Odborná způsobilost v elektrotechnice

Odbornou způsobilost v elektrotechnice upravuje vyhláška č.50/1978 Sb. v platném znění, která stanovuje stupně odborné způsobilosti dle odborného vzdělání, délky praxe a úspěšně složené zkoušky. 

Osoby bez elektrotechnického vzdělání mohou získat následující stupně odborné způsobilosti:

Osoby s elektrotechnickým vzděláním mohou dle délky odborné praxe a na základě úspěšně složené zkoušky získat následující stupně odborné způsobilosti:

Osoby s elektrotechnickým vzděláním, odbornou způsobilostí minimálně v rozsahu pracovníka pro samostatnou činnost a příslušnou praxí mohou na základě zkoušky složené před organizací státního odborného dozoru získat následující stupeň odborné způsobilosti:

  • pracovníci pro provádění revizí (dle § 9 vyhlášky), více o tomto stupni odborné způsobilosti naleznete zde

 Elektrotechnický svaz český, z.s., pořádá školení, zkoušky a přezkoušení dle vyhláška 50/1978 Sb., a to pro §4, §5, §6, §7, §8 a §10.

Více informací naleznete zde.

 

Pro revizní techniky pořádáme vícedenní přípravný kurz, zkouška se skládá před komisí Technické inspekce ČR - TIČR.

Více o kurzu zde.

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz