Aktiv revizních techniků

AKTIV REVIZNÍCH TECHNIKŮ ART 2018

k aktuálním otázkám z oblasti legislativních předpisů a technických norem týkajících se především provádění revizí elektrických zařízení

se uskuteční 18. dubna 2018 od 9:05.

v konferenčním sále PRE a.s., Praha 10, Na Hroudě 1492/4.

 Prezence účastníků od 8:00 do 9:00.

Časový harmonogram:

  • 08:00 - 09:00 Prezence účastníků
  • 09:00 - 09:05 Zahájení členské schůze ESČ - úvodní slovo (účast možná i pro nečleny ESČ) 
  • 09:05 - 14:30 ART 2018 - přednášky (účast možná i pro nečleny ESČ) 
  • 14:30 - 16:30 Pokračování členské schůze ESČ / Náhradní členská schůze ESČ (pouze pro členy ESČ)

 

Program ART 2018:

1. Ing. Karel Dvořáček, zpracovatel norem

a)   ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody, Změna Z1. Upozornění na změny v souvislosti s ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.

b)   ČSN 33 2000-7 Elektrické instalace nízkého napětí – Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. Novinky v části 7 souboru norem ČSN 33 2000.

c)   Poznámky k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy. Důsledky nesprávného určení vnějších vlivů – příklady z praxe.

2. Ing. Jiří Sluka, inspektor TIČR

a) ČSN 33 2000-7-710 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zdravotnické prostory. Praktické poznatky z prohlídek a zkoušek elektrických zařízení ve zdravotnických prostorech před uvedením do provozu.

b) Nejčastější chyby v elektrických instalacích a nedostatky v revizních zprávách EZ.

3. Ing. Michal Kříž, IN-EL, spol. s r.o., viceprezident ESČ

a) ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem.Uplatnění ochranných opatření v elektrických instalacích – změny proti předchozí normě

4. Mgr. Radek Roušar, prezident ESČ

a) Chystané legislativní předpisy pro oblast VTZ

 

Součástí ART 2018 bude jako již obvykle i expozice

některých spolkových členů ESČ a odborných partnerů.

Organizační pokyny:

1. Termín: 18. dubna 2018

2. Místo: konferenční sál PRE, Praha 10, Na Hroudě 1492/4

3. Uzávěrka přihlášek: 16. dubna 2018

4. Účastnický poplatek:     

a) 500,- Kč vč. DPH (413,- bez DPH) pro členy ESČ, kteří mají zaplacen členský příspěvek na rok 2018

                 b) 800,- Kč vč. DPH (661,- bez DPH) pro ostatní účastníky

5. Způsob platby:

a) převodním příkazem na účet 1923554399/0800, variabilní symbol 180418, do poznámky pro příjemce napište své jméno, příjmení a obec

b) v hotovosti při prezenci

6. Informace (pořadatel):

Elektrotechnický svaz český, z.s.

Zelený pruh 1294/52, 147 08 Praha 4                                       

telefon: 244 464 649, 244 464 071

E-mail: esc@elektrosvaz.cz,  

http://www.elektrosvaz.cz

                 IČ: 00418072, DIČ: CZ00418072 

7. Dosažitelnost městskou hromadnou dopravou:

Metro, trasa A - stanice Strašnická, dále tramvaj č. 7, druhá zastávka Kubánské náměstí Metro, trasa C – stanice I. P. Pavlova, dále tramvaj č. 22 do zastávky Kubánské náměstí.

Vyhledání spojení v Praze na  http://spojeni.dpp.cz    

8. Přihláška:

Příhlášku je možné stáhnout zde a následně zaslat vyplněnou e-mailem na adresu: esc@elektrosvaz.cz.

Přihlášku můžete vyplnit i prostřednictvím naásledujícího internetového formuláře.

 

 

Přihláška ART 2018

Jméno a příjmení:
Adresa:
Zaměstnavatel*:
* Uvede se zaměstnavatel (u podnikající osoby obchodní jméno), IČO a adresa firmy.
Telefon / mobil:
E-mail:
Platbu provedu:
Člen ESČ:
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel čtyři a nula 
Odesláním formuláře prohlašuji, že beru na vědomí zpracování osobních údajů (informační povinnost vůči objednateli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob).

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz