O nás

ESČ je nezávislou právnickou osobou - spolkem, která se řídí svými stanovami a právním řádem České republiky, sdružující právnické a fyzické osoby působící ve všech oblastech elektrotechnické činnosti v České republice i v zahraničí.

ESČ je zapsaným spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb. s působností na území České republiky, a plní tudíž funkci živnostenského elektrotechnického společenstva ČR.

ESČ byl založen na ustavující schůzi 1.6.1919, jeho činnost byla ukončena násilným rozpuštěním svazu v roce 1951.

K obnovení činnosti došlo v roce 1990, kdy byly v únoru 1990 zaregistrovány první novodobé stanovy u Ministerstva vnitra ČR.

Cílem ESČ je prosazování a obhajování společných zájmů svých členů, zvyšování profesionální úrovně cestou rozvíjení vědecké, technické, odborné a obchodní spolupráce a vytváření podmínek pro zapojení široké elektrotechnické veřejnosti do osvětové, normotvorné a legislativní činnosti.

ESČ je autorizovaným živnostenským společenstvem Hospodářské komory České republiky pro oblast elektrotechniky.

ESČ poskytuje svým členům řadu výhod a služeb. Mezi hlavní výhody řádných členů (tj. členů, kteří mají pro daný kalendářní rok řádně zaplaceny členské příspěvky) patří:

  • řádní členové ESČ mají právo být voleni nebo jmenováni do orgánů ESČ, a to po splnění podmínek stanovených stanovami,
  • mají nárok na slevu na akcích pořádaných ESČ, jako jsou pravidelné aktivy revizních techniků, školení a přezkoušení dle vyhlášky 50/1978 Sb., přípravné kurzy pro revizní techniky, atd.,
  • mají nárok na slevu u partnerů ESČ,
  • řádní členové ESČ mají dále nárok na tzv. „členský bonus“, kterým je v současné době bezplatné zasílání časopisu ELEKTRO, společně s tištěnou verzí svazového zpravodaje "Zkrat" pro elektrotechniky.

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz