Přípravné kurzy ke zkouškám revizních techniků

Elektrotechnický svaz český, pořádá pro nové i stávající revizní techniky přípravné kurzy ke zkouškám revizních techniků. V rámci kurzů jsou revizní technici připravováni předními elektrotechnickými odborníky a tvůrci norem na písemnou i ústní část zkoušky. Kurzy revizních techniků jsou dle rozsahu rozděleny takto:

  • třídenní kurz pro nové i stávající revizní techniky kategorie E4A (více informací naleznete zde),
  • třídenní kurz pro nové i stávající revizní techniky kategorie E3A (více informací naleznete zde),
  • šestidenní kurz pro nové i stávající revizní techniky kategorie E2A (více informací naleznete zde),
  • jednodenní rozšiřující kurz pro nové i stavající revizní techniky kategorie E1A (více informací naleznete zde). 

Proč zvolit kurz revizních techniků zrovna u ESČ

Kurzy revizních techniků provádí celá řada společností a školících agentur, které se předhánějí v tom, včem všem sjou nej,proč tedy zvolit kurz revizních techniků u ESČ?

ESČ:

  • je první subjekt, který připravil před více jak deseti lety přípravný kurz ke zkouškám revizních techniků, disponuje tak mnoha zkušenostmi, které do kurzů může promítnout,
  • nenabízíme rychlokurzy, kdy za velké peníze slibujeme, že za dva dny připravíme revizního technika ke zkoušce v rozsahu E2A, naopak vnímáme, že má-li budoucí, či stávající revizní technik vše řádně pochopit, vzhledem k rozsahu zkoušky nabízíme kurzy 3 až 6 denní, v rámci nichž je dostatek času danou látku probrat,
  • pokud i přes věnovaný čas na kurzu si není revizní technik jist, že zkoušku úspěšně složí nebo se mu třeba na poprvé zkouška složit nepovede, může si u nás do 1 roku od abslovování kurzu, kurz ještě jednou zopakovat, a to za manipulační poplatek ve výši pouze 1.000,- Kč, ve kterém je obsaženo i stravné,
  • žádný kurz nemůže zaručit 100% úspěšnost u zkoušky, protože zkouška je prováděna u nezávislé autority (TIČR), ale přesto jsou výsledky našich absolventů kurzů impozantní, protože úspěšnost absolventů kurzů ESČ je vyšší než 90%,
  • při kurzech využíváme přední lektory s obrovskými zkušenostmi, kdy v průběhu kurzu jsme schopni zodpověďet otázky jak po stránce teoretické, tak po stránce psané,
  • kurzy pořádáme v našich prostorách, v případě většího zájmu i v prostorách pronajatých. 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz