 do 2.4.2020 byl posunut,
  • očekávaný náhradní termín od 27.4. do 7.5.2020 (pokud situace v ČR dovolí).

 • Aktiv revizních techniků - ART 2020:
  • z 29.4.2020 přesunut na středu 7.10.2020.

 • Členská schůze ESČ:
  • z 29.4.2020, přesunuta na středu 7.10.2020.

 • Obecně žádáme všechny účastníky, aby se našich akcí účastnili pouze v případě, že nepociťují zdravotní potíže. ESČ jako pořadatel akcí si vyhrazuje právo osobám s kašlem a rýmou, či jinak prokazatelně nemocným neumožnit účast na akci pořádané ESČ.

 • Poslední aktualizace k 31.3.2020 10:00.

Mimořádné číslo svazového zpravodaje

Zkrat 2/2020

Svazové události:

slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider slider

ART 2015

V rámci Aktivu revizních techniků - ART 2015 poblahopřál prezident ESČ Mgr. Radek Roušar svému předchůdci a čestnému prezidentu ESČ panu Jiřímu Fialovi k jeho významnému životnímu jubileu - 80. narozeninám.  

Zahájení roku řemesel 2016

Prezident ESČ spolu s Romanem Pommerem - viceprezidentem HK ČR při slavnostním zahájení Roku řemesel 2016.

Přijetí prezidenta ESČ u předsedy vlády ČR

Prezident ESČ byl jako člen delegace AMSP přijat premiérem ČR - Bohuslavem Sobotkou (5/2016). Předmětem jednání bylo mimo jiné odborné školství a znovu zavedení dílen na základních školách.

Přijetí prezidenta ESČ u prezidenta ČR

Mgr. Radek Roušar - prezident Elektrotechnického svazu českého, z.s. byl společně s delegací Hospodářské komory ČR přijat Prezidentem ČR na Hradě (9.11.2016).  

XXIX. Sněm Hospodářské komory ČR

Dne 16.5.2017 proběhl 29. sněm HK ČR, kde byl prezident ESČ zvolen do představenstva HK ČR.

Kulatý stůl HK ČR (11/2017)

Prezident ESČ, který je členem Představenstva HKČR a předsedou Sekce VTZ HKČR, vedl kulatý stůl na téma nové připravované legislativní předpisy pro oblast vyhrazených technických zařízení (VTZ).

Rada řemeslných cechů s předsedou vlády

Dne 20. 2. 2018 proběhla Rada řemeslných cechů s předsedou vlády panem Andrejem Babišem. ESČ na akci zastupoval tajemník ESČ - Ing. Jaroslav Ďoubalík, Více o této akci naleznete zde. (foto AMSP)

Viceprezident ESČ pan František Spálovský ve vysílání ČT

Viceprezident ESČ pan František Spálovský přijal dne 13.3.2018 pozvání do pořadu ČT Studio 6, kde spolu s moderátorem pohovořil o nebezpčích el. instalací v rodinných domech a bytech. Video naleznete zde, vystoupení pana Spálovského začíná v čase videa 38:33. (foto Česká televize)

Zasedání Řemeslné rady za účasti premiéra A. Babiše

Prezident ESČ se zúčastnil druhého zasedání Řemeslnné rady s premiérem ČR (02/2019).

Machři roku 2019

Miloš Černý - viceprezident ESČ se zúčastnil jako porodce učňovské soutěže Machři roku (09/2019).

Konference BOZP

Prezident ESČ Mgr. Radek Roušar přednáší na Konferenci BOZP o schvalovaném Zakoně o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení (11/2019).

Čím se zabýváme?

Odborný spolek

Elektrotechnický svaz český, z.s., je odborný spolek sdružující fyzické i právnické osoby z oblasti elektrtechniky (elektromontéry, revizní techniky, servisní techniky, soudní znalce, ...).

Odborné akce

Elektrotechnický svaz český, z.s. pořádá elektrotechnické semináře, přednášky a školení v oblasti elektrotechniky. Jednou ročně pořádá Aktiv revizních techniků - ART.

Odborná školení

Elektrotechnický svaz český, z.s., pořádá školení a přezkoušení odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. a přípravné kurzy pro revizní techniky.

Kalendář akcí:

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz