Aktiv revizních techniků

AKTIV REVIZNÍCH TECHNIKŮ ART 2019

k aktuálním otázkám z oblasti legislativních předpisů a technických norem týkajících se především provádění revizí elektrických zařízení

se uskuteční 17. dubna 2019 od 9:05.

v konferenčním sále PRE a.s., Praha 10, Na Hroudě 1492/4.

 Prezence účastníků od 8:00 do 9:00.

Časový harmonogram:

  • 08:00 - 09:00 Prezence účastníků
  • 09:00 - 09:05 Zahájení členské schůze ESČ - úvodní slovo (účast možná i pro nečleny ESČ) 
  • 09:05 - 14:30 ART 2019 - přednášky (účast možná i pro nečleny ESČ) 
  • 14:30 - 16:30 Pokračování členské schůze ESČ / Náhradní členská schůze ESČ (pouze pro členy ESČ)

 

Program ART 2019:

1. Ing. Karel Dvořáček, zpracovatel norem

  • ČSN 33 2000-7-704 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích

2. Ing. Jiří Sluka, inspektor TIČR

  • Požadavky na ukládání kabelů a vodičů nízkého napětí

3. Ing. Michal Kříž, IN-EL, spol. s r.o., viceprezident ESČ

  • Ochrana před dotykem v průmyslových prostorech
  • Měření v elektrických instalacích

4. Ing. Jan Pígl, Eaton Elektrotechnika s.r.o.

  • Hodnocení rizika rozváděčů z hlediska vzniku popálení od elektrického oblouku pomocí metodologie FMECA

5. Mgr. Radek Roušar, prezident ESČ

  • Chystané legislativní předpisy pro oblast VTZ - aktuální situace k dubnu 2019

 

 

Součástí ART 2019 bude jako již obvykle i expozice

některých spolkových členů ESČ a odborných partnerů.

Organizační pokyny:

1. Termín: 17. dubna 2019

2. Místo: konferenční sál PRE, Praha 10, Na Hroudě 1492/4

3. Uzávěrka přihlášek: 15. dubna 2019

4. Účastnický poplatek:     

a) 500,- Kč vč. DPH (413,- bez DPH) pro členy ESČ, kteří mají zaplacen členský příspěvek na rok 2018

                 b) 800,- Kč vč. DPH (661,- bez DPH) pro ostatní účastníky

5. Způsob platby:

a) převodním příkazem na účet 1923554399/0800, variabilní symbol 190418, do poznámky pro příjemce napište své jméno, příjmení a obec

b) v hotovosti při prezenci

6. Informace (pořadatel):

Elektrotechnický svaz český, z.s.

Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4                                       

telefon: 244 464 649, 244 464 071

E-mail: esc@elektrosvaz.cz,  

http://www.elektrosvaz.cz

                 IČ: 00418072, DIČ: CZ00418072 

7. Dosažitelnost městskou hromadnou dopravou:

Metro, trasa A - stanice Strašnická, dále tramvaj č. 7, druhá zastávka Kubánské náměstí Metro, trasa C – stanice I. P. Pavlova, dále tramvaj č. 22 do zastávky Kubánské náměstí.

Vyhledání spojení v Praze na  http://spojeni.dpp.cz    

8. Přihláška:

Příhlášku je možné stáhnout zde a následně zaslat vyplněnou e-mailem na adresu: esc@elektrosvaz.cz.

Přihlášku můžete vyplnit i prostřednictvím následujícího internetového formuláře.

 

 

Přihláška ART 2019

Jméno a příjmení:
Adresa:
Zaměstnavatel*:
* Uvede se zaměstnavatel (u podnikající osoby obchodní jméno), IČO a adresa firmy.
Telefon / mobil:
E-mail:
Platbu provedu:
Člen ESČ:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel devět a devět 
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz