Odborná způsobilost v elektrotechnice

Od 1.7.2022 platí pro oblast odborné způsobilosti v elektrotechnice nová legislativa, která nahradila vyhlášku č. 50/1979 Sb. (zrušena k 30.6.2022). Jedná se o zákon č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády 194/2022 Sb., které 1.7.2022 vstoupily v účinnost (více o nové legislativě naleznete zde). 

V níže uvedené tabulce naleznete srovnání stupňů odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. a dle nové legislativy:

Vyhláška č.  50/1978 Sb.

Nová legislativa

 § 3 pracovníci seznámení
 Osoba školená /seznámená (pouze v § 19 zákona) 
 § 4 pracovní poučení
 Osoba poučená (§19 zákona + § 4 NV)
 § 5 pracovníci znalí
 Osoba znalá pro samostatnou činnost - „elektrotechnik“ (§ 19 zákona + § 6 NV)
 § 6 pracovníci znalí pro samostatnou činnost
 § 7 pracovníci pro řízení činnosti
 Osoba znalá pro řízení činnosti – „vedoucí elektrotechnik“ (§ 19 zákona + §7 NV)
 § 8 pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu
 § 9 pracovníci pro provádění revizí
 Revizní technik (§ 11 zákona  + § 8 NV)
 § 10 pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování
 Projektování může provádět „vedoucí elektrotechnik“ (§ 19 zákona + §7 NV)
 § 11 kvalifikace ve zvláštních případech
 Obsaženo v „elektrotechnik“ a „vedoucí elektrotechnik“

 Elektrotechnický svaz český, z.s., pořádá školení, zkoušky a přezkoušeníodborné způsobilosti v elektrotechnice.

Více informací naleznete zde.

 

Pro revizní techniky pořádáme vícedenní přípravný kurz, zkouška se skládá před komisí Technické inspekce ČR - TIČR.

Více o kurzu zde.

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 244 464 071

esc@elektrosvaz.cz